สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์, ที่เที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
โบราณสถานและประวัติศาสตร์
ลับแล
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
อยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลย 102 ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1041 ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นที่ซุ่มซ่อนของชาวเมืองแพร่และเมืองน่านที่หลบหนีข้าศึกในระหว่างเขามีที่เนินสลับกับที่ต่ำ ปัจจุบันเมืองลับแลกลายเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง เป็นที่ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ลางสาดซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัด วัดใหญ่ท่าเสา
วัดใหญ่ท่าเสา
ศาสนสถาน
วัดใหญ่ท่าเสา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าเสา อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟท่าเสา วัดนี้มีวิหารเก่าแก่ซึ่งมีบานประตูไม้แกะสลัก 2 บาน ตลอดจนลายไม้ที่วิหารด้านหน้าและมีหอไตรโบราณที่มีรูปแบบสีสันสวยงามซึ่งใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก
วัดธรรมาธิปไตย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกจุดตัดถนนอินใจมี กับถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่ตั้งอาคารธรรมสภาซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาบานประตูวิหารวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ บานประตูทำจากไม้ปรูขนาดกว้าง 2.2 เมตร สูง 5.3 เมตร แกะสลักในสมัยอยุธยาเป็นลายกนกก้านขด ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นประตูไม้แกะสลักที่มีความสวยงามที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์และสวยงามเป็นที่สองรองจากบานประตูวัดสุทัศนเทพวราราม วัดธรรมาธิปไตย
วัดธรรมาธิปไตย
วัดท่าถนน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน ลักษณะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ทำจากทองเหลืองที่มีงดงามมาก
หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน นั่งขัดสมาธิเพชร ทำจากทองเหลืองผสมดีบุก ประดิษฐานที่วัดท่าถนน (ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟอุตรดิตถ์)
วัดกลาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ที่ตำบลบ้านแกะ ห่างจากตัวอำเภอ 3 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ ซึ่งพระอุโบสถที่มีลวดลายรูปปั้นสวยงาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่หายากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นภาพพระเวสสันดรชาดกและเทพมาชุมนุมรวมกัน
วัดพระฝาง
สถานที่ตั้ง: อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ตำบลผาจุก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร เคยเป็นวัดที่จำพรรษาของ "เจ้าพระฝาง" เมืองสวางคบุรี วัดพระฝางประกอบด้วยโบสถ์ วิหารและพระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย สำหรับบานประตูแกะสลักของพระวิหารเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย วัดท่าถนน
วัดท่าถนน
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
อยู่ใกล้วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งภายในมีมณฑปเป็นศิลปะแบบเชียง-แสน ครอบรอยพระพุทธบาทคู่ประทับยืนบนฐานดอกบัว นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยเคลือบทองเหลือง
วัดพระนอนพุทธไสยาสน์
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
ตั้งอยู่บนเนินเขาเช่นเดียวกับวัดพระยืนพุทธบาทยุคล สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่
วัดดอนสัก
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
อยู่ที่บ้านฝายหลวง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร วัดตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีบานประตูแกะสลักงดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบเชียงแสนและสมัยสุโขทัย บานประตูของวิหารนี้ทำด้วยไม้ฉลุเป็นภาพกนกมีรูปสัตว์แบบหิมพานต์แทรกอยู่ในที่ต่าง ลักษณะอ่อนช้อยงดงามมาก
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
ตั้งอยู่บ้านพระแท่นตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแลห่างจากตัวจังหวัด 14 กิโลเมตร มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลวดลายประกอบเป็นหลักฐานพุทธบัลลังค์สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัย ทุกปีจะมีงานนมัสการในวันเพ็ญเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมกับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน
หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
จากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่เดิมชื่อว่า "วัดมหาธาตุ" เป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งบรรจุประบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ด้วย
วัดเจดีย์คีรีวิหาร
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
วัดเจดีย์คีรีวิหาร อยู่ที่ตำบลฝายหลวงเป็นบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระประธานเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอันงดงาม
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี (ทางตอนใต้ของเมืองอุตรดิตถ์) ประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา พระยาพิชัยได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป การรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่ม แต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่า ด้วยวีรกรรมดังกล่าว จึงได้สมญานามว่า "พระยาพิชัยดาบหัก"
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
อยู่ตรงสี่แยกตลาดลับแล เดิมชื่อทองอิน เป็นนายอากรสุราเชื้อสายจีน แต่ด้วยความรักในท้องถิ่นจึงพัฒนาเมืองลับแลมาโดยตลอด เป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความนับถือในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิศาลจีนะกิจและเลื่อนเป็นพระศรีพนมมาศ ในปี พ.ศ. 2451
พิพิธภัณฑ์
หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ใกล้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศูนย์รวมโบราณวัตถุที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าและเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่สำคัญชิ้นหนึ่ง คือ "ยานมาศ" หรือ คานหามไม้แกะสลักโปร่ง โดยฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย น้ำตกแม่พูล
น้ำตกแม่พูล
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกแม่เฉยและน้ำตกจำยาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ประมาณ 15 กิโลเมตรจากตัวเมืองไปยังตำบลน้ำริด บนถนนสาย พิษณุโลก-เด่นชัย เป็นน้ำตกลักษณะคล้ายกัน คือ มีพันธุ์ดอกไม้หลายชนิดล้อมรอบ เป็นน้ำตกที่มีความสูง 3 ชั้น ตกลดหลั่นลงมา สู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง
น้ำตกแม่พูล
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
อยู่ที่บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้นเป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม
เขื่อนสิริกิติ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าปลา
ตั้งอยู่ที่บ้านผาซ่อม ตำบลท่าปลา ห่างจากตัวจังหวัด 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายอุตรดิตถ์-ท่าปลา เขื่อนสิริกิต์เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นแม่น้ำน่านที่ผาซ่อม สันเขื่อนยาว 800 เมตร เป็นเขื่อนดิน (แกนคอนกรีต) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริเวณเหนือเขื่อนเป็นทะเลสาบใหญ่ที่มีชื่อว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีทิวทัศน์สวยงาม โดยเฉพาะในฤดูหนาว พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกจัดแต่งเติมจะพากันออกดอกบานสะพรั่ง นอกจากนี้ ยังให้บริการที่พักและการให้เช่าเรือท่องทะเลสาบอีกด้วย วนอุทยานต้นสักใหญ่
วนอุทยานต้นสักใหญ่
บ่อเหล็กน้ำพี้
สถานที่ตั้ง : อำเภอทองแสนขัน
บ่อเหล็กน้ำพี้เป็นบ่อเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ แต่เท่าที่ปรากฎให้เห็นชัดเจนมีอยู่ 2 บ่อ ในสมัยโบราณนายช่างผู้สร้างพระแสงดาบถวายพระมหากษัตริย์จะนำเอาเหล็กน้ำพี้ที่บริเวณบ่อพระแสงไปถลุงทำพระแสงดาบ จึงเรียกว่า "บ่อพระแสง" ส่วนบ่อพระขรรค์เข้าใจว่าเป็นบ่อที่นำเอาเหล็กจากบริเวณนี้ไปถลุงทำพระขรรค์ จึงเรียกว่า "บ่อพระขรรค์" ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเหล็กจากบ่อนี้สงวนไว้ใช้ในการทำพระแสงดาบสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น จากตัวจังหวัดถึงอำเภอ 42 กิโลเมตรและจากตัวอำเภอถึงที่ตั้ง 14 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 1245
วนอุทยานต้นสักใหญ่
สถานที่ตั้ง : อำเภอน้ำปาด
การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 1045 , 1046 และ 1047 (อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์) ประมาณ 80 กิโลเมตร มีต้นสักใหญ่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 1,500 ปี ความยาวรอบต้น 9.87 เซนติเมตร บนส่วนของต้นไม้ได้รับการเสียหายจากพายุ แต่ว่าลำต้นยังคงฐานที่แข็งแรงอยู่
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร