ร้านอาหารในจังหวัดอุตรดิตถ์, ร้านอาหารแนะนำในจังหวัดอุตรดิตถ์, รายชื่อร้านอาหารในจังหวัดอุตรดิตถ์

ลมเย็น
ลมเย็น
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เล้งเลือดหมู
เล้งเลือดหมู
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มาหนุน
มาหนุน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ลุงแจ้ง
ลุงแจ้ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าปลา
อำเภอเมือง
ชื่อร้านอาหาร ประเภทอาหาร เบอร์ติดต่อ
กุ๊กป๋อง อาหารไทย 0 5541 6004
ข้าวมันไก่ศรีวัย อาหารไทย 0 5541 4121
ครัว อาหารไทย 0 5541 1644
คุณพลอย อาหารไทย 0 5541 1791
คุณใหญ่ อาหารไทย 0 5541 1937
เจเจ 28 สเต๊ก นานาชาติ 0 5541 1841
เจ๊เรียม อาหารไทย 0 5541 4196
แจ่วฮ้อน อาหารไทย 0 5541 5941
ชาญชัย อาหารไทย-จีน 0 5541 1619
ชาลี อาหารไทย 0 5541 4416
ซามเซียน อาหารไทย 0 5541 3189
ที่รัก อาหารไทย 0 5541 1873
น้อยไก่ย่าง อาหารไทย 0 5544 0600
บ้านริมน้ำ อาหารไทย 0 5541 1777
บ้านสุวคนธ์ อาหารไทย 0 5544 4421
ปักเป้า อาหารไทย 0 5541 3364
มาหนุน อาหารไทย 08 9858 6191,08 1727 6289
ระเบียงน่าน อาหารไทย 08 1785 3253
รุ้งลัดดา อาหารไทย 0 5541 4118
เรือนขวัญ อาหารไทย 0 5541 4184 - 5
ลมเย็น อาหารไทย 0 5541 4611
ลุงแจ้ง อาหารไทย 08 9856 5350, 08 1971 2527
เล้งเลือดหมู อาหารจีน 0 5541 2053
สมบูรณ์หมูสะเต๊ะ อาหารไทย 0 5541 4227
สำราญ อาหารไทย 0 5541 1793
สุขสำราญ อาหารไทย 0 5541 1430
สุมาลี อาหารไทย 0 5541 1797
เสธ.โอชา อาหารไทย 08 1604 2713
แสงบุญชัย อาหารไทย 0 5544 8331-2
แหนนพรัตน์ อาหารไทย 0 5544 0937
อำเภอท่าปลา
ชื่อร้านอาหาร ประเภทอาหาร เบอร์ติดต่อ
แพลุงแจ้ง อาหารไทย 08 1740 6841, 08 4815 2787
อำเภอลับแล
ชื่อร้านอาหาร ประเภทอาหาร เบอร์ติดต่อ
จ่าจู้ด อาหารไทย 0 5545 0296
ม่อนลับแล อาหารไทย 0 5543 1439
หน่อไม้ทอดลับแล อาหารไทย 0 5543 1428
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร