ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดอุตรดิตถ์, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดอุตรดิตถ์, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดอุตรดิตถ์

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้าให้เลือกซื้อตามความชอบ ที่ไม่น่าพลาดคือสินค้าโอทอป ซึ่งมีทั้งงานศิลปหัตถกรรมประจำท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรรูป ได้อย่างน่าสนใจ
ม่อนลับแล
ม่อนลับแล
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
กนกมณี
กนกมณี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
งานศิลป/ หัตถกรรม/ ทอผ้า
เฉลิมการค้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
สิ่งทอ, ผ้าไหม
โทร.: 0 5543 1065

บ้านบนดอย
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทอผ้า
โทร.: 0 5543 1392, 0 5545 7270

บุญถึง
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
สิ่งทอ, ผ้าไหม
โทร.: 0 5543 1020
พื้นเมือง
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
สิ่งทอ, ผ้าไหม
โทร.: 0 5543 1042

อรวรรณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
สิ่งทอ, ผ้าไหม
โทร.: 0 5543 1059

ของฝากและของที่ระลึก
ม่อนลับแล
สถานที่ตั้ง : อำเภอลับแล
ของขวัญและของที่ระลึก
โทร.: 0 5543 1439
 
อื่นๆ
กนกมณี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อาหารแห้ง
โทร.: 0 5541 1245
เล่าซุ่นเส็ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
โทร.: 0 5541 1294
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร