จังหวัดยะลา, ยะลา, ข้อมูลจังหวัดยะลา, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดยะลา

ข้อมูลแนะนำจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา คือจังหวัดใต้สุดของแผ่นดินไทยมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์ น่าค้นหา เฉพาะในส่วนของตัวเมืองยะลานั้นได้รับการกล่าวขานว่ามีการวางผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ถนนหนทางกว้างขวางน่าไปเที่ยวชม นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายสไตล์แล้ว ยะลายังมีความน่าสนใจตรงที่เป็นจังหวัดที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ไว้ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง ลักษณะบ้านเรือนและวิถีความเชื่อที่แตกต่างนั้นทำให้ยะลาเป็นจุดหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการเรียนและรู้วิถีชีวิตของผู้คน จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลามีเนื้อที่ประมาณ 4,512 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ราบมีน้อย และถูกใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นพื้นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยความที่มีป่าเขาอุดมสมบูรณ์ จึงมีฝนตกชุกมากถึงปีละประมาณ 9 เดือน ส่งผลดีต่อการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง

ความเป็นมาของยะลาเริ่มต้นและเติบโตมาเคียงคู่เมืองปัตตานี โดยเป็นส่วนหนึ่งของปัตตานี ซึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับอาณาจักรลังกาสุกะ ที่ถือว่าเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดบนแหลมมลายู ยะลาเป็นส่วนหนึ่งของปัตตานี ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของกรุงสุโขทัย จนล่วงเลยมาถึงปี พ.ศ. 2310 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียเมืองให้พม่า ยะลาก็ยังคงอยู่ในความปกครองของปัตตานี กระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกหัวเมืองปัตตานีเป็น 7 หัวเมือง ใน พ.ศ. 2351 ยะลาจึงแยกออกจากปัตตานีนับแต่นั้นและได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 หลังจากมีประกาศยุบเลิกมณฑล

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : : ติดต่อกับ จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ ชายแดนประเทศมาเลเซีย
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดนราธิวาส
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดยะลาไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดปัตตานี 35 กม.
จังหวัดนราธิวาส 128 กม.
จังหวัดสงขลา 128 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองยะลาไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอรามัน 35 กม.
อำเภอบันนังสตา 40 กม.
อำเภอกาบัง 45 กม.
อำเภอยะหา 50 กม.
อำเภอกรงปินัง 56 กม.
อำเภอธารโต 61 กม.
อำเภอเบตง 140 กม.
งานสมโภชหลักเมืองยะลา (The Landmark Pole Celebration)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 25 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน
สถานที่ : ศาลหลักเมืองยะลา
ภายในงานมีขบวนแห่ในเมืองยะลา นิทรรศการต่างๆ ร้านขายสินค้าพื้นเมืองของภาคใต้ และการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้ อาทิเช่น หนังตะลุง มโนราห์ และลิเกฮูลู เป็นต้น
งานเทศกาลจังหวัดยะลา (Yala Cultural Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนสิงหาคม
การประกวดและจำหน่ายส้มโชกุน ลองกอง และทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองยะลา แข่งขันการกินกล้วยหิน และจัดว่าเป็นสัปดาห์ท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ "เที่ยวทะเลสาบบนภูเขา" งานจะจัดในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์แรก ในเดือนสิงหาคมของทุกปี
งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน (The ASEAN Dove Competition)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมีนาคม
สถานที่ : บริเวณสวนขวัญเมือง
ยะลาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างที่นิยมเสียงของนกเขาและยังเชื่อว่านกเขาเป็นสัตว์มงคลที่จะนำโชคลาภมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ โดยเฉพาะหากเป็นนกเขาที่มีลักษณะถูกต้องตามตำรา ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลเมืองยะลาร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาจังหวัดยะลา จึงจัดให้มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์อาเซี่ยน ครั้งที่ 1 ขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2529 ต่อมาได้จัดเป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดยะลา ณ บริเวณสนามสวนขวัญเมือง
งานสมโภชหลักเมืองยะลา งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร