เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
วันและเวลาของ เทศกาลต่างๆ ที่กล่าวถึงต่อไปนี้อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ในบางจังหวัด ซึ่งอาจเป็นผลจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือการเลื่อนการจัดงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นโปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง ท่านสามารถติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 0 2250 5500 หรือ 1672
งานดอกไม้ ฟลอร่า พาร์ค

งานดอกไม้ ฟลอร่า พาร์ค

วันที่จัดงาน : 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน : อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

มหกรรมการแสดงดอกไม้คู่กับงานศิลปะ กว่า 70 ไร่ กุหลาบสายพันธ์อังกฤษกว่า 2000 ต้น ตลาดนัด “ฟาร์ม เมอร์ มาร์เก็ต” โครงการปลูกผักอินทรีย์ ไร่กาแฟ 2 สายพันธุ์ ของ “ศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทาน” สวนจิตรกรรมธรรมชาติเทคนิค สวนแนวตั้ง เขาวงกตดอกไม้กว่า 200,000 กระถาง

เทศกาลทิวลิปสะพรั่งอีสานใต้

เทศกาลทิวลิปสะพรั่งอีสานใต้

วันที่จัดงาน : 17 ธันวาคม 2560 - 18 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อาณาจักรดอกไม้เมืองหนาวแห่งอีสานใต้ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน บุรีรัมย์ จัดโชว์ดอกไม้เมืองหนาว หลายสายพันธุ์รับเทศกาลปีใหม่เต็มพื้นที่ทุกจุด โดยเฉพาะดอกทิวลิปที่นำมาจัดแสดงกว่า 4 พันต้น บานสะพรั่งภายในอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ไฮไลท์พิเศษสุดในช่วงปีใหม่นี้ พบกับทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ ความแปลกที่สวยงาม เป็นที่แรก ที่เดียวของประเทศไทย ทิวลิป 3 สายพันธุ์ คือ Monte Orange, Columbus และ Double Princess ที่มีลักษณะรูปทรงแปลกตา กลีบซ้อนคล้ายดอกบัวบาน สีสันสะดุดตา ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำทิวลิป สายพันธุ์นี้มาจัดแสดง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพความสวยงามนี้ไว้ด้วยความประทับใจ

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง(เขาคิชฌกูฎ)

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฎ)

วันที่จัดงาน : 17 มกราคม – 17 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน : เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน โดยเชื่อกันว่าการได้มานมัสการ "รอยพระพุทธบาทพลวง" บนยอดเขาคิชฌกูฏ เปรียบได้กับการได้เข้าเฝ้าองค์พระศาสดา ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ในแต่ละปี จึงมีพุทธศาสนิกชนนับแสนหลั่งไหลมาสักการะรอยพระพุทธบาทด้วยความศรัทธา ยอดเขาคิชฌกูฎ เป็นยอดเขาที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีขนาดกว้าง 1เมตร ยาว 2 เมตร ปรากฏอยู่บนหินก้อนใหญ่ ใกล้กันนั้นมีหินลูกพระบาท หรือหินลูกบาตร ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นร่มเงาให้แก่รอยพระพุทธบาท

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่จัดงาน :18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภายในงานมีการแสดงแสง เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การประกวดร้องเพลง การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ กิจกรรมการออกร้านธารากาชาด การจัดนิทรรศการหน่วยงานในภาค รัฐและเอกชน การแสดงทางวัฒนธรรมของเวทีกลาง ฯลฯ

งานนมัสการพระธาตุพนม

งานนมัสการพระธาตุพนม

วันที่จัดงาน : 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : วัดพระธาตุพนมวรวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ภายในงานจะมีขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขง พิธีถวายข้าวพืชภาค สรงน้ำพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2561

วันที่จัดงาน : 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : บริเวณฝูงบิน 416 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ชมนิทรรศการส่วนราชการและเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภุัณฑ์ชุมชน ชมกิจกรรมบนเวที การประกวดสาวงาม และมหรสพต่างๆ

เดอะเบย์รีกัตต้า

เดอะเบย์รีกัตต้า

วันที่จัดงาน : 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา, จังหวัดกระบี่

การแข่งขันเรือใบนานาชาติที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นการแข่งขันเรือใบแห่งความสำราญที่สุดในเอเชีย “เดอะเบย์รีกัตต้า” เปิดต้อนรับเรือใบกว่า 40 ลำและผู้เข้าแข่งขันกว่า 250 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก โดยมีจุดเริ่มต้นที่ภูเก็ต และจะล่องไปตามน่านน้ำของจังหวัดพังงา กระบี่ และมาจบเส้นชัยที่จังหวัด ภูเก็ตอีกครั้ง ซึ่งที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการล่องเรือใบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย

กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย

วันที่จัดงาน : 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ภายในงานมีขบวนแห่, การออกร้านของส่วนราชการ, การแสดงสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP, การแสดงดนตรี หมอลำ, การประกวดธิดากาชาด, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ฯลฯ

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41

วันที่จัดงาน : 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ เป็นงานที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เพราะงานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ อย่างต่อเนื่องกันมาเนิ่นนานหลายปีแล้ว โดยงานมีนอกจากจะมีความงามของไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันให้ได้ชมกันแล้ว ยังมีขบวนแห่รถบุปผชาติที่สวยอลังการ ภายใต้แนวคิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฟังดนตรีในสวน อีกทั้งยังมีร้านค้ามาร่วมจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 25 อำเภอ ซึ่งทำให้งานนี้มีความครึกครื้นมากขึ้น งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ (Chiang Mai Travel) จึงเป็นที่สนใจของคนเชียงใหม่เองและนักท่องเที่ยวจากที่อื่นให้ความสนใจเข้าชมงานกันอย่างคับคั่งทุกปี

การแข่งขัน เดอะ นอร์ธ เฟซ 100 ไทยแลนด์

การแข่งขัน เดอะ นอร์ธ เฟซ 100 ไทยแลนด์

วันที่จัดงาน : 3 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในปีนี้ประเทศไทย ได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 8 สนามของการแข่งขัน เดอะ นอร์ธ เฟซ 100 ในประเทศแถบเอเซีย แปซิฟิค โดยเส้นทางการแข่งขันอยู่ในเขตตำบลโป่งตาลองและตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะทางวิ่งตั้งแต่ 15 กิโลเมตร ไปจนถึง 100 กิโลเมตร

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่จัดงาน : 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ภายในงานมีการแสดงโขนกลางแจ้ง การสาธิตทำอาหารไทยโบราณ นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสวนไทย การละเล่นพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ

อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก

อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก

วันที่จัดงาน : 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : สนามราชมังคลาฯ กรุงเทพฯ

อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก คืออีกหนึ่งการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่คุณต้องบันทึกลงในปฏิทิน นักวิ่งทุกท่านจะได้สัมผัส บรรยากาศของการวิ่งใจกลางเมืองกรุงเทพที่จะประทับใจไม่รู้ลืม โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น มาราธอน 42.195 กม., ฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กม., 10 กม. และแฟมิรี่ ฟันรัน

เทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีน

วันที่จัดงาน : 9 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนทั่วทุกมุมโลก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการเซ่นไหว้ขอบคุณและขอพรเทพเจ้า เทวดา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งคุ้มครองให้ลูกหลานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง การประกอบอาชีพมีความมั่นคงประสบความสำเร็จในช่วงปีต่อไป

งานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง

งานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง

วันที่จัดงาน : 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

งานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ งานนี้เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในสตรอบเบอร์รี่โดยเฉพาะ เพราะภายในงานจะมีเรื่องราวของสตรอบเบอร์รี่ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมแปลง สายพันธุ์ ดูแล เก็บเกี่ยว ทั้งยังสามารถชิมลิ้มรสสตรอเบอร์รีสด ๆ หอมหวาน ปลอดสารพิษจาก ไร่สตรอเบอร์รี่ดังๆในอำเภอสะเมิงได้เกือบทุกไร่ นอกจากนี้ภายในงานยังมี การประกวดผลผลิตสตเบอรี่ การออกจำหน่ายสตอเบอรี่ ปลอดสาร ขบวนแห่รถสตอเบอร์รี่ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การแข่งขันฟอร์มูล่าวันม้ง การประกวดธิดาสตอเบอรี่และการประกวดธิดาชนเผ่า

102 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ

102 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ

วันที่จัดงาน : 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : หาดทรายเทียมบริเวณต้นน้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสววรค์

ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับขบวนแห่สิงโตหลายเผ่าพันธุ์ ขบวนแห่มังกรทอง ขบวนนางฟ้า ขบวนเจ้าแม่กวนอิม ขบวนเอ็งกอพะบู๊ ขบวนเด็กรำถ้วย ทุกขบวนประดับแสงสีสวยงาม ขบวนแห่กลางวัน ประกอบด้วย ขบวนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนมิตรภาพไทยจีน ขบวนแห่เจ้าพ่อ ขบวนแห่เจ้าแม่ ขบวนแห่สิงโตหลายเผ่าพันธุ์

เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561

เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561

วันที่จัดงาน : 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงาน การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าโอท๊อป สินค้าวิสาหกิจชุมชน การแสดงแสงสีเสียง การแสดงวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

งานราชมงคงรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน จังหวัดจันทบุรี

งานราชมงคงรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน จังหวัดจันทบุรี

วันที่จัดงาน : 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

นิทรรศการโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ การประกวดกล้วยไม้พันธ์เหลืองจันทบูรและกล้วยไม้ พันธ์อื่นๆ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การบรรยายแลเสวนาโดยศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรท์ การแสดงศิลปวัตนธรรมของนักเรียน การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร พันธุ์ไม้ราคาถูก สินค้า OTOP ของดีเมืองจันท์

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่จัดงาน : 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : จังหวัดลพบุรี

การแสดงแสง - เสียง, ขบวนแห่ประวัติศาสตร์รอบเมือง, งานราตรีวังนารายณ์, การสาธิตวิถีชีวิตไทย การละเล่นพื้นบ้านของเด็กจุก โกละ แกละ เปีย, การแสดงทางวัฒนธรรม, การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน, นิทรรศการของหน่วยราชการ และมหรสพอื่นๆ

สวนผึ้ง มูนรัน

สวนผึ้ง มูนรัน

วันที่จัดงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สวนผึ้ง มูนรัน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นให้แตกต่างจากงานวิ่งทั่วไป เพราะนี่คืองานวิ่งกลางคืนในบรรยากาศของสวนผึ้งที่มีมนต์เสน่ห์ เฉพาะตัว นักวิ่งจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ภายใต้แสงจันทร์แสงดาว ในอ้อมกอดของขุนเขาและธรรมชาติอันงดงาม โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ Half Marathon 21 กม., Mini Marathon 10.5 กม., Fun Run 6 กม.

พิธีวิวาห์ใต้สมุทร

พิธีวิวาห์ใต้สมุทร

วันที่จัดงาน : 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : จังหวัดตรัง

พิธีวิวาห์ใต้สมุทร เป็นการเผยแพร่พิธีแต่งงานที่งดงามแบบไทยให้นักท่องเที่ยว คู่รัก และนักดำน้ำ ชาวต่างประเทศที่สนใจได้เข้าร่วมงาน โดยนำเสนอความเป็นไทยแท้ เริ่มตั้งแต่พิธีทางศาสนา พิธีแห่ขันหมาก พิธีรดน้ำสังข์ พิธีการส่งตัวเข้าหอ โดยยึดคติความเชื่อที่ว่า ต้องมีคู่รักที่อยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่ามาทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล แม้แต่การแต่งกายของคู่บ่าวสาวที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้คู่รักที่เคยแต่งงานกันเมื่อปีก่อนๆ มาร่วมงาน ซึ่งเหมือนการฮันนีมูนและสร้างประสบการณ์ให้กับครั้งหนึ่งในชีวิต

จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 19

จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 19

วันที่จัดงาน : 17 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การแข่งขันจักรยานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน และสัมผัสวิถีชีวิต ชาวเมียนมา สักการะพระเจดีย์ จำลอง ชเวดากองเมืองเมียวดี โดยเส้นทางการปั่น คือ เส้นทาง แม่สอด เมียวดี ถึงทางแยกถนนตัดใหม่ เมียวดี กอกาเร้ก ระยะทางไปกลับโดยประมาณ 50 กม.

จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 19

เทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2018

วันที่จัดงาน : 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : บ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ภายในงานมีการแสดงหุ่นเชิด, หนังบักตื้อ การแสดงหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดาของมหาสารคาม เพลิดเพลินม่วนซื่นโฮแซวกับ ดนตรีอีสานหลายวง อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานฟิวชั่น ชมงานหัตถกรรม/ผ้าฝ้ายผ้าไหมทอมือ อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโรงละครหมอลำหุ่นและจากชุมชน

บ้านเชียง มาราธอน ประจำปี 2561

บ้านเชียง มาราธอน ประจำปี 2561

วันที่จัดงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

การแข่งขันครั้งนี้แบ่งเป็น มาราธอน 42.195 กิโลเมตร, ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และ วิ่งเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 4.2 กิโลเมตร นอกจากนี้ภายในงานยังมีตลาดพาแลง การสาธิตการวาดลาย สานภาชนะ ย้อมผ้าคราม และ สนุกสนามกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากบ้านเชียง

เทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

เทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

วันที่จัดงาน : 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต ภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ตและประชาชนชาวภูเก็ตร่วมใจกันจัดงานเทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นจิต สำนึกในการอนุรักษ์อาคารเก่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง อันจะเป็นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตในอนาคต ภายในงานมีขบวนแห่วัฒนธรรมพีธีเปิดงานชม นิทรรศการ ท้องถิ่น สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกส การแสดงละเล่นพื้นบ้านล่องเรือกอจ๊าน การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและขนมโบราณ

งานกระบี่นาคาเฟส

งานกระบี่นาคาเฟส

วันที่จัดงาน : 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่

งานกระบี่นาคาเฟสจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด พร้อมดื่มด่ำกับเสียงเพลงเพราะๆ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมทะเล

งานนมัสการพระธาตุนาดูน

งานนมัสการพระธาตุนาดูน

วันที่จัดงาน : 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน : พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ภายในงานมีนมัสการและเวียนเทียนรอบอค์พระธาตุนาดูน ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระบรมธาตุ ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนา ชมขบวนแห่วิถีวัฒนธรรมอีสาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เลือกชมเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้านค้ามากมาย และเลือกชมมหรสพ สมโภชตลอดงาน

งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

วันที่จัดงาน : 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กิจกรรมภายในงานจะเป็นการนำเสนอความ หลากหลายทางวัฒนธรรม และศิลปะอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตการผลิต การทอ และ การแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค , การแสดงนิทรรศการเรื่อง “ความคืบหน้าพระบรมธาตุเจดีย์สู่มรดกโลก” , กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย , กิจกรรมตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและการสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน , การแสดงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นภาคใต้ , การแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน เป็นต้น

งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์

วันที่จัดงาน : 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน : ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นับเป็นงานประเพณีของจังหวัดที่จัดเป็นประจำทุกปี เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จุดสำคัญของงานคือขบวนแห่ในพิธีเปิดงานที่มโหฬารที่แสดงให้เห็นถึง ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในงานมีการจัดแสดงศาลาวิจิตรแพรวา และผลิตภัณฑ์ OTOP การประกวดดนตรีโปงลาง การออกสลากกาชาด การจัดมหรสพ/วงดนตรี และอื่นๆอีกมากมาย

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก

วันที่จัดงาน : 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน : ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนรถที่ตกแต่งด้วยมาลัยข้าวตอกที่สวยงาม การแสดงแสง สี เสียงประวัติความเป็นมาของ ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกจากพระไตรปิฏก การประกวดพวงมาลัยข้าวตอก การสาธิตการทำมาลัยข้าวตอก ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลัยข้าวตอกเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้าโอทอปของชาวอำเภอมหาชนะชัย