เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศ
การขนส่งทางอากาศของไทยเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสายการบินจากทั่วโลกแวะลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทยมีท่าอากาศยานรองรับเที่ยวบินต่างๆ เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เป็นต้น
สนามบินนานาชาติ
- สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
- สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
- สนามบินนานาชาติเชียงราย
- สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
- สนามบินนานาชาติภูเก็ต
- สนามบินนานาชาติสมุย
- สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
สนามบินภายในประเทศ
- สนามบินแม่ฮ่องสอน
- สนามบินสุราษฎร์ธานี
- สนามบินร้อยเอ็ด
- สนามบินแม่สอด
- สนามบินเลย
- สนามบินลำปาง
- สนามบินหัวหิน
- สนามบินกระบี่
- สนามบินตรัง
- สนามบินนครราชสีมา
- สนามบินนครพนม
- สนามบินอุบลราชธานี
- สนามบินสุโขทัย
- สนามบินตราด
- สนามบินพิษณุโลก
- สนามบินระนอง
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบัน ระบบคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานครใช้ทางบกเป็นหลัก โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งตามเส้นทางถนน เนื่องจากเข้าถึงชุมชนได้สะดวกกว่าระบบอื่น และเป็นการเดินทางโดยยานพาหนะส่วนบุคคลเป็นหลัก

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีระบบการขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐานและทันสมัย การเดินทางและท่องเที่ยวภายในเมืองจึงทำได้ง่ายและสะดวกสบายแม้ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว เพราะมีพาหนะอื่นๆ ให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบ ทั้งทางบก คือ รถแท็กซี่มิเตอร์ รถเมล์ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก รถไฟ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน และทางน้ำ คือ เรือ

รถแท็กซี่มิเตอร์ วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารและจอดตามจุดจอดรถต่างๆ ทั่วเมือง โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามเกณฑ์ระยะทางร่วมกับเกณฑ์ระยะเวลา มีค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมในกรณี เรียกใช้บริการผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร 20 บาท ต่อเที่ยว และกรณีเรียกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ จุดที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ 50 บาท ต่อเที่ยว และผู้โดยสารต้องจ่ายค่าทางด่วนเอง
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าบีทีเอส มี 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวิทและสายสีลม เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-24.00 น. โดยเก็บค่าโดยสารตามระยะการเดินทางจริงของผู้โดยสาร
1. เส้นสุขุมวิท: จากสถานีหมอชิต ไปยัง สถานีแบริ่ง
2. เส้นสีลม: จากสถานนีวงเวียนใหญ่ ไปยัง สถานีสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ที่สถานีรถไฟฟ้าสยามสามารถเปลี่ยนเส้นทางจาก เส้นสุขุมวิท-เส้นสีลม และ เส้นสีลม-สุขุมวิท ได้
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)
รถไฟฟ้าใต้ดิน มีสถานีทั้งหมด 18 สถานี เริ่มจากหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกจนไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟบางซื่อ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. โดยเก็บค่าโดยสารตามระยะการเดินทางจริงของผู้โดยสาร เริ่มต้นจากสถานีบางซื่อ ไปยังสถานีสุดท้ายที่หัวลำโพง และนอกจากนี้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินยังสามารถเชื่อมต่อกับ สถานีรถไฟฟ้า BTS ได้จาก สถานีจตุจักร สถานีอโศก และ สถานีสีลม
รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)
รถบัสด่วนพิเศษพึงเปิดบริการให้ใช่บริการในปี 2553 เป็นรถบัสที่มีช่องทางวิ่งส่วนตัวเพื่อหลีกเลียงจากปัญหาการจราจรที่ติดขัดความเร็วของรถบัสโดยประมาณอยู่ที่ 40-60 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงภายในห้องโดยสารมีหน้าจอแสดงตำแหน่งของสถานีที่จอด เช่นเดียวกับตัวสถานีมีป้ายแสดงเวลาการถึงและออกของรถบัส ตอนนี้เปิดให้บริการใช้ทั้งหมด 12 สถานี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์
จากสถานีต้นทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทางโดยประมาณ 28.6 กิโลเมตร รถไฟมี 2 ประเภทด้วยกันคือแบบด่วนพิเศษ (สายสีชมพู) ซึ่งจะวิ่งตรงจากสถานีมักกะสันไปยัง สนามบินสุวรรณภูมิ 15 นาที ด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสายปกติที่จะหยุดในแต่ละสถานี ใช่เวลาเดินทางประมาณ 27 นาที

แอร์พอร์ตบัส ให้บริการระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร มี 4 เส้นทาง คือ
สาย AE1 สุวรรณภูมิ-สีลม (ทางด่วน)
สาย AE 2 สุวรรณภูมิ-บางลำภู (ทางด่วน)
สาย AE 3 สุวรรณภูมิ-ถนนวิทยุ และสุวรรณภูมิ-สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)
สาย AE 4 สุวรรณภูมิ-หัวลำโพง (ทางด่วน)
รถโดยสารประจำทาง (ขนส่งมวลชน)
รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถปรับอากาศและรถไม่ปรับอากาศ ให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00-23.00 น. และบางสายให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นรถของทั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการ นอกจากนี้ยังมีรถตู้โดยสารประจำทางของเอกชนให้บริการในเส้นทางต่างๆ ทั่วเมืองด้วย
รถแท็กซี่มิเตอร์
วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารและจอดตามจุดจอดรถต่างๆ ทั่วเมือง โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามเกณฑ์ระยะทางร่วมกับเกณฑ์ระยะเวลา มีค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมในกรณีเรียกใช้บริการผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร 20 บาท ต่อเที่ยว และกรณีเรียกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ จุดที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ 50 บาท ต่อเที่ยว และผู้โดยสารต้องจ่ายค่าทางด่วนเอง
รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถตุ๊กตุ๊ก
วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารและจอดตามจุดจอดรถต่างๆ ทั่วเมือง โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางและตามแต่ตกลง
เรือด่วนเจ้าพระยา
มีบริการตลอดเส้นทางการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 34 ท่าเรือ โดยแยกออกเป็น 4 สาย คือ เรือด่วนประจำทาง เรือด่วนพิเศษธงส้ม เรือด่วนพิเศษธงเหลือง และเรือด่วนพิเศษธงฟ้า นอกจากนี้ยังมีบริการเรือโดยสารข้ามฟากบริเวณท่าเรือต่างๆ และมีบริการเรือหางยาวโดยสารแล่นตลอดลำคลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว คลองบางกอกน้อย และคลองต่างๆ ด้วย
เรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)
มีให้บริการที่คลองแสนแสบ เดือนเรือจากบางกะปิ ไปยัง ผ่านฟ้า(ถนนราชดำเนิน) อัตราค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 12-22 บาท
การรถไฟแห่งประเทศไทย
มีบริการเดินรถไฟไปตามสถานีรถไฟชานเมืองภายในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ สายเหนือและสายอีสาน วิ่งไปถึงสถานีรถไฟดอนเมือง สายตะวันออก วิ่งไปถึงสถานีรถไฟหัวตะเข้ และสายใต้ วิ่งไปถึงสถานีรถไฟตลิ่งชัน
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประเทศไทยมีระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมขนส่งในประเทศไทยมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งทางบก (รถยนต์ รถทัวร์ รถเมล์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน) ทางอากาศเครื่องบิน การท่องเที่ยวภายในประเทศจึงเป็นเรื่องสะดวกและมีประสิทธิภาพ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริการตามต้องการได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป
โดยเครื่องบิน
- การบินไทยเปิดให้บริการเที่ยวบินไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยอย่างครอบคลุมในภูมิภาคต่างๆ บินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ 4 เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เส้นทาง และภาคใต้ 5 เส้นทาง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร: 02-3565-1111
- บางกอกแอร์เวย์บินไปสถานที่ท่องเที่ยว 8 เส้นทางได้แก่: เชียงใหม่ กระบี่ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย สุโขทัย ลำปางและจังหวัดตราด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร: 02-265-5555
โดยรถไฟ
ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดการเดินรถเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพฯ แยกเป็นเส้นทางต่างๆ ดังนี้
- ทางสายเหนือ ถึงสถานีจังหวัดเชียงใหม่
- ทางสายใต้ ถึงสถานีสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และสถานีปาดังเบซาร์ มาเลเซีย
- ทางสายตะวันออก ถึงสถานีอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วและสถานีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
- ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงสถานีอุบลราชธานี และสถานีท่านาแล้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ทางสายตะวันตก ถึงสถานีน้ำตก จังหวัดกาญจนบุรี
- ทางสายแม่กลอง ช่วงวงเวียนใหญ่-มหาชัย จังหวัดสมุทรสาครและช่วงบ้านแหลม-แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยรถยนตร์
การคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยรถยนตร์ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย มีจุดบริการพักจอดรถและสถานีบริการเติมน้ำมัน ร้านอาาหาร ร้านสะดวกซื้อ ริมทางหลวงจำนวนมาก การเดินทางโดยรถยนตร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมที่สุด โดยศูนย์กลางของการเดินทางอยู่ที่กรุงเทพฯทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยได้แก่ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) และถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) และยังมีทางหลวงพิเศษอีก 2 เส้นทางคือ ถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ - ชลบุรี (ทางหลาวงหมายเลข 7)และถนนกาญจนภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายเลข 9)