เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ภาคกลาง
อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ หรือ อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด กลุ่มโบราณสถานสระมรกต อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สวนนกชัยนาท อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานเขาหินเทิน อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง หรือ พุแค วนอุทยานพุม่วง น้ำตกวังก้านเหลือง สวนสัตว์ดุสิต แผนที่แสดงอุทยานแห่งชาติในภาคกลาง ของประเทศไทย
1 อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก
3 อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี
4 อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
5 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
6 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) จังหวัดกาญจนบุรี
7 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
8 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
9 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ หรือ อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด จังหวัดกาญจนบุรี
10 กลุ่มโบราณสถานสระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี
11 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา
12 สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท
13 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
14 อุทยาแห่งชาติหินร้อยปี และ ฟาร์มจระเข้พัทยา พัทยา, จังหวัดชลบุรี
15 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 อุทยานเขาหินเทิน หัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง หัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
20 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
21 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
22 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง
23 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี
24 สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง หรือ พุแค จังหวัดสระบุรี
25 วนอุทยานพุม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี
26 อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง เกาะช้าง, จังหวัดตราด
27 น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี
A สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ
B สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยาแห่งชาติหินร้อยปี และ ฟาร์มจระเข้พัทยา อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แผนที่แสดงอุทยานแห่งชาติในภาคกลาง ของประเทศไทย