เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ภาคเหนือ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติสาละวิน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง สวนสัตว์เชียงใหม่ แผนที่แสดงอุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ ของประเทศไทย
1 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
2 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
3 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดพะเยา
4 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน
5 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน
6 อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
8 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่
9 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก
10 อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก
11 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
12 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
13 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
14 อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
15 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
17 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
18 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
19 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
20 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย
21 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
22 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์
23 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
24 อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่
25 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่
26 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
27 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
28 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
29 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
30 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
31 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
32 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
A สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่