เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น


บุรีรัมย์ - กรุงเทพมหานคร

Air Asia Logo
Time Table
บุรีรัมย์ (BFV) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:25 08:25 ทุกวัน FD 3523 0 01:00 -
15:25 16:15 ทุกวัน FD 3521 0 00:50 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:15 10:10 ทุกวัน FD 3523 0 00:55 -
13:50 14:45 ทุกวัน FD 3521 0 00:55 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 09:10 10:10 ทุกวัน FD 3523 0 01:00 -
15:20 16:10 ทุกวัน FD 3521 0 00:50 -
หมายเหตุ
  • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
  • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
  • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
บุรีรัมย์ (BFV) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:30 08:35 ทุกวัน DD 9603 0 01:05 -
16:20 17:30 ทุกวัน DD 9607 0 01:10 -
19:25 20:25 ทุกวัน DD 9609 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:40 08:40 ทุกวัน DD 9603 0 01:00 -
16:05 17:05 ทุกวัน DD 9607 0 01:00 -
19:10 20:15 ทุกวัน DD 9609 0 01:05 -
หมายเหตุ
  • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
  • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
  • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562