เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

เชียงใหม่ - กรุงเทพมหานคร

Thai Airways logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:05 11:25 ทุกวัน TG 103 0 01:20 -
10:40 11:55 ทุกวัน TG 105 0 01:15 -
15:20 16:35 ทุกวัน TG 111 0 01:15 -
17:05 18:15 4,7 TG 613 0 01:10 -
19:20 20:40 ทุกวัน TG 117 0 01:20 -
20:50 22:10 ทุกวัน TG 121 0 01:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:05 11:25 ทุกวัน TG 103 0 01:20 -
10:40 11:50 ทุกวัน TG 105 0 01:10 -
15:10 16:20 ทุกวัน TG 111 0 01:10 -
17:10 18:20 4,7 TG 613 0 01:10 -
19:20 20:30 ทุกวัน TG 117 0 01:10 -
20:50 22:10 ทุกวัน TG 121 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Thai Smile Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:15 07:30 ทุกวัน WE 177 0 01:15 -
12:20 13:30 ทุกวัน WE161 0 01:10 -
15:40 16:55 ทุกวัน WE 169 0 01:15 -
17:25 18:40 ทุกวัน WE 165 0 01:15 -
21:55 23:10 ทุกวัน WE 167 0 01:15 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:15 07:35 ทุกวัน WE 177 0 01:20 -
12:20 13:35 ทุกวัน WE 161 0 01:15 -
15:00 16:15 ทุกวัน WE 169 0 01:15 -
17:25 18:40 ทุกวัน WE 165 0 01:15 -
21:55 23:10 ทุกวัน WE 167 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:55 08:15 ทุกวัน PG 222 0 01:20 -
10:00 11:20 ทุกวัน PG 216 0 01:20 -
11:45 13:05 ทุกวัน PG 224 0 01:20 -
14:10 15:30 ทุกวัน PG 907 0 01:20 -
17:15 18:35 ทุกวัน PG 226 0 01:20 -
19:10 20:30 ทุกวัน PG 220 0 01:20 -
21:40 23:00 ทุกวัน PG 228 0 01:20 -
12:00
15:30
12:55
17:25
ทุกวัน PG 723
PG 708
1 05:25 ย่างกุ้ง
12:00
18:20
12:05
20:15
ทุกวัน PG 723
PG 704
1 08:15 ย่างกุ้ง
12:50
15:40
14:35
16:55
ทุกวัน PG 242
PG 146
1 04:05 สมุย
12:50
15:50
14:35
17:20
ทุกวัน PG 242
PG 148
1 04:30 สมุย
12:50
17:05
14:35
18:35
ทุกวัน PG 242
PG 154
1 05:45 สมุย
12:50
17:55
14:35
19:10
ทุกวัน PG 242
PG 164
1 06:20 สมุย
14:30
19:45
16:40
21:10
ทุกวัน PG 248
PG 278
1 06:40 ภูเก็ต
14:30
22:00
16:40
23:25
ทุกวัน PG 248
PG 280
1 08:55 ภูเก็ต
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:55 08:15 ทุกวัน PG 222 0 01:20 -
10:10 11:30 ทุกวัน PG 216 0 01:20 -
12:00 13:20 ทุกวัน PG 224 0 01:20 -
14:40 16:00 ทุกวัน PG 907 0 01:20 -
16:40 18:00 ทุกวัน PG 226 0 01:20 -
19:00 20:20 ทุกวัน PG 220 0 01:20 -
21:05 22:25 ทุกวัน PG 228 0 01:20 -
11:40
15:20
12:35
17:15
ทุกวัน PG 723
PG 708
1 05:35 ย่างกุ้ง
11:40
18:20
12:35
20:15
ทุกวัน PG 723
PG 704
1 08:35 ย่างกุ้ง
12:30
15:20
14:15
16:25
ทุกวัน PG 242
PG 146
1 03:55 สมุย
12:30
18:45
14:15
19:50
ทุกวัน PG 242
PG 166
1 07:25 สมุย
12:30
19:05
14:15
20:10
ทุกวัน PG 242
PG 172
1 07:50 สมุย
12:30
19:25
14:15
20:30
ทุกวัน PG 242
PG 176
1 08:00 สมุย
14:15
17:25
16:20
18:50
ทุกวัน PG 248
PG 286
1 04:35 ภูเก็ต
14:15
19:05
16:20
20:30
ทุกวัน PG 248
PG 278
1 06:15 ภูเก็ต
14:15
22:10
16:20
23:35
ทุกวัน PG 248
PG 280
1 09:20 ภูเก็ต
14:15
20:50
06:00
16:20
21:45
07:05
ทุกวัน PG 248
PG 258
PG 100
2 16:50 ภูเก็ต,
สมุย
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:25 08:25 ทุกวัน FD 3417 0 01:00 -
08:20 09:25 ทุกวัน FD 3438 0 01:05 -
10:25 11:40 ทุกวัน FD 3444 0 01:15 -
12:15 13:30 ทุกวัน FD 3436 0 01:15 -
13:25 14:35 ทุกวัน FD 3448 0 01:10 -
14:15 15:30 ทุกวัน FD 3442 0 01:15 -
15:30 16:45 ทุกวัน FD 3434 0 01:15 -
16:35 17:50 ทุกวัน FD 3446 0 01:20 -
17:30 18:45 ทุกวัน FD 3432 0 01:15 -
18:45 20:00 ทุกวัน FD 3440 0 01:15 -
21:15 22:45 ทุกวัน FD 3426 0 01:30 -
22:20 23:45 ทุกวัน FD 3428 0 01:25 -
23:05 00:15 ทุกวัน FD 3430 0 01:10 -
23:40 00:55 ทุกวัน FD 3420 0 01:15 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:25 08:25 ทุกวัน FD 3417 0 01:00 -
08:25 09:40 ทุกวัน FD 3438 0 01:15 -
10:15 11:20 ทุกวัน FD 3446 0 01:05 -
12:05 13:20 ทุกวัน FD 3436 0 01:15 -
12:35 14:05 ทุกวัน FD 3442 0 01:30 -
13:35 14:50 ทุกวัน FD 3448 0 01:15 -
14:35 15:50 ทุกวัน FD 3434 0 01:15 -
15:50 17:10 ทุกวัน FD 3426 0 01:20 -
16:25 17:40 ทุกวัน  FD 3440 0 01:15 -
17:35 18:50 ทุกวัน FD 3432 0 01:15 -
19:50 21:10 ทุกวัน FD 3430 0 01:20 -
21:20 22:30 ทุกวัน FD 3444 0 01:15 -
22:40 23:55 ทุกวัน FD 3428 0 01:15 -
23:40 00:55 ทุกวัน FD 3420 0 01:15 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 07:25 08:25 ทุกวัน FD 3417 0 01:00 -
08:15 09:25 ทุกวัน FD 3438 0 01:10 -
10:05 11:15 ทุกวัน FD 3444 0 01:10 -
12:15 13:30 ทุกวัน FD 3436 0 01:15 -
13:20 14:35 ทุกวัน FD 3448 0 01:15 -
14:10 15:25 ทุกวัน FD 3442 0 01:15 -
15:30 16:45 ทุกวัน FD 3434 0 01:15 -
16:35 17:50 ทุกวัน FD 3446 0 01:15 -
17:30 18:45 ทุกวัน FD 3432 0 01:15 -
18:45 20:00 ทุกวัน FD 3440 0 01:15 -
21:15 22:30 ทุกวัน FD 3426 0 01:15 -
22:20 23:30 ทุกวัน FD 3428 0 01:10 -
23:05 00:15 ทุกวัน FD 3430 0 01:10 -
23:20 00:30 ทุกวัน FD 3420 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Nok Air Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:10 08:25 2,4,6 DD 8333 0 01:15 -
07:45 08:50 ทุกวัน DD 8301 0 01:05 -
08:30 09:35 ทุกวัน DD 8303 0 01:05 -
10:45 11:50 ทุกวัน DD 8307 0 01:05 -
12:30 13:40 ทุกวัน DD 8311 0 01:10 -
14:25 15:30 ทุกวัน DD 8313 0 01:05 -
15:25 16:30 ทุกวัน DD 8315 0 01:05 -
18:10 19:15 ทุกวัน DD 8319 0 01:05 -
19:15 20:15 2,4,6 DD 8317 0 01:00 -
21:10 22:20 ทุกวัน DD 8325 0 01:10 -
22:10 23:20 ทุกวัน DD 8327 0 01:10 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 08:40 09:45 ทุกวัน DD 8303 0 01:05 -
10:45 11:50 ทุกวัน DD 8307 0 01:05 -
14:25 15:30 ทุกวัน DD 8313 0 01:05 -
16:10 17:20 2,4,6,7 DD8317 0 01:10 -
18:10 19:15 ทุกวัน DD 8319 0 01:05 -
20:40 21:45 ทุกวัน DD 8325 0 01:05 -
21:55 23:00 ทุกวัน DD 8327 0 01:05 -
22:10 23:30 1,3,5 DD 8317 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Thai Lion Air Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:35 07:55 ทุกวัน SL519 0 01:20 -
06:50 08:05 ทุกวัน SL525 0 01:15 -
08:00 09:10 ทุกวัน SL523 0 01:10 -
10:15 11:30 ทุกวัน SL507 0 01:15 -
11:40 12:55 2,4,6 SL509 0 01:15 -
13:30 14:45 ทุกวัน SL511 0 01:15 -
15:45 17:00 ทุกวัน SL513 0 01:15 -
17:10 18:30 ทุกวัน SL515 0 01:20 -
18:05 19:20 ทุกวัน SL517 0 01:15 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:50 08:05 ทุกวัน SL525 0 01:15 -
08:00 09:10 ทุกวัน SL523 0 01:10 -
11:40 12:55 ทุกวัน SL507 0 01:15 -
13:30 14:45 ทุกวัน SL511 0 01:15 -
15:45 17:00 ทุกวัน SL513 0 01:15 -
17:10 18:30 ทุกวัน SL515 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - หาดใหญ่

Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) to หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 11:45
22:00
07:25
13:05
23:25
08:30
ทุกวัน PG 224
PG 220
PG 298
2 20:45 กรุงเทพ, ภูเก็ต
14:10
22:00
07:25
15:30
23:25
08:30
ทุกวัน PG 907
PG 220
PG 298
2 18:20 กรุงเทพ, ภูเก็ต
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 12:00
21:55
07:30
13:20
23:20
08:30
ทุกวัน PG 224
PG 220
PG 298
2 20:30 กรุงเทพ, ภูเก็ต
14:40
21:55
07:30
16:00
23:20
08:30
ทุกวัน PG 907
PG 220
PG 298
2 17:50 กรุงเทพ, ภูเก็ต
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:25 08:20 ทุกวัน FD 3064 0 01:55 -
14:50 17:00 ทุกวัน FD 408 0 02:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:45 08:45 ทุกวัน FD 3064 0 02:00 -
15:25 17:35 ทุกวัน FD 408 0 02:10 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 06:25 08:30 ทุกวัน FD 3064 0 02:05 -
14:50 17:00 ทุกวัน FD 408 0 02:10 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - ขอนแก่น

Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ขอนแก่น (KKC)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:15 08:20 ทุกวัน FD 5500 0 01:05 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:25 07:30 ทุกวัน FD 5500 0 01:05 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 07:15 08:20 ทุกวัน FD 5500 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - เกาะสมุย

Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 12:50 14:35 ทุกวัน PG 242 0 01:45 -
06:55
09:40
08:15
10:45
ทุกวัน PG 222
PG 805
1 03:50 กรุงเทพฯ
06:55
10:15
08:15
11:45
ทุกวัน PG 222
PG 125
1 04:50 กรุงเทพฯ
06:55
11:30
08:15
12:35
ทุกวัน PG 222
PG 963
1 05:40 กรุงเทพฯ
06:55
11:55
08:15
13:00
ทุกวัน PG 222
PG 133
1 06:05 กรุงเทพฯ
10:00
12:45
11:20
13:50
ทุกวัน PG 216
PG 135
1 03:50 กรุงเทพฯ
10:00
13:45
11:20
14:50
ทุกวัน PG 216
PG 139
1 04:50 กรุงเทพฯ
10:00
14:30
11:20
15:35
ทุกวัน PG 216
PG 961
1 05:35 กรุงเทพฯ
10:00
15:00
11:20
16:30
ทุกวัน PG 216
PG 153
1 06:30 กรุงเทพฯ
11:45
15:35
13:05
16:40
ทุกวัน PG 224
PG 873
1 04:55 กรุงเทพฯ
11:45
15:50
13:05
16:55
ทุกวัน PG 224
PG 951
1 05:10 กรุงเทพฯ
14:10
17:00
15:30
18:30
ทุกวัน PG 907
PG 167
1 04:20 กรุงเทพฯ
14:10
17:35
15:30
18:40
ทุกวัน PG 907
PG 171
1 04:30 กรุงเทพฯ
14:10
18:00
15:30
19:30
ทุกวัน PG 907
PG 914
1 05:20 กรุงเทพฯ
14:10
19:20
15:30
20:25
ทุกวัน PG 907
PG 185
1 06:15 กรุงเทพฯ
17:15
19:55
18:35
21:00
ทุกวัน PG 226
PG 189
1 03:45 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 12:30 14:15 ทุกวัน PG 242 0 01:45 -
06:55
09:55
08:15
11:00
ทุกวัน PG 222
PG 129
1 04:05 กรุงเทพฯ
06:55
10:20
08:15
11:50
ทุกวัน PG 222
PG 125
1 04:55 กรุงเทพฯ
06:55
11:45
08:15
12:50
ทุกวัน PG 222
PG 963
1 05:55 กรุงเทพฯ
10:10
12:30
11:30
13:35
ทุกวัน PG 216
PG 133
1 03:25 กรุงเทพฯ
10:10
13:00
11:30
14:05
ทุกวัน PG 216
PG 141
1 03:55 กรุงเทพฯ
10:10
13:35
11:30
14:40
ทุกวัน PG 216
PG 145
1 04:30 กรุงเทพฯ
10:10
14:45
11:30
15:50
ทุกวัน PG 216
PG 961
1 05:40 กรุงเทพฯ
12:00
14:45
13:20
15:50
ทุกวัน PG 224
PG 151
1 03:50 กรุงเทพฯ
12:00
15:35
13:20
16:40
ทุกวัน PG 224
PG 155
1 04:40 กรุงเทพฯ
12:00
16:05
13:20
17:10
ทุกวัน PG 224
PG 161
1 05:10 กรุงเทพฯ
12:00
16:50
13:20
17:55
ทุกวัน PG 224
PG 169
1 05:55 กรุงเทพฯ
14:40
18:00
16:00
19:05
ทุกวัน PG 907
PG 181
1 04:25 กรุงเทพฯ
14:40
18:15
16:00
19:45
ทุกวัน PG 907
PG 914
1 05:05 กรุงเทพฯ
14:40
19:30
16:00
20:35
ทุกวัน PG 907
PG 187
1 05:55 กรุงเทพฯ
16:40
19:30
18:00
20:35
ทุกวัน PG 226
PG 187
1 03:55 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - กระบี่

Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:55
09:15
08:15
10:40
ทุกวัน PG 222 1 03:45 กรุงเทพฯ
06:55
13:20
08:15
14:45
ทุกวัน PG 222
PG 267
1 07:50 กรุงเทพฯ
06:55
17:25
08:15
18:50
ทุกวัน PG 222
PG 263
1 11:55  กรุงเทพฯ
10:00
13:20
11:20
14:45
ทุกวัน PG 216
PG 267
1 04:45 กรุงเทพฯ
10:00
17:25
11:20
18:50
ทุกวัน PG 216
PG 263
1 08:50 กรุงเทพฯ
10:00
20:25
11:20
21:50
ทุกวัน PG 216
PG 269
1 11:50 กรุงเทพฯ
11:45
17:25
13:05
18:50
ทุกวัน PG 224
PG 263
1 07:05 กรุงเทพฯ
11:45
20:25
13:05
21:50
ทุกวัน PG 224
PG 269
1 10:05 กรุงเทพฯ
14:10
17:25
15:30
18:50
ทุกวัน PG 907
PG 263
1 04:40 กรุงเทพฯ
14:10
20:25
15:30
21:50
ทุกวัน PG 907
PG 269
1 07:40 กรุงเทพฯ
17:15
20:25
18:35
21:50
ทุกวัน PG 226
PG 269
1 04:35 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:55
09:25
08:15
10:50
ทุกวัน PG 222 1 03:55 กรุงเทพฯ
06:55
14:15
08:15
15:40
ทุกวัน PG 222
PG 267
1 08:50 กรุงเทพฯ
06:55
17:20
08:15
18:45
ทุกวัน PG 222
PG 263
1 11:50 กรุงเทพฯ
10:10
14:15
11:30
15:40
ทุกวัน PG 216
PG 267
1 05:30 กรุงเทพฯ
10:10
17:20
11:30
18:45
ทุกวัน PG 216
PG 263
1 08:35 กรุงเทพฯ
12:00
17:20
13:20
18:45
ทุกวัน PG 224
PG 263
1 06:45 กรุงเทพฯ
14:40
17:20
16:00
18:45
ทุกวัน PG 907
PG 263
1 04:05 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 11:50 14:10 ทุกวัน FD 3070 0 02:20 -
16:00 18:05 ทุกวัน FD 3074 0 02:05 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:35 08:35 ทุกวัน FD 3070 0 02:00 -
16:35 18:25 ทุกวัน FD 3074 0 01:50 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 11:30 13:30 ทุกวัน FD 3070 0 02:00 -
16:15 18:15 ทุกวัน FD 3074 0 02:00 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง แม่ฮ่องสอน (HGN)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:20 10:05 ทุกวัน PG 237 0 00:45 -
16:15 17:00 ทุกวัน PG 239 0 00:45 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 15:35 16:20 ทุกวัน PG 239 0 00:45 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - พัทยา

Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 08:10 09:30 ทุกวัน FD 102 0 01:25 -
19:30 20:50 ทุกวัน FD 104 0 01:20 -
20:20 21:45 ทุกวัน FD 106 0 01:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 08:15 09:30 ทุกวัน FD 102 0 01:15 -
18:35 19:45 3,7,5 FD 104 0 01:10 -
19:10 20:25 ทุกวัน FD 106 0 01:15 -
19:40 21:00 1,2,4,6 FD 104 0 01:20 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 08:05 09:25 ทุกวัน FD 102 0 01:20 -
19:20 20:40  ทุกวัน FD 104 0 01:20 -
20:20 21:40 ทุกวัน FD 106 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - ภูเก็ต

Thai Smile Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 27 ต.ค.61 09:40 11:35 ทุกวัน WE 171 0 01:55 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 14:30 16:40 ทุกวัน PG 248 0 02:10 -
06:55
10:00
08:15
11:25
ทุกวัน PG 222
PG 275
1 04:30 กรุงเทพฯ
06:55
12:30
08:15
13:55
ทุกวัน PG 222
PG 924
1 07:00 กรุงเทพฯ
06:55
14:35
08:15
16:00
ทุกวัน PG 222
PG 285
1 09:05 กรุงเทพฯ
10:00
12:30
11:20
13:55
ทุกวัน PG 216
PG 924
1 03:55 กรุงเทพฯ
10:00
14:35
11:20
16:00
ทุกวัน PG 216
PG 285
1 06:00 กรุงเทพฯ
11:45
14:35
13:05
16:00
ทุกวัน PG 224
PG 285
1 04:15 กรุงเทพฯ
11:45
17:30
13:05
18:55
ทุกวัน PG 224
PG 257
1 06:15 กรุงเทพฯ
12:50
18:05
14:35
19:05
ทุกวัน PG 242
PG 257
1 06:15 สมุย
12:50
19:05
14:35
20:05
ทุกวัน PG 242
PG 287
1 07:15 สมุย
14:10
17:30
15:30
18:55
ทุกวัน PG 907
PG 277
1 04:45 กรุงเทพฯ
19:10
22:00
20:30
23:25
ทุกวัน PG 220 1 04:15 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 14:15 16:20 ทุกวัน PG 248 0 02:05 -
06:55
10:00
08:15
11:25
ทุกวัน PG 222
PG 275
1 04:30 กรุงเทพฯ
06:55
12:25
08:15
13:50
ทุกวัน PG 222
PG 924
1 06:55 กรุงเทพฯ
06:55
13:55
08:15
15:20
ทุกวัน PG 222
PG 273
1 08:25 กรุงเทพฯ
10:10
13:55
11:30
15:20
ทุกวัน PG 216
PG 273
1 05:10 กรุงเทพฯ
10:10
16:55
11:30
18:20
ทุกวัน PG 216
PG 277
1 08:10 กรุงเทพฯ
12:00
16:55
13:20
18:20
ทุกวัน PG 224
PG 277
1 06:20 กรุงเทพฯ
12:00
19:45
13:20
21:10
ทุกวัน PG 224
PG 279
1 09:10 กรุงเทพฯ
12:30
17:30
14:15
18:30
ทุกวัน PG 242
PG 257
1 06:00 สมุย
12:30
19:15
14:15
20:10
ทุกวัน PG 242
PG 287
1 07:40 สมุย
14:40
19:45
16:00
21:10
ทุกวัน PG 907
PG 279
1 06:30 กรุงเทพฯ
16:40
19:45
18:00
21:10
ทุกวัน PG 226
PG 279
1 04:30 กรุงเทพฯ
19:00
21:55
20:20
23:20
ทุกวัน PG 220 1 04:20 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:10 08:20 ทุกวัน FD 3160 0 02:10 -
13:00 15:05 ทุกวัน FD 3162 0 02:05 -
21:45 23:50 ทุกวัน FD 3168 0 02:05 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 11:35 13:35 ทุกวัน FD 3160 0 02:00 -
13:10 15:15 ทุกวัน FD 3162 0 02:05 -
22:45 00:50 ทุกวัน FD 3168 0 02:05 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 06:10 08:20 ทุกวัน FD 3160 0 02:10 -
13:00 15:05 ทุกวัน FD 3162 0 02:05 -
21:45 23:50 ทุกวัน FD 3168 0 02:05 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - สุราษฎร์ธานี

Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง สุราษฎร์ธานี (URT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:35 09:25 ทุกวัน FD 5422 0 01:50 -
11:10 13:00 ทุกวัน FD 5420 0 01:50 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:15 09:05 ทุกวัน FD 5422 0 01:50 -
13:15 15:05 ทุกวัน FD 5420 0 01:50 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 07:10 09:05 ทุกวัน FD 5422 0 01:55 -
11:10 13:00 ทุกวัน FD 5420 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - ตราด

Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:55
11:40
08:15
12:40
ทุกวัน PG 222
PG 305
1 05:45 กรุงเทพฯ
06:55
16:45
08:15
17:45
ทุกวัน PG 222
PG 307
1 10:50 กรุงเทพฯ
10:00
16:45
11:20
17:45
ทุกวัน PG 216
PG 307
1 07:45 กรุงเทพฯ
11:45
16:45
13:05
17:45
ทุกวัน PG 224
PG 307
1 06:00 กรุงเทพฯ
14:10
16:45
15:30
17:45
ทุกวัน PG 907
PG 307
1 03:35 กรุงเทพฯ
21:40
08:20
23:00
09:20
ทุกวัน PG 228
PG 301
1 11:40 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:55
11:40
08:15
12:40
ทุกวัน PG 222
PG 305
1 05:50 กรุงเทพฯ
06:55
17:00
08:15
18:00
ทุกวัน PG 222
PG 307
1 11:05 กรุงเทพฯ
10:10
17:00
11:30
18:00
ทุกวัน PG 216
PG 307
1 07:50 กรุงเทพฯ
12:00
17:00
13:20
18:00
ทุกวัน PG 224
PG 307
1 06:00 กรุงเทพฯ
14:40
17:10
16:00
18:00
ทุกวัน PG 907
PG 307
1 03:20 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงใหม่ - อุดรธานี

Nok Air Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:25 10:35 ทุกวัน DD 8612 0 01:10 -
16:20 17:30 ทุกวัน DD 8624 0 01:10 -
20:40 21:50 ทุกวัน DD 8626 0 01:10 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:05 07:10 ทุกวัน DD 8610 0 01:05 -
12:15 13:15 ทุกวัน DD 8620 0 01:00 -
15:20 16:30 ทุกวัน DD 8624 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560