เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

เชียงใหม่ - กรุงเทพมหานคร

Thai Airways logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:05 11:25 ทุกวัน TG 103 0 01:20 -
10:40 11:55 ทุกวัน TG 105 0 01:15 -
15:20 16:35 ทุกวัน TG 111 0 01:15 -
19:20 20:40 ทุกวัน TG 117 0 01:20 -
20:50 22:10 ทุกวัน TG 121 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:05 11:25 ทุกวัน TG 103 0 01:20 -
10:40 11:50 ทุกวัน TG 105 0 01:10 -
15:10 16:20 ทุกวัน TG 111 0 01:10 -
19:20 20:30 ทุกวัน TG 117 0 01:10 -
20:50 22:10 ทุกวัน TG 121 0 01:20 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:05 11:25 ทุกวัน TG 103 0 01:20 -
10:40 11:55 ทุกวัน TG 105 0 01:15 -
15:20 16:35 ทุกวัน TG 111 0 01:15 -
19:20 20:40 ทุกวัน TG 117 0 01:20 -
20:50 22:10 ทุกวัน TG 121 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Smile Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:15 07:30 ทุกวัน WE 177 0 01:15 -
11:45 13:00 ทุกวัน WE 161 0 01:15 -
15:20 16:45 ทุกวัน WE 169 0 01:25 -
17:25 18:45 ทุกวัน WE 165 0 01:20 -
21:50 23:10 ทุกวัน WE 167 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:15 07:35 ทุกวัน WE 177 0 01:20 -
12:15 13:35 ทุกวัน WE 161 0 01:15 -
17:25 18:40 ทุกวัน WE 165 0 01:15 -
21:55 23:10 ทุกวัน WE 167 0 01:15 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:15 07:30 ทุกวัน WE 177 0 01:15 -
11:50 13:00 ทุกวัน WE 161 0 01:10 -
15:40 16:55 ทุกวัน WE 169 0 01:15 -
17:25 18:40 ทุกวัน WE 165 0 01:15 -
21:55 23:10 ทุกวัน WE 167 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:50 08:15 ทุกวัน PG 222 0 01:25 -
09:00 10:25 ทุกวัน PG 230 0 01:25 -
10:10 11:35 ทุกวัน PG 216 0 01:25 -
12:00 13:25 ทุกวัน PG 224 0 01:25 -
14:15 15:40 ทุกวัน PG 218 0 01:25 -
17:15 18:40 ทุกวัน PG 226 0 01:25 -
19:15 20:40 ทุกวัน PG 220 0 01:25 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:55 08:20 ทุกวัน PG 222 0 01:25 -
10:10 11:35 ทุกวัน PG 216 0 01:25 -
14:40 16:05 ทุกวัน PG 907 0 01:25 -
16:40 18:05 ทุกวัน PG 226 0 01:25 -
19:00 20:25 ทุกวัน PG 220 0 01:25 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:50 08:15 ทุกวัน PG 222 0 01:25 -
09:00 10:25 ทุกวัน PG 230 0 01:25 -
10:10 11:35 ทุกวัน PG 216 0 01:25 -
14:15 15:40 ทุกวัน PG 218 0 01:25 -
17:15 18:40 ทุกวัน PG 226 0 01:25 -
19:15 20:40 ทุกวัน PG 220 0 01:25 -
21:40 23:05 ทุกวัน PG 228 0 01:25 -
22:30 23:50 ทุกวัน PG 240 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:25 08:25 ทุกวัน FD 3417 0 01:00 -
08:25 09:25 ทุกวัน FD 3438 0 01:00 -
09:15 10:20 1,3,5 FD 7000 0 01:05 -
10:25 11:40 ทุกวัน FD 3444 0 01:15 -
12:20 13:30 ทุกวัน FD 3436 0 01:10 -
13:25 14:35 ทุกวัน FD 3448 0 01:10 -
14:15 15:30 ทุกวัน FD 3442 0 01:15 -
15:30 16:45 1,3,5,7 FD 3434 0 01:15 -
16:45 18:05 ทุกวัน FD 3446 0 01:20 -
17:30 18:45 ทุกวัน FD 3432 0 01:15 -
18:45 20:00 ทุกวัน FD 3440 0 01:15 -
21:05 22:25 ทุกวัน FD 3426 0 01:20 -
22:20 23:25 ทุกวัน FD 3428 0 01:25 -
22:40 23:50 ทุกวัน FD 3430 0 01:10 -
23:25 00:40 ทุกวัน FD 3420 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:55 08:10 ทุกวัน FD 3417 0 01:15 -
08:30 09:40 ทุกวัน FD 3438 0 01:10 -
10:15 11:25 ทุกวัน FD 3446 0 01:10 -
11:00 12:15 ทุกวัน FD 3436 0 01:15 -
13:35 14:50 ทุกวัน FD 3448 0 01:15 -
14:35 15:50 ทุกวัน FD 3434 0 01:15 -
15:40 16:55 ทุกวัน FD 3426 0 01:15 -
16:25 17:35 ทุกวัน  FD 3440 0 01:10 -
17:30 18:40 ทุกวัน FD 3432 0 01:10 -
19:55 21:05 1,4,6 FD 3430 0 01:10 -
21:10 22:25 ทุกวัน FD 3444 0 01:15 -
21:30 22:35 2,3,5,7 FD 3430 0 01:05 -
22:55 00:05 ทุกวัน FD 3428 0 01:10 -
23:30 00:40 ทุกวัน FD 3420 0 01:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:25 08:25 ทุกวัน FD 3417 0 01:00 -
08:15 09:25 ทุกวัน FD 3438 0 01:10 -
10:05 11:15 ทุกวัน FD 3444 0 01:10 -
12:15 13:30 ทุกวัน FD 3436 0 01:15 -
13:20 14:35 ทุกวัน FD 3448 0 01:15 -
14:10 15:25 ทุกวัน FD 3442 0 01:15 -
15:30 16:45 ทุกวัน FD 3434 0 01:15 -
16:35 17:50 ทุกวัน FD 3446 0 01:15 -
17:30 18:45 ทุกวัน FD 3432 0 01:15 -
18:45 20:00 ทุกวัน FD 3440 0 01:15 -
21:15 22:30 ทุกวัน FD 3426 0 01:15 -
22:20 23:30 ทุกวัน FD 3428 0 01:10 -
23:05 00:15 ทุกวัน FD 3430 0 01:10 -
23:20 00:30 ทุกวัน FD 3420 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:05 07:30 2,4,6 DD 8333 0 01:25 -
07:45 08:50 ทุกวัน DD 8301 0 01:05 -
08:30 09:35 ทุกวัน DD 8303 0 01:05 -
10:45 11:50 ทุกวัน DD 8307 0 01:05 -
12:30 13:40 ทุกวัน DD 8311 0 01:10 -
14:20 15:30 ทุกวัน DD 8313 0 01:10 -
15:25 16:35 ทุกวัน DD 8315 0 01:10 -
16:15 17:40 2,4,6,7 DD 8317 0 01:25 -
18:10 19:15 ทุกวัน DD 8319 0 01:05 -
21:10 22:20 ทุกวัน DD 8325 0 01:10 -
22:10 23:20 1,2,4,6 DD 8327 0 01:10 -
22:20 23:30 3,5,7 DD 8327 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:40 09:45 ทุกวัน DD 8303 0 01:05 -
10:45 11:50 ทุกวัน DD 8307 0 01:05 -
12:55 14:10 ทุกวัน DD 8309 0 01:15 -
14:25 15:30 ทุกวัน DD 8313 0 01:05 -
16:15 17:20 2,4,6,7 DD8317 0 01:05 -
18:10 19:15 ทุกวัน DD 8319 0 01:05 -
20:40 21:45 ทุกวัน DD 8325 0 01:05 -
21:55 23:00 ทุกวัน DD 8327 0 01:05 -
22:10 23:30 1,3,5 DD 8317 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:50 08:05 ทุกวัน SL525 0 01:15 -
07:05 08:20 1,3,5,7 SL505 0 01:15 -
08:00 09:10 ทุกวัน SL523 0 01:10 -
10:15 11:30 ทุกวัน SL507 0 01:15 -
10:50 12:05 1,2,4,6 SL503 0 01:15 -
11:45 12:55 2,4,6 SL509 0 01:15 -
13:00 14:15 2,4,6 SL505 0 01:15 -
13:30 14:45 ทุกวัน SL511 0 01:15 -
15:40 16:50 7 SL513 0 01:10 -
15:45 17:00 1,2,3,4,5,6 SL513 0 01:15 -
17:00 18:15 ทุกวัน SL515 0 01:15 -
18:05 19:20 ทุกวัน SL517 0 01:15 -
20:30 21:45 2,4,6 SL518 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:50 08:05 ทุกวัน SL525 0 01:15 -
07:10 08:25 3,5,7 SL519 0 01:15 -
08:00 09:10 ทุกวัน SL523 0 01:10 -
10:20 11:35 2,4,6 SL503 0 01:15 -
11:40 12:55 ทุกวัน SL507 0 01:15 -
12:55 14:05 2,4,6 SL509 0 01:10 -
13:30 14:45 ทุกวัน SL511 0 01:15 -
15:45 17:00 ทุกวัน SL513 0 01:15 -
18:30 19:45 2,4,6,7 SL505 0 01:15 -
18:45 20:05 ทุกวัน SL517 0 01:20 -
27 ต.ค.62 - 5 ม.ค.63 06:50 08:05 ทุกวัน SL525 0 01:15 -
08:00 09:10 ทุกวัน SL523 0 01:10 -
11:40 12:55 ทุกวัน SL507 0 01:15 -
13:05 14:15 ทุกวัน SL509 0 01:10 -
13:30 14:45 ทุกวัน SL511 0 01:15 -
15:45 17:00 ทุกวัน SL513 0 01:15 -
17:10 18:30 ทุกวัน SL515 0 01:20 -
22:00 23:15 ทุกวัน SL521 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - หาดใหญ่

Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:35 13:50 1,2,4,6 FD 411 0 02:15 -
12:10 14:25 3,5,7 FD 406 0 02:15 -
15:00 17:10 ทุกวัน FD 408 0 02:10 -
31 มี.ค. – 30 เม.ย.62
1 ก.ค. – 31 ส.ค.62
1 – 26 ต.ค.62
08:15  10:20 ทุกวัน FD 415 0 02:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 14:00 16:05 ทุกวัน FD 408 0 02:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 14:50 17:00 ทุกวัน FD 408 0 02:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - ขอนแก่น

Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ขอนแก่น (KKC)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:15 08:20 ทุกวัน FD 5500 0 01:05 -
20:15 21:15 ทุกวัน FD 5502 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:25 07:30 ทุกวัน FD 5500 0 01:05 -
18:20 19:25 ทุกวัน FD 5502 0 01:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:15 08:20 ทุกวัน FD 5500 0 01:05 -
18:20 19:25 ทุกวัน FD 5502 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - เกาะสมุย

Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 12:50 14:35 ทุกวัน PG 242 0 01:45 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 12:30 14:15 ทุกวัน PG 242 0 01:45 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 12:50 14:35 ทุกวัน PG 242 0 01:45 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - กระบี่

Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:50
12:50
08:15
14:20
ทุกวัน PG 320 1 07:30 กรุงเทพฯ
09:00
12:50
10:25
14:20
ทุกวัน PG 319
PG 320
1 05:20 กรุงเทพฯ
10:10
12:50
11:35
14:20
ทุกวัน PG 319
PG 320
1 04:10 กรุงเทพฯ
10:10
17:20
11:35
18:50
ทุกวัน PG 319
PG 319
1 08:40 กรุงเทพฯ
12:00
17:20
13:25
18:50
ทุกวัน PG 320
PG 319
1 06:50 กรุงเทพฯ
14:15
17:20
15:40
18:50
ทุกวัน PG 319
PG 319
1 04:35 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:55
09:25
08:20
10:50
ทุกวัน PG 320 1 03:55 กรุงเทพฯ
06:55
12:40
08:20
14:05
ทุกวัน PG 320
PG 319
1 07:10 กรุงเทพฯ
10:10
12:40
11:35
14:05
ทุกวัน PG 216
PG 267
1 03:55 กรุงเทพฯ
28 เม.ย. - 31 ธ.ค.62 12:00 13:55 ทุกวัน PG 246 1 01:55 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:50
12:50
08:15
14:20
ทุกวัน PG 320 1 07:30 กรุงเทพฯ
09:00
12:50
10:25
14:20
ทุกวัน PG 319
PG 320
1 05:20 กรุงเทพฯ
10:10
12:50
11:35
14:20
ทุกวัน PG 319
PG 320
1 04:10 กรุงเทพฯ
10:10
17:20
11:35
18:50
ทุกวัน PG 319
PG 319
1 08:40 กรุงเทพฯ
14:15
17:20
15:40
18:50
ทุกวัน PG 319
PG 319
1 04:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 16:05 18:00 ทุกวัน FD 3074 0 01:55 -
17:30 19:10 ทุกวัน FD 3070 0 01:40 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:35 08:30 ทุกวัน FD 3070 0 01:55 -
16:25 18:25 ทุกวัน FD 3074 0 02:00 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 11:30 13:30 ทุกวัน FD 3070 0 02:00 -
16:15 18:15 ทุกวัน FD 3074 0 02:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง แม่ฮ่องสอน (HGN)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:20 10:05 ทุกวัน PG 351 0 00:45 -
16:15 17:00 ทุกวัน PG 353 0 00:45 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 15:45 16:30 ทุกวัน PG 353 0 00:45 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 09:20 10:05 ทุกวัน PG 351 0 00:45 -
16:15 17:00 ทุกวัน PG 353 0 00:45 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - พัทยา

Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:45 09:55 ทุกวัน FD 102 0 01:10 -
16:30 17:40 ทุกวัน FD 104 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:10 09:25 ทุกวัน FD 102 0 01:15 -
18:15 19:40 ทุกวัน FD 104 0 01:25 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 08:05 09:25 ทุกวัน FD 102 0 01:20 -
19:20 20:40  ทุกวัน FD 104 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
THAI LION AIR Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:25 09:55 2,4,6 SL1994 0 01:30 -
20:05 21:10 1,3,5,7 SL1990 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:25 09:55 2,4,6,7 SL1994 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - ภูเก็ต

Thai Smile Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 11:10 13:00 ทุกวัน FD 5420 0 01:50 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 15:15 17:05 ทุกวัน FD 5420 0 01:50 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 11:10 13:00 ทุกวัน FD 5420 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 14:35 16:40 ทุกวัน PG 248 0 02:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 14:15 16:20 ทุกวัน PG 248 0 02:05 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 14:35 16:40 ทุกวัน PG 248 0 02:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:05 08:10 ทุกวัน FD 3160 0 02:05 -
12:45 14:50 ทุกวัน FD 3162 0 02:05 -
21:45 23:50 ทุกวัน FD 3168 0 02:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:25 13:25 ทุกวัน FD 3160 0 02:00 -
13:00 15:00 ทุกวัน FD 3162 0 02:00 -
22:35 00:30 ทุกวัน FD 3168 0 01:55 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 06:10 08:10 ทุกวัน FD 3160 0 02:00 -
13:00 15:05 ทุกวัน FD 3162 0 02:05 -
21:25 23:25 ทุกวัน FD 3168 0 02:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - สุราษฎร์ธานี

Air Asia Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง สุราษฎร์ธานี (URT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:35 09:25 ทุกวัน FD 5422 0 01:50 -
11:10 13:00 ทุกวัน FD 5420 0 01:50 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:15 09:05 ทุกวัน FD 5422 0 01:50 -
13:15 15:05 ทุกวัน FD 5420 0 01:50 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 07:10 09:05 ทุกวัน FD 5422 0 01:55 -
11:10 13:00 ทุกวัน FD 5420 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - ตราด

Bangkok Airways Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:50
11:40
08:15
12:40
ทุกวัน PG 320
PG 305
1 05:50 กรุงเทพฯ
09:00
11:40
10:25
12:40
ทุกวัน PG 230
PG 305
1 03:40 กรุงเทพฯ
09:00
14:45
10:25
15:45
ทุกวัน PG 319
PG 309
1 06:45 กรุงเทพฯ
10:10
14:45
11:35
15:45
ทุกวัน PG 216
PG 309
1 05:35 กรุงเทพฯ
10:10
16:55
11:35
17:55
ทุกวัน PG 216
PG 307
1 07:45 กรุงเทพฯ
12:00
14:45
13:25
15:45
ทุกวัน PG 224
PG 309
1 03:45 กรุงเทพฯ
12:00
16:55
13:25
17:55
ทุกวัน PG 224
PG 307
1 05:55 กรุงเทพฯ
14:15
16:55
15:40
17:55
ทุกวัน PG 218
PG 307
1 03:40 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:55
11:40
08:15
12:40
ทุกวัน PG 222
PG 305
1 05:50 กรุงเทพฯ
10:10
17:00
11:30
18:00
ทุกวัน PG 216
PG 307
1 07:50 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 06:50
11:40
08:15
12:40
ทุกวัน PG 320
PG 305
1 05:50 กรุงเทพฯ
09:00
11:40
10:25
12:40
ทุกวัน PG 230
PG 305
1 03:40 กรุงเทพฯ
09:00
14:45
10:25
15:45
ทุกวัน PG 319
PG 309
1 06:45 กรุงเทพฯ
10:10
14:45
11:35
15:45
ทุกวัน PG 216
PG 309
1 05:35 กรุงเทพฯ
10:10
16:55
11:35
17:55
ทุกวัน PG 216
PG 307
1 07:45 กรุงเทพฯ
14:15
16:55
15:40
17:55
ทุกวัน PG 218
PG 307
1 03:40 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เชียงใหม่ - อุดรธานี

Nok Air Logo
Time Table
เชียงใหม่ (CNX) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 06:10 07:15 ทุกวัน DD 8610 0 01:05 -
14:05 15:10 ทุกวัน DD 8622 0 01:05 -
18:50 20:05 ทุกวัน DD 8624 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:10 07:15 ทุกวัน DD 8610 0 01:05 -
14:10 15:15 ทุกวัน DD 8622 0 01:05 -
17:20 18:35 ทุกวัน DD 8624 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562