เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

เชียงราย - กรุงเทพมหานคร

Thai Smile Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:50 12:15 ทุกวัน WE 131 0 01:25 -
12:55 14:15 ทุกวัน WE 133 0 01:20 -
16:55 18:15 ทุกวัน WE 135 0 01:20 -
20:40 22:00 ทุกวัน WE 137 0 01:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:35 11:55 ทุกวัน WE 131 0 01:20 -
14:20 15:40 ทุกวัน WE 133 0 01:20 -
17:00 18:20 ทุกวัน WE 135 0 01:20 -
21:20 22:40 ทุกวัน WE 137 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00 11:30 ทุกวัน PG 232 0 01:30 -
15:40 17:10 ทุกวัน PG 234 0 01:30 -
20:15 21:45 ทุกวัน PG 236 0 01:30 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:45 11:05 ทุกวัน PG 232 0 01:20 -
15:20 16:40 ทุกวัน PG 234 0 01:20 -
19:15 20:35 ทุกวัน PG 236 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:35 11:10 ทุกวัน FD 3204 0 01:35 -
12:30 13:30 ทุกวัน FD 3210 0 01:00 -
13:45 15:10 ทุกวัน FD 3202 0 01:25 -
15:50 17:10 ทุกวัน FD 3208 0 01:20 -
22:35 23:55 ทุกวัน FD 3206 0 01:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:10 10:30 ทุกวัน FD 3204 0 01:20 -
10:45 12:00 ทุกวัน FD 3202 0 01:15 -
13:10 14:30 ทุกวัน FD 3210 0 01:20 -
16:25 17:50 ทุกวัน FD 3208 0 01:25 -
21:40 23:00 ทุกวัน FD 3206 0 01:20 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 09:35 10:55 ทุกวัน FD 3204 0 01:20 -
12:30 13:50 ทุกวัน FD 3210 0 01:20 -
13:45 15:05 ทุกวัน FD 3202 0 01:20 -
15:50 17:10 ทุกวัน FD 3208 0 01:20 -
22:15 23:30 ทุกวัน FD 3206 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Nok Air Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:15 10:30 ทุกวัน DD 8715 0 01:15 -
13:05 14:25 ทุกวัน DD 8717 0 01:20 -
16:00 17:15 ทุกวัน DD 8719 0 01:15 -
18:25 19:40 ทุกวัน DD 8723 0 01:15 -
21:30 22:45 ทุกวัน DD 8727 0 01:15 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:20 10:30 ทุกวัน DD 8715 0 01:10 -
15:00 16:10 ทุกวัน DD 8719 0 01:10 -
18:25 19:40 ทุกวัน DD 8723 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Thai Lion Air Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:20 07:45 ทุกวัน SL549 0 01:25 -
07:20 08:45 ทุกวัน SL547 0 01:25 -
11:00 12:25 ทุกวัน SL533 0 01:15 -
14:50 16:15 1,3,6 SL539 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน SL545 0 01:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:20 07:45 ทุกวัน SL549 0 01:25 -
07:20 08:45 ทุกวัน SL547 0 01:25 -
10:15 11:30 ทุกวัน SL533 0 01:15 -
14:50 16:15 ทุกวัน SL539 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน SL545 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงราย - หาดใหญ่

Air Asia Logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:05 12:25 ทุกวัน FD 421 0 02:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 08:45 10:35 ทุกวัน FD 421 0 01:50 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 09:45 12:00 ทุกวัน FD 421 0 02:15 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงราย - เกาะสมุย

Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
12:45
11:05
13:50
ทุกวัน PG 232
PG 135
1 03:05 กรุงเทพฯ
10:00
13:45
11:05
14:50
ทุกวัน PG 232
PG 145
1 05:05 กรุงเทพฯ
10:00
14:35
11:05
15:40
ทุกวัน PG 232
PG 961
1 05:55 กรุงเทพฯ
10:00
15:00
11:05
16:30
ทุกวัน PG 232
PG 153
1 06:45 กรุงเทพฯ
15:40
19:20
16:55
20:25
ทุกวัน PG 234
PG 185
1 04:50 กรุงเทพฯ
15:40
19:55
17:10
21:00
ทุกวัน PG 234
PG 189
1 05:20 กรุงเทพฯ
15:40
20:35
16:55
21:40
ทุกวัน PG 234
PG 199
1 06:00 กรุงเทพฯ
20:15
06:00
21:45
07:05
ทุกวัน PG 236
PG 103
1 10:50 กรุงเทพฯ
20:15
07:30
21:45
08:35
ทุกวัน PG 236
PG 121
1 12:20 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:45
12:30
11:05
13:35
ทุกวัน PG 232
PG 133
1 03:50 กรุงเทพฯ
09:45
13:00
11:05
14:05
ทุกวัน PG 232
PG 141
1 04:20 กรุงเทพฯ
09:45
13:35
11:05
14:40
ทุกวัน PG 232
PG 145
1 04:55 กรุงเทพฯ
09:45
14:45
11:05
15:50
ทุกวัน PG 232
PG 151
1 06:05 กรุงเทพฯ
15:20
18:00
16:40
19:05
ทุกวัน PG 234
PG 181
1 03:45 กรุงเทพฯ
15:20
18:15
16:40
19:45
ทุกวัน PG 234
PG 914
1 04:25 กรุงเทพฯ
15:20
19:30
16:40
20:35
ทุกวัน PG 234
PG 187
1 05:15 กรุงเทพฯ
15:20
19:45
16:40
20:50
ทุกวัน PG 234
PG 189
1 05:30 กรุงเทพฯ
19:15
06:00
20:35
07:05
ทุกวัน PG 236
PG 103
1 11:50 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงราย - กระบี่

Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
13:20
11:05
14:45
ทุกวัน PG 232
PG 267
1 04:45 กรุงเทพฯ
10:00
17:25
11:30
18:50
ทุกวัน PG 232
PG 263
1 08:50 กรุงเทพฯ
10:00
20:25
11:30
21:50
ทุกวัน PG 232
PG 269
1 11:50 กรุงเทพฯ
15:40
20:25
17:10
21:50
ทุกวัน PG 234
PG 269
1 06:10 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:45
14:15
11:05
15:40
ทุกวัน PG 232
PG 267
1 05:55 กรุงเทพฯ
09:45
17:20
11:05
18:45
ทุกวัน PG 232
PG 263
1 09:00 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงราย - ภูเก็ต

Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
12:30
11:30
13:55
ทุกวัน PG 232
PG 924
1 03:55 กรุงเทพฯ
10:00
14:35
11:30
16:00
ทุกวัน PG 232
PG 285
1 06:00 กรุงเทพฯ
10:00
17:30
11:30
18:55
ทุกวัน PG 232
PG 277
1 08:55 กรุงเทพฯ
15:40
19:45
17:10
21:10
ทุกวัน PG 234
PG 279
1 05:30 กรุงเทพฯ
15:40
22:00
17:10
23:25
ทุกวัน PG 234
PG 220
1 07:45 กรุงเทพฯ
20:15
06:20
21:45
07:45
ทุกวัน PG 236
PG 289
1 11:30 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:45
12:25
11:05
13:50
ทุกวัน PG 232
PG 924
1 04:05 กรุงเทพฯ
09:45
13:55
11:05
15:20
ทุกวัน PG 232
PG 273
1 05:35 กรุงเทพฯ
09:45
16:55
11:05
18:20
ทุกวัน PG 232
PG 277
1 08:35 กรุงเทพฯ
15:20
19:45
16:40
21:10
ทุกวัน PG 234
PG 279
1 05:30 กรุงเทพฯ
15:20
21:55
16:40
23:20
ทุกวัน PG 234
PG 220
1 07:40 กรุงเทพฯ
19:15
21:55
20:35
23:20
ทุกวัน PG 236
PG 220
1 04:05 กรุงเทพฯ
19:15
06:25
20:35
07:50
ทุกวัน PG 236
PG 289
1 12:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เชียงราย - ตราด

Bangkok Airways logo
Time Table
เชียงราย (CEI) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
16:45
11:30
17:45
ทุกวัน PG 232
PG 307
1 07:45 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:45
17:00
11:05
18:00
ทุกวัน PG 232
PG 307
1 08:15 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560