เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

หาดใหญ่ - กรุงเทพมหานคร

Thai Smile Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 08:20 09:45 ทุกวัน WE 260 0 01:25 -
10:25 11:50 ทุกวัน WE 270 0 01:25 -
16:15 17:40 ทุกวัน WE 266 0 01:25 -
18:30 19:55 ทุกวัน WE 264 0 01:25 -
20:45 22:10 ทุกวัน WE 268 0 01:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:15 08:40 ทุกวัน WE 232 0 01:25 -
08:20 09:45 ทุกวัน WE 260 0 01:25 -
10:15 11:40 ทุกวัน WE 270 0 01:25 -
13:25 14:50 ทุกวัน WE 262 0 01:25 -
16:25 17:45 ทุกวัน WE 266 0 01:20 -
18:20 19:45 ทุกวัน WE 264 0 01:25 -
20:35 22:00 ทุกวัน WE 268 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Bangkok Airways Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 22:00
07:25
23:25
08:30
ทุกวัน PG 220
PG 298
1 10:30 ภูเก็ต
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 21:55
07:30
23:20
08:30
ทุกวัน PG 220
PG 298
1 10:35 ภูเก็ต
NOTES :
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 08:30 09:55 ทุกวัน FD 3103 0 01:25 -
09:25 10:40 ทุกวัน FD 3117 0 01:15 -
12:25 13:50 ทุกวัน FD 3105 0 01:25 -
14:10 15:40 ทุกวัน FD 3107 0 01:30 -
16:05 17:25 ทุกวัน FD 3109 0 01:20 -
17:50 19:05 ทุกวัน FD 3115 0 01:15 -
19:25 21:00 ทุกวัน FD 3111 0 01:35 -
21:20 22:30 ทุกวัน FD 3119 0 01:20 -
22:20 23:55 ทุกวัน FD 3113 0 01:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 08:30 10:00 ทุกวัน FD 3103 0 01:30 -
09:55 11:20 ทุกวัน FD 3117 0 01:25 -
11:40 13:00 ทุกวัน FD 3105 0 01:20 -
12:00 13:20 ทุกวัน FD 3119 0 01:20 -
14:05 15:40 ทุกวัน FD 3107 0 01:35 -
16:00 17:20 ทุกวัน FD 3109 0 01:20 -
17:40 19:05 ทุกวัน FD 3115 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน FD 3111 0 01:25 -
21:50 23:15 ทุกวัน FD 3113 0 01:25 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 08:30 10:00 ทุกวัน FD 3103 0 01:30 -
09:30 11:00 ทุกวัน FD 3117 0 01:30 -
11:40 13:00 ทุกวัน FD 3105 0 01:20 -
14:10 15:40 ทุกวัน FD 3107 0 01:30 -
16:05 17:35 ทุกวัน FD 3109 0 01:30 -
17:50 19:20 ทุกวัน FD 3115 0 01:30 -
19:25 20:55 ทุกวัน FD 3111 0 01:30 -
21:10 22:35 ทุกวัน FD 3119 0 01:25 -
22:25 23:50 ทุกวัน FD 3113 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Nok Air logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 08:00 09:25 ทุกวัน DD 7103 0 01:25 -
11:15 12:40 ทุกวัน DD 7105 0 01:25 -
15:05 16:30 ทุกวัน DD 7109 0 01:25 -
17:30 18:55 ทุกวัน DD 7113 0 01:25 -
19:55 21:20 ทุกวัน DD 7115 0 01:25 -
22:30 23:45 ทุกวัน DD 7117 0 01:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:55 09:20 ทุกวัน DD 7103 0 01:25 -
11:15 12:40 ทุกวัน DD 7105 0 01:25 -
15:05 16:30 ทุกวัน DD 7109 0 01:25 -
17:20 18:45 ทุกวัน DD 7113 0 01:25 -
19:20 20:45 ทุกวัน DD 7115 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Thai Lion Air Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:05 07:35 ทุกวัน SL727 0 01:30 -
10:15 11:45 ทุกวัน SL703 0 01:30 -
12:15 13:40 ทุกวัน SL707 0 01:25 -
13:05 14:35 4 SL709 0 01:30 -
14:50 16:20 ทุกวัน SL711 0 01:30 -
17:05 18:35 ทุกวัน SL715 0 01:30 -
19:10 20:35 ทุกวัน SL719 0 01:25 -
22:00 23:25 ทุกวัน SL725 0 01:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:20 07:35 ทุกวัน SL727 0 01:15 -
10:05 11:45 ทุกวัน SL703 0 01:40 -
12:15 13:40 ทุกวัน SL707 0 01:25 -
13:05 14:20 2,4,6,7 SL709 0 01:15 -
14:50 16:10 ทุกวัน SL711 0 01:20 -
17:05 18:35 ทุกวัน SL715 0 01:30 -
19:10 20:35 ทุกวัน SL719 0 01:25 -
21:35 23:05 2,4,6,7 SL713 0 01:30 -
22:00 23:25 ทุกวัน SL725 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

หาดใหญ่ - เชียงใหม่

Bangkok Airways Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:10
11:30
10:15
13:40
ทุกวัน PG 299
PG 247
1 04:30 ภูเก็ต
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:20
12:15
17:00
10:20
13:40
18:15
ทุกวัน PG 299
PG 276
PG 219
2 08:55 ภูเก็ต, กรุงเทพฯ
NOTES :
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:00 11:10 ทุกวัน FD 3065 0 02:10 -
17:40 19:30 ทุกวัน FD 409 0 01:50 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:15 11:20 ทุกวัน FD 3065 0 02:05 -
18:45 20:30 ทุกวัน FD 409 0 02:05 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 09:00 11:00 ทุกวัน FD 3065 0 02:00 -
17:30 19:35 ทุกวัน FD 409 0 02:05 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

หาดใหญ่ - เชียงราย

Air Asia Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:00 09:20 ทุกวัน FD 420 0 02:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:00 08:15 ทุกวัน FD 420 0 02:15 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 07:00 09:15 ทุกวัน FD 420 0 02:15 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

หาดใหญ่ - ขอนแก่น

Air Asia Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง ขอนแก่น (KKC)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 11:05 12:50 2,4,6 FD 3502 0 01:45 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:50 12:40 2,4,6 FD 3502 0 01:50 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 11:05 12:50 2,4,6 FD 3502 0 01:45 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

หาดใหญ่ - พัทยา

Air Asia Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง พัทยา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 16:30 17:45 ทุกวัน FD 162 0 01:15 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 20:25 21:35 ทุกวัน FD 162 0 01:10 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 16:25 17:40 ทุกวัน FD 162 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

หาดใหญ่ - ภูเก็ต

Bangkok Airways Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:10 10:15 ทุกวัน PG 299 0 01:05 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:20 10:20 ทุกวัน PG 299 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

หาดใหญ่ - อุดรธานี

Thai Lion Air Logo
Time Table
หาดใหญ่ (HDY) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 27 ต.ค.61 13:05 15:15 1,3,5 SL990 0 02:10 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560