เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ขอนแก่น - กรุงเทพมหานคร

Thai Smile Logo
Time Table
ขอนแก่น (KKC) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:05 08:05 ทุกวัน WE 51 0 01:00 -
08:30 09:25 ทุกวัน WE 41 0 00:55 -
12:10 13:10 ทุกวัน WE 43 0 01:00 -
15:20 16:20 ทุกวัน WE 45 0 01:00 -
18:45 19:45 ทุกวัน WE 49 0 01:00 -
20:10 21:10 ทุกวัน WE 47 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:00 08:00 ทุกวัน WE 51 0 01:00 -
08:30 09:30 ทุกวัน WE 41 0 01:00 -
11:50 12:50 ทุกวัน WE 43 0 01:00 -
15:10 16:10 ทุกวัน WE 45 0 01:00 -
18:10 19:10 ทุกวัน WE 49 0 01:00 -
20:15 21:15 ทุกวัน WE 47 0 01:00 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:05 08:05 ทุกวัน WE 51 0 01:00 -
08:30 09:25 ทุกวัน WE 41 0 00:55 -
12:10 13:10 ทุกวัน WE 43 0 01:00 -
15:20 16:20 ทุกวัน WE 45 0 01:00 -
18:45 19:45 ทุกวัน WE 49 0 01:00 -
20:10 21:10 ทุกวัน WE 47 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia Logo
Time Table
ขอนแก่น (KKC) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:15 08:15 ทุกวัน FD 3253 0 01:00 -
08:55 10:10 ทุกวัน FD 3251 0 01:15 -
12:25 13:10 ทุกวัน FD 3255 0 00:50 -
18:30 19:25 ทุกวัน FD 3257 0 00:55 -
20:15 21:10 ทุกวัน FD 3259 0 00:55 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:15 08:10 ทุกวัน FD 3253 0 00:55 -
08:30 09:25 ทุกวัน FD 3251 0 00:55 -
14:05 15:05 ทุกวัน FD 3255 0 01:00 -
15:40 16:40 ทุกวัน FD 3261 0 01:00 -
18:15 19:15 ทุกวัน FD 3257 0 01:00 -
21:05 22:00 ทุกวัน FD 3259 0 00:55 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:15 08:15 ทุกวัน FD 3253 0 01:00 -
08:55 09:55 ทุกวัน FD 3251 0 01:00 -
12:25 13:25 ทุกวัน FD 3255 0 01:00 -
15:40 16:45 ทุกวัน FD 3261 0 01:05 -
18:30 19:25 ทุกวัน FD 3257 0 00:55 -
20:25 21:20 ทุกวัน FD 3259 0 00:55 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
ขอนแก่น (KKC) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:40 08:40 ทุกวัน DD 9807 0 01:00 -
15:00 16:00 ทุกวัน DD 9815 0 01:10 -
21:40 22:40 ทุกวัน DD 9821 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:10 09:10 ทุกวัน DD 9807 0 01:00 -
12:30 13:30 ทุกวัน DD 9815 0 01:00 -
21:15 22:15 ทุกวัน DD 9821 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
ขอนแก่น (KKC) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 12:35 13:35 ทุกวัน SL645 0 01:00 -
16:40 17:40 3,4,5,6,7 SL647 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 13:25 14:20 ทุกวัน SL645 0 00:55 -
16:40 17:35 ทุกวัน SL647 0 00:55 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ขอนแก่น - เชียงใหม่

Air Asia Logo
Time Table
ขอนแก่น (KKC) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 13:25 14:30 ทุกวัน FD 5501 0 01:05 -
21:40 22:50 ทุกวัน FD 5503 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 12:25 13:30 ทุกวัน FD 5501 0 01:05 -
19:55 21:00 ทุกวัน FD 5503 0 01:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 13:15 14:20 ทุกวัน FD 5501 0 01:05 -
19:55 21:00 ทุกวัน FD 5503 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ขอนแก่น - หาดใหญ่

Air Asia Logo
Time Table
ขอนแก่น (KKC) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:45 10:35 2,4,6 FD 3501 0 01:50 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:50 09:40 2,4,6 FD 3501 0 01:50 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 08:45 10:35 2,4,6 FD 3501 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ขอนแก่น - พัทยา

Air Asia Logo
Time Table
ขอนแก่น (KKC) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 26 ต.ค.62 08:25 09:25 1,3,5,7 FD 443 0 01:00 -
หมายเหตุ :
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562