เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

กระบี่ - กรุงเทพมหานคร

Thaiair logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:20 11:40 ทุกวัน TG 242 0 01:20 -
19:25 20:45 ทุกวัน TG 250 0 01:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:10 11:30 ทุกวัน TG 242 0 01:20 -
15:20 16:40 ทุกวัน TG 252 0 01:20 -
19:20 20:40 ทุกวัน TG 250 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Thai Smile Logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:40 11:00 ทุกวัน WE 244 0 01:20 -
15:40 17:00 ทุกวัน WE 254 0 01:20 -
21:10 22:30 ทุกวัน WE 248 0 01:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:30 10:50 ทุกวัน WE  244 0 01:20 -
14:45 16:10 ทุกวัน WE 246 0 01:20 -
20:30 21:50 ทุกวัน WE 248 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:40 08:05 ทุกวัน PG 260 0 01:25 -
11:30 12:55 ทุกวัน PG 262 0 01:25 -
15:30 16:55 ทุกวัน PG 268 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน PG 264 0 01:25 -
13:45
15:40
14:35
16:55
ทุกวัน PG 266
PG 146
1 03:10 สมุย
13:45
15:50
14:35
17:20
ทุกวัน PG 266
PG 148
1 03:35 สมุย
13:45
17:05
14:35
18:35
ทุกวัน PG 266
PG 154
1 04:50 สมุย
13:45
17:55
14:35
19:10
ทุกวัน PG 266
PG 164
1 05:25 สมุย
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 11:40 13:05 ทุกวัน PG 262 0 01:25 -
16:30 17:55 ทุกวัน PG 268 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน PG 264 0 01:25 -
13:45
18:45
14:35
19:50
ทุกวัน PG 266
PG 170
1 06:05 สมุย
13:45
19:05
14:35
20:10
ทุกวัน PG 266
PG 964
1 06:25 สมุย
13:45
19:25
14:35
20:30
ทุกวัน PG 266
PG 806
1 06:45 สมุย
13:45
19:45
14:35
20:50
ทุกวัน PG 266
PG 182
1 07:05 สมุย
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:20 07:40 ทุกวัน FD 3226 0 01:20 -
08:30 09:50 ทุกวัน FD 3228 0 01:20 -
09:20 10:35 ทุกวัน FD 3214 0 01:15 -
13:35 15:00 ทุกวัน FD 3218 0 01:25 -
16:20 17:55 ทุกวัน FD 3211 0 01:35 -
17:35 18:50 ทุกวัน FD 3224 0 01:15 -
20:40 21:50 ทุกวัน FD 3229 0 01:10 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:45 09:05 ทุกวัน FD 3226 0 01:20 -
10:50 12:05 ทุกวัน FD 3230 0 01:15 -
15:35 17:00 ทุกวัน FD 3224 0 01:25 -
16:20 17:40 ทุกวัน FD 3228 0 01:20 -
16:40 18:10 ทุกวัน FD 3211 0 01:30 -
19:00 20:30 ทุกวัน FD 3222 0 01:30 -
21:00 22:20 ทุกวัน FD 3216 0 01:20 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 06:20 07:40 ทุกวัน FD 3226 0 01:20 -
08:35 09:55 ทุกวัน FD 3228 0 01:20 -
11:00 12:15 ทุกวัน FD 3214 0 01:15 -
13:40 15:05 ทุกวัน FD 3218 0 01:25 -
14:55 16:15 ทุกวัน FD 3211 0 01:20 -
16:15 17:35 ทุกวัน FD 3224 0 01:20 -
20:10 21:40 ทุกวัน FD 3229 0 01:30 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Nok Air Logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 08:15 09:40 ทุกวัน DD 7911 0 01:25 -
17:50 19:15 ทุกวัน DD 7915 0 01:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 08:15 09:35 ทุกวัน DD 7911 0 01:20 -
17:50 19:10 ทุกวัน DD 7915 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Thai Lion Air Logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:30 09:05 ทุกวัน SL801 0 01:35 -
08:50 10:10 ทุกวัน SL815 0 01:20 -
10:30 11:55 3 SL803 0 01:25 -
13:10 14:35 ทุกวัน SL807 0 01:25 -
17:25 19:20 ทุกวัน SL813 0 01:55 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 08:40 10:10 ทุกวัน SL801 0 01:30 -
08:50 10:10 1,2,4,6 SL815 0 01:20 -
13:10 14:35 ทุกวัน SL807 0 01:25 -
18:00 19:20 ทุกวัน SL813 0 01:20
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

กระบี่ - เชียงใหม่

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:40
09:45
08:05
11:00
ทุกวัน PG 260
PG 270
1 04:20 กรุงเทพฯ
06:40
12:10
08:05
13:25
ทุกวัน PG 262
PG 217
1 06:45 กรุงเทพฯ
06:40
15:10
08:05
16:25
ทุกวัน PG 260
PG 262
1 09:45 กรุงเทพฯ
06:40
17:10
08:05
18:25
ทุกวัน PG 260
PG 906
1 11:45 กรุงเทพฯ
11:30
15:10
12:55
16:25
ทุกวัน PG 262 1 04:55 กรุงเทพฯ
11:30
17:10
12:55
18:25
ทุกวัน PG 262
PG 906
1 06:55 กรุงเทพฯ
11:30
19:35
12:55
20:50
ทุกวัน PG 262
PG 227
1 09:20 กรุงเทพฯ
11:30
21:15
12:55
22:30
ทุกวัน PG 262
PG 221
1 11:00 กรุงเทพฯ
15:30
21:15
16:55
22:30
ทุกวัน PG 268
PG 221
1 06:20 กรุงเทพฯ
15:30
21:15
16:55
22:30
ทุกวัน PG 268
PG 221
1 06:20 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 11:40
14:35
13:05
15:50
ทุกวัน PG 262
PG 906
1 04:10 กรุงเทพฯ
11:40
17:00
13:05
18:15
ทุกวัน PG 262
PG 219
1 06:35 กรุงเทพฯ
11:40
19:00
13:05
20:15
ทุกวัน PG 262
PG 268
1 08:35 กรุงเทพฯ
11:40
21:35
13:05
22:55
ทุกวัน PG 262
PG 221
1 11:15 กรุงเทพฯ
16:30
19:00
17:55
20:15
ทุกวัน PG 268 1 03:45 กรุงเทพฯ
16:30
21:35
17:55
22:25
ทุกวัน PG 268
PG 221
1 06:25 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia Logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 14:50 16:45 ทุกวัน FD 3071 0 01:55 -
18:45 20:35 ทุกวัน FD 3075 0 01:50 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:10 11:05 ทุกวัน FD 3071 0 01:55 -
19:10 21:05 ทุกวัน FD 3075 0 01:55 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 14:00 15:55 ทุกวัน FD 3071 0 01:55 -
18:45 20:35 ทุกวัน FD 3075 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

กระบี่ - เชียงราย

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:40
13:20
08:05
14:45
ทุกวัน PG 260
PG 233
1 08:05 กรุงเทพฯ
06:40
17:55
08:05
19:05
ทุกวัน PG 260
PG 235
1 12:45 กรุงเทพฯ
11:30
17:55
12:55
19:25
ทุกวัน PG 262
PG 235
1 07:55 กรุงเทพฯ
15:30
17:55
16:55
19:25
ทุกวัน PG 268
PG 235
1 03:55 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 11:40
17:10
13:05
18:30
ทุกวัน PG 262
PG 235
1 06:50 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

กระบี่ - เกาะสมุย

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 13:45 14:35 ทุกวัน PG 266 0 00:50 -
06:40
09:40
08:05
10:45
ทุกวัน PG 260
PG 805
1 04:05 กรุงเทพฯ
06:40
10:15
08:05
11:45
ทุกวัน PG 260
PG 125
1 05:05 กรุงเทพฯ
06:40
11:30
08:05
12:35
ทุกวัน PG 260
PG 963
1 05:55 กรุงเทพฯ
06:40
11:55
08:05
13:00
ทุกวัน PG 260
PG 133
1 06:20 กรุงเทพฯ
11:30
14:30
12:55
15:35
ทุกวัน PG 262
PG 961
1 04:05 กรุงเทพฯ
11:30
15:00
12:55
16:30
ทุกวัน PG 262
PG 153
1 05:00 กรุงเทพฯ
11:30
15:35
12:55
16:40
ทุกวัน PG 262
PG 873
1 05:10 กรุงเทพฯ
11:30
15:50
12:55
16:55
ทุกวัน PG 262
PG 951
1 05:25 กรุงเทพฯ
15:30
18:00
16:55
19:30
ทุกวัน PG 268
PG 914
1 04:00 กรุงเทพฯ
15:30
19:20
16:55
20:25
ทุกวัน PG 268
PG 185
1 04:55 กรุงเทพฯ
15:30
19:35
16:55
20:40
ทุกวัน PG 268
PG 187
1 05:10 กรุงเทพฯ
19:40
06:00
21:05
07:05
ทุกวัน PG 264
PG 103
1 11:25 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 13:45 14:35 ทุกวัน PG 266 0 00:50 -
11:40
14:45
13:05
15:50
ทุกวัน PG 262
PG 961
1 04:10 กรุงเทพฯ
11:40
15:35
13:05
16:40
ทุกวัน PG 262
PG 873
1 05:00 กรุงเทพฯ
11:40
16:05
13:05
17:10
ทุกวัน PG 262
PG 951
1 05:30 กรุงเทพฯ
11:40
16:50
13:05
17:55
ทุกวัน PG 262
PG 169
1 06:15 กรุงเทพฯ
16:30
19:30
17:55
20:35
ทุกวัน PG 268
PG 187
1 04:05 กรุงเทพฯ
16:30
19:45
17:55
20:50
ทุกวัน PG 268
PG 189
1 04:20 กรุงเทพฯ
16:30
20:50
17:55
21:55
ทุกวัน PG 268
PG 199
1 05:25 กรุงเทพฯ
19:40
06:00
21:05
07:05
ทุกวัน PG 264
PG 103
1 11:25 Bangkok
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

กระบี่ - ลำปาง

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:40
12:35
08:05
14:05
ทุกวัน PG 290
PG 207
1 07:25 กรุงเทพฯ
06:40
16:55
08:05
18:25
ทุกวัน PG 260
PG 205
1 11:45 กรุงเทพฯ
11:30
16:55
12:55
18:25
ทุกวัน PG 262
PG 205
1 06:55 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 11:40
17:10
13:05
18:40
ทุกวัน PG 262
PG 205
1 07:00 กรุงเทพฯ
19:40
06:20
21:05
07:50
ทุกวัน PG 264
PG 203
1 12:10 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

กระบี่ - สุโขทัย

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง สุโขทัย (THS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:40
13:10
08:05
14:30
ทุกวัน PG 260
PG 209
1 07:50 กรุงเทพฯ
06:40
15:35
08:05
16:55
ทุกวัน PG 260
PG 213
1 10:15 กรุงเทพฯ
11:30
15:35
12:55
16:55
ทุกวัน PG 262
PG 213
1 05:25 กรุงเทพฯ
19:40
07:00
21:05
08:20
ทุกวัน PG 264
PG 211
1 12:40 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 11:40
17:00
13:05
18:15
ทุกวัน PG 262
PG 213
1 06:35 กรุงเทพฯ
19:40
07:00
21:05
08:15
ทุกวัน PG 264
PG 211
1 12:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

กระบี่ - ตราด

Bangkok Airway logo
Time Table
กระบี่ (KBV) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:40
11:40
08:05
12:40
ทุกวัน PG 290
PG 305
1 06:00 กรุงเทพฯ
06:40
16:45
08:05
17:45
ทุกวัน PG 260
PG 307
1 11:05 กรุงเทพฯ
11:30
16:45
12:55
17:45
ทุกวัน PG 262
PG 307
1 06:15 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 11:40
17:00
13:05
18:00
ทุกวัน PG 262
PG 307
1 06:20 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560