เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ลำปาง - กรุงเทพมหานคร

Bangkok Airway logo
Time Table
ลำปาง (LPT) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:20 11:55 ทุกวัน PG 204 0 01:35 -
14:40 16:15 ทุกวัน PG 208 0 01:35 -
19:00 20:35 ทุกวัน PG 206 0 01:35 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:20 09:55 ทุกวัน PG 204 0 01:35 -
14:00 15:35 ทุกวัน PG 208 0 01:35 -
19:15 20:50 ทุกวัน PG 206 0 01:35 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:20 11:55 ทุกวัน PG 204 0 01:35 -
14:40 16:15 ทุกวัน PG 208 0 01:35 -
19:00 20:35 ทุกวัน PG 206 0 01:35 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
ลำปาง (LPT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:35 10:55 ทุกวัน DD 8505 0 01:20 -
12:20 13:30 ทุกวัน DD 8507 0 01:10 -
18:55 20:25 ทุกวัน DD 8523 0 01:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:15 11:45 ทุกวัน DD 8507 0 01:30 -
14:20 15:40 ทุกวัน DD 8511 0 01:20 -
19:15 20:25 ทุกวัน DD 8523 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำปาง - เกาะสมุย

Bangkok Airway logo
Time Table
ลำปาง (LPT) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:20
14:30
11:55
15:40
ทุกวัน PG 204
PG 961
1 05:20 กรุงเทพฯ
10:20
15:15
11:55
16:25
ทุกวัน PG 204
PG 163
1 06:05 กรุงเทพฯ
10:20
15:30
11:55
16:40
ทุกวัน PG 204
PG 873
1 06:20 กรุงเทพฯ
14:40
17:45
16:15
18:55
ทุกวัน PG 208
PG 171
1 04:15 กรุงเทพฯ
14:40
18:00
16:15
19:30
ทุกวัน PG 208
PG 173
1 04:50 กรุงเทพฯ
14:40
19:10
16:15
20:20
ทุกวัน PG 208
PG 185
1 05:40 กรุงเทพฯ
14:40
19:30
16:15
20:40
ทุกวัน PG 208
PG 189
1 06:00 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:20
11:40
09:55
12:45
ทุกวัน PG 204
PG 963
1 04:25 กรุงเทพฯ
08:20
12:40
09:55
13:45
ทุกวัน PG 204
PG 133
1 05:25 กรุงเทพฯ
08:20
13:00
09:55
14:05
ทุกวัน PG 204
PG 141
1 05:45 กรุงเทพฯ
08:20
13:40
09:55
14:45
ทุกวัน PG 204
PG 145
1 06:25 กรุงเทพฯ
14:00
16:50
15:35
17:55
ทุกวัน PG 208
PG 169
1 03:55 กรุงเทพฯ
14:00
17:00
15:35
18:30
ทุกวัน PG 208
PG 171
1 04:30 กรุงเทพฯ
14:00
17:55
15:35
19:00
ทุกวัน PG 208
PG 181
1 05:00 กรุงเทพฯ
14:00
18:20
15:35
19:25
ทุกวัน PG 208
PG 183
1 05:25 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำปาง - กระบี่

Bangkok Airway logo
Time Table
ลำปาง (LPT) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:20
17:20
11:55
18:50
ทุกวัน PG 204
PG 263
1 08:30 กรุงเทพฯ
14:40
17:20
16:15
18:50
ทุกวัน PG 208
PG 263
1 04:10 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:20
12:40
09:55
14:05
ทุกวัน PG 204
PG 267
1 05:45 กรุงเทพฯ
14:00
17:45
15:35
19:10
ทุกวัน PG 208
PG 263
1 05:10 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:20
17:20
11:55
18:50
ทุกวัน PG 204
PG 263
1 08:30 กรุงเทพฯ
14:40
17:20
16:15
18:50
ทุกวัน PG 208
PG 263
1 04:10 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำปาง - ภูเก็ต

Bangkok Airway logo
Time Table
ลำปาง (LPT) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:20
14:35
11:50
16:00
ทุกวัน PG 204
PG 285
1 05:40 กรุงเทพฯ
10:20
17:30
11:50
18:55
ทุกวัน PG 204
PG 277
1 08:35 กรุงเทพฯ
14:40
17:30
16:10
18:55
ทุกวัน PG 208
PG 277
1 04:15 กรุงเทพฯ
14:40
19:45
16:10
21:10
ทุกวัน PG 208
PG 279
1 06:30 กรุงเทพฯ
14:40
22:00
16:10
23:25
ทุกวัน PG 208
PG 220
1 08:45 กรุงเทพฯ
19:05
22:00
20:35
23:25
ทุกวัน PG 206
PG 220
1 04:20 กรุงเทพฯ
19:05
06:20
20:35
07:45
ทุกวัน PG 206
PG 289
1 12:40 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 08:20
12:25
09:50
13:50
ทุกวัน PG 204
PG 924
1 05:30 กรุงเทพฯ
08:20
13:55
09:50
15:20
ทุกวัน PG 204
PG 273
1 07:00 กรุงเทพฯ
08:20
16:55
09:50
18:20
ทุกวัน PG 204
PG 277
1 10:00 กรุงเทพฯ
14:00
16:55
15:30
18:20
ทุกวัน PG 208
PG 277
1 04:20 กรุงเทพฯ
14:00
19:45
15:30
21:10
ทุกวัน PG 208
PG 279
1 07:10 กรุงเทพฯ
14:00
21:55
15:30
23:20
ทุกวัน PG 208
PG 220
1 09:20 กรุงเทพฯ
19:20
21:55
20:50
23:20
ทุกวัน PG 206
PG 220
1 04:00 กรุงเทพฯ
19:20
06:25
20:50
07:50
ทุกวัน PG 206
PG 289
1 12:30 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำปาง - ตราด

Bangkok Airway logo
Time Table
ลำปาง (LPT) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:20
14:45
11:55
15:45
ทุกวัน PG 204
PG 309
1 05:25 กรุงเทพฯ
10:20
16:55
11:55
17:55
ทุกวัน PG 204
PG 307
1 07:35 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:20
11:40
09:55
12:40
ทุกวัน PG 204
PG 305
1 04:20 กรุงเทพฯ
14:00
17:00
15:35
18:00
ทุกวัน PG 208
PG 307
1 04:00 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:20
14:45
11:55
15:45
ทุกวัน PG 204
PG 309
1 05:25 กรุงเทพฯ
10:20
16:55
11:55
17:55
ทุกวัน PG 204
PG 307
1 07:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562