เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

นครศรีธรรมราช - กรุงเทพมหานคร

Air Asia logo
Time Table
นครศรีธรรมราช (NST) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:30 09:50 ทุกวัน FD 3189 0 01:20 -
12:05 13:20 ทุกวัน FD 3185 0 01:15 -
18:10 19:30 ทุกวัน FD 3187 0 01:20 -
20:30 21:45 ทุกวัน FD 3183 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:30 09:45 ทุกวัน FD 3189 0 01:15 -
12:50 14:05 ทุกวัน FD 3185 0 01:15 -
16:30 17:45 ทุกวัน FD 3187 0 01:15 -
20:05 21:20 ทุกวัน FD 3183 0 01:15 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 08:30 09:45 ทุกวัน FD 3189 0 01:15 -
12:05 13:20 ทุกวัน FD 3185 0 01:15 -
17:55 19:10 ทุกวัน FD 3187 0 01:15 -
20:30 21:45 ทุกวัน FD 3183 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air logo
Time Table
นครศรีธรรมราช (NST) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:40 08:50 ทุกวัน DD 7805 0 01:10 -
11:55 13:05 ทุกวัน DD 7809 0 01:10 -
15:45 16:55 ทุกวัน DD 7811 0 01:10 -
19:30 20:45 ทุกวัน DD 7819 0 01:15 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:45 08:55 ทุกวัน DD 7805 0 01:10 -
11:45 12:55 ทุกวัน DD 7809 0 01:10 -
15:45 16:55 ทุกวัน DD 7811 0 01:10 -
17:40 18:50 ทุกวัน DD 7815 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
นครศรีธรรมราช (NST) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:40 11:40 ทุกวัน SL783 0 01:00 -
13:55 15:05 ทุกวัน SL785 0 01:10 -
16:30 17:35 1,2,3,5,7 SL789 0 01:05 -
17:35 18:45 ทุกวัน SL793 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:00 12:10 ทุกวัน SL783 0 01:10 -
13:45 14:55 ทุกวัน SL785 0 01:10 -
16:30 17:35 ทุกวัน SL789 0 01:05 -
18:20 19:30 ทุกวัน SL793 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562