เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

น่าน - กรุงเทพมหานคร

Air Asia Logo
Time Table
น่าน (NNT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:15 10:25 ทุกวัน FD 3555 0 01:10 -
13:25 14:35 ทุกวัน FD 3553 0 01:10 -
16:55 18:05 ทุกวัน FD 3557 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:20 10:25 ทุกวัน FD 3555 0 01:05 -
13:55 15:10 ทุกวัน FD 3553 0 01:15 -
16:15 17:25 ทุกวัน FD 3557 0 01:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 09:15 10:20 ทุกวัน FD 3555 0 01:05 -
13:55 15:10 ทุกวัน FD 3553 0 01:15 -
16:55 18:05 ทุกวัน FD 3557 0 01:10 -
หมายเหตุ
  • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
  • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
น่าน (NNT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:55 12:15 ทุกวัน DD 8819 0 01:20 -
15:00 16:35 ทุกวัน DD 8825 0 01:35 -
19:50 21:10 ทุกวัน DD 8827 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 11:50 13:20 ทุกวัน DD 8819 0 01:30 -
19:05 20:40 ทุกวัน DD 8827 0 01:35 -
NOTES :
  • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
  • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562