เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ภูเก็ต - กรุงเทพมหานคร

Thai Airways Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:20 08:45 ทุกวัน TG 226 0 01:25 -
10:05 11:35 ทุกวัน TG 202 0 01:30 -
10:55 12:25 ทุกวัน TG 204 0 01:30 -
13:20 14:45 ทุกวัน TG 685 0 01:25 -
13:55 15:25 ทุกวัน TG 208 0 01:30 -
15:20 16:45 1,5,6,7 TG 953 0 01:25 -
15:45 17:10 1,4,6 TG 927 0 01:25 -
16:25 17:50 ทุกวัน TG 216 0 01:25 -
19:15 20:40 ทุกวัน TG 218 0 01:25 -
20:35 22:00 ทุกวัน TG 222 0 01:25 -
21:25 22:50 ทุกวัน TG 212 0 01:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:20 08:45 ทุกวัน TG 226 0 01:25 -
10:00 11:30 ทุกวัน TG 202 0 01:25 -
10:55 12:25 ทุกวัน TG 204 0 01:30 -
11:50 13:20 ทุกวัน TG 685 0 01:30 -
13:30 14:55 ทุกวัน TG 208 0 01:25 -
14:45 16:10 1,4,6 TG 927 0 01:25 -
16:25 17:50 ทุกวัน TG 216 0 01:25 -
19:00 20:25 ทุกวัน TG 218 0 01:25 -
20:35 22:00 ทุกวัน TG 222 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Thai Smile Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 08:55 10:20 ทุกวัน WE 288 0 01:25 -
12:15 13:40 ทุกวัน WE 282 0 01:25 -
14:25 15:55 ทุกวัน WE 274 0 01:30 -
17:40 19:05 ทุกวัน WE 276 0 01:25 -
19:35 21:05 ทุกวัน WE 284 0 01:30 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 13:05 14:30 ทุกวัน WE 282 0 01:25 -
14:20 15:55 ทุกวัน WE 274 0 01:35 -
17:40 19:05 ทุกวัน WE 276 0 01:25 -
19:40 21:05 ทุกวัน WE 284 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:55 08:20 ทุกวัน PG 270 0 01:25 -
08:45 10:10 ทุกวัน PG 290 0 01:25 -
10:20 11:45 ทุกวัน PG 272 0 01:25 -
12:20 13:45 ทุกวัน PG 276 0 01:25 -
14:50 16:15 ทุกวัน PG 274 0 01:25 -
16:50 18:15 ทุกวัน PG 909 0 01:25 -
17:30 18:55 ทุกวัน PG 286 0 01:25 -
19:45 21:10 ทุกวัน PG 278 0 01:25 -
22:00 23:25 ทุกวัน PG 280 0 01:25 -
09:45
12:00
10:40
13:15
ทุกวัน PG 252
PG 876
1 03:30 สมุย
09:45
13:50
10:40
15:05
ทุกวัน PG 252
PG 134
1 04:20 สมุย
09:45
14:15
10:40
15:45
ทุกวัน PG 252
PG 138
1 06:00 สมุย
09:45
14:40
10:40
15:55
ทุกวัน PG 252
PG 136
1 06:10 สมุย
11:05
13:50
12:00
15:05
ทุกวัน PG 288
PG 134
1 04:00 สมุย
11:05
14:15
12:00
15:45
ทุกวัน PG 288
PG 138
1 04:40 สมุย
11:05
14:40
12:00
15:55
ทุกวัน PG 288
PG 136
1 04:50 สมุย
11:05
15:20
12:00
16:35
ทุกวัน PG 288
Pg 144
1 05:30 สมุย
11:30
17:15
13:40
18:35
ทุกวัน PG 247
PG 226
1 07:05 เชียงใหม่
11:30
19:10
13:40
20:30
ทุกวัน PG 247
PG 220
1 09:00 เชียงใหม่
12:45
14:40
13:40
15:55
ทุกวัน PG 250
PG 136
1 03:10 สมุย
12:45
15:20
13:40
16:35
ทุกวัน PG 250
PG 144
1 03:50 สมุย
12:45
15:40
13:40
16:55
ทุกวัน PG 250
PG 146
1 04:10 สมุย
12:45
15:50
13:40
17:20
ทุกวัน PG 250
PG 148
1 04:35 สมุย
14:20
17:05
15:15
18:35
ทุกวัน PG 254
PG 154
1 04:15 สมุย
14:20
17:55
15:15
19:10
ทุกวัน PG 254
PG 164
1 04:50 สมุย
14:20
19:05
15:15
20:20
ทุกวัน PG 254
PG 964
1 05:15 สมุย
16:35
19:05
17:30
20:20
ทุกวัน PG 256
PG 964
1 03:45 สมุย
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:00 08:25 ทุกวัน PG 270 0 01:25 -
08:50 10:15 ทุกวัน PG 290 0 01:25 -
10:20 11:45 ทุกวัน PG 272 0 01:25 -
12:15 13:40 ทุกวัน PG 276 0 01:25 -
14:40 16:05 ทุกวัน PG 274 0 01:25 -
16:10 17:35 ทุกวัน PG 909 0 01:25 -
17:25 18:50 ทุกวัน PG 286 0 01:25 -
19:05 20:30 ทุกวัน PG 278 0 01:25 -
22:10 23:35 ทุกวัน PG 280 0 01:25 -
09:35
11:45
10:30
12:50
ทุกวัน PG 252
PG 130
1 03:15 สมุย
09:35
12:15
10:30
13:20
ทุกวัน PG 252
PG 132
1 03:45 สมุย
09:35
13:00
10:30
14:30
ทุกวัน PG 252
PG 138
1 04:55 สมุย
09:35
14:15
10:30
15:20
ทุกวัน PG 252
PG 136
1 05:45 สมุย
11:10
14:40
13:15
16:00
ทุกวัน PG 247
PG 907
1 04:50 เชียงใหม่
11:10
16:40
13:15
18:00
ทุกวัน PG 247
PG 226
1 06:50 เชียงใหม่
11:10
19:00
13:15
20:20
ทุกวัน PG 247
PG 220
1 09:10 เชียงใหม่
11:25
14:15
12:20
15:20
ทุกวัน PG 250
PG 136
1 03:55 สมุย
11:25
14:45
12:20
15:50
ทุกวัน PG 250
PG 142
1 04:25 สมุย
11:25
15:00
12:20
16:05
ทุกวัน PG 250
PG 144
1 04:40 สมุย
11:25
15:20
12:20
16:25
ทุกวัน PG 250
PG 146
1 05:00 สมุย
13:00
15:00
13:55
16:05
ทุกวัน PG 254
PG 144
1 03:05 สมุย
13:00
15:20
13:55
16:25
ทุกวัน PG 254
PG 146
1 03:25 สมุย
13:00
15:05
13:55
16:35
ทุกวัน PG 254
PG 148
1 03:35 สมุย
13:00
18:45
13:55
19:50
ทุกวัน PG 254
PG 170
1 06:50 สมุย
16:00
18:45
16:55
19:50
ทุกวัน PG 256
PG 170
1 03:50 สมุย
16:00
19:05
16:55
20:10
ทุกวัน PG 256
PG 964
1 04:10 สมุย
16:00
19:25
16:55
20:30
ทุกวัน PG 256
PG 806
1 04:30 สมุย
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 05:45 07:10 ทุกวัน FD 3042 0 01:25 -
06:00 07:15 ทุกวัน FD 3036 0 01:15 -
07:50 09:15 ทุกวัน FD 3020 0 01:25 -
09:20 10:45 ทุกวัน FD 3002 0 01:25 -
11:50 13:10 ทุกวัน FD 3030 0 01:20 -
13:15 14:40 ทุกวัน FD 3092 0 01:25 -
13:40 14:55 ทุกวัน FD 3032 0 01:15 -
14:40 16:05 ทุกวัน FD 3006 0 01:25 -
15:05 16:40 ทุกวัน FD 3026 0 01:35 -
16:20 17:35 ทุกวัน FD 3022 0 01:15 -
16:40 18:00 ทุกวัน FD 3008 0 01:20 -
18:40 20:05 ทุกวัน FD 3010 0 01:25 -
20:15 21:40 ทุกวัน FD 3028 0 01:25 -
21:30 22:50 ทุกวัน FD 3012 0 01:20 -
21:50 23:30 ทุกวัน FD 3034 0 01:40 -
22:25 23:50 ทุกวัน FD 3014 0 01:25 -
23:10 00:25 ทุกวัน FD 3016 0 01:15 -
23:55 01:15 ทุกวัน FD 3024 0 01:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 05:45 07:10 ทุกวัน FD 3042 0 01:25 -
06:00 07:25 ทุกวัน FD 3036 0 01:25 -
08:00 09:20 ทุกวัน FD 3020 0 01:20 -
08:40 10:00 ทุกวัน FD 3002 0 01:20 -
11:50 13:10 ทุกวัน FD 3030 0 01:20 -
11:55 13:10 ทุกวัน FD 3092 0 01:15 -
13:35 14:55 ทุกวัน FD 3032 0 01:20 -
13:45 15:05 ทุกวัน FD 3026 0 01:20 -
15:15 16:40 ทุกวัน FD 3006 0 01:25 -
16:30 17:55 ทุกวัน FD 3008 0 01:25 -
18:30 19:50 ทุกวัน FD 3022 0 01:20 -
20:45 22:05 ทุกวัน FD 3028 0 01:20 -
21:00 22:25 ทุกวัน FD 3010 0 01:25 -
21:50 23:10 ทุกวัน FD 3012 0 01:20 -
22:10 23:30 ทุกวัน FD 3034 0 01:20 -
22:35 23:55 ทุกวัน FD 3014 0 01:20 -
23:10 00:35 ทุกวัน FD 3016 0 01:25 -
23:55 01:20 ทุกวัน FD 3024 0 01:25 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 05:45 07:10 ทุกวัน FD 3042 0 01:25 -
06:00 07:20 ทุกวัน FD 3036 0 01:20 -
07:50 09:15 ทุกวัน FD 3020 0 01:25 -
08:15 09:40 ทุกวัน FD 3002 0 01:25 -
11:45 13:10 ทุกวัน FD 3030 0 01:25 -
13:15 14:40 ทุกวัน FD 3092 0 01:25 -
13:40 15:05 ทุกวัน FD 3032 0 01:25 -
14:40 16:05 ทุกวัน FD 3006 0 01:25 -
15:05 16:30 ทุกวัน FD 3026 0 01:25 -
16:35 18:00 ทุกวัน FD 3008 0 01:25 -
17:35 19:00 ทุกวัน FD 3022 0 01:25 -
18:40 20:05 ทุกวัน FD 3010 0 01:25 -
20:15 21:40 ทุกวัน FD 3028 0 01:25 -
21:15 22:30 ทุกวัน FD 3012 0 01:15 -
21:50 23:15 ทุกวัน FD 3034 0 01:25 -
22:25 23:45 ทุกวัน FD 3014 0 01:20 -
23:10 00:30 ทุกวัน FD 3016 0 01:20 -
23:55 01:15 ทุกวัน FD 3024 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Nok Air Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:30 07:50 1,3,5,7 DD 7521 0 01:20 -
08:10 09:30 ทุกวัน DD 7511 0 01:20 -
11:20 12:40 ทุกวัน DD 7503 0 01:20 -
12:00 13:20 ทุกวัน DD 7505 0 01:20 -
12:55 14:15 ทุกวัน DD 7513 0 01:20 -
15:25 16:45 ทุกวัน DD 7507 0 01:20 -
17:10 18:30 ทุกวัน DD 7515 0 01:20 -
22:45 00:05 1,3,5,6 DD 7525 0 01:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:25 07:45 1,3,5,6 DD 7521 0 01:20 -
07:50 09:15 ทุกวัน DD 7501 0 01:25 -
11:20 12:40 ทุกวัน DD 7503 0 01:20 -
12:45 14:10 ทุกวัน DD 7513 0 01:25 -
13:20 14:40 ทุกวัน DD 7505 0 01:20 -
15:25 16:45 ทุกวัน DD 7507 0 01:20 -
17:00 18:20 ทุกวัน DD 7515 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Thai Lion Air Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:05 10:30 3,5 SL751 0 01:25 -
15:40 17:05 ทุกวัน SL757 0 01:25 -
20:45 22:10 ทุกวัน SL763 0 01:25 -
23:40 01:05 ทุกวัน SL767 0 01:25 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:05 10:20 ทุกวัน SL751 0 01:15 -
20:00 21:25 ทุกวัน SL763 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - เชียงใหม่

Thai Smile Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 27 ต.ค.61 12:35 14:35 ทุกวัน WE 272 0 02:00 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Bangkok Airways Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 11:30 13:40 ทุกวัน PG 247 0 02:10 -
06:55
09:45
08:20
11:00
ทุกวัน PG 270
1 04:05 กรุงเทพฯ
06:55
12:10
08:20
13:25
ทุกวัน PG 270
PG 217
1 06:30 กรุงเทพฯ
06:55
15:10
08:20
16:25
ทุกวัน PG 270
PG 262
1 09:30 กรุงเทพฯ
06:55
17:10
08:20
18:25
ทุกวัน PG 270
PG 906
1 11:30 กรุงเทพฯ
08:45
12:10
10:15
13:25
ทุกวัน PG 290
PG 217
1 04:40 กรุงเทพฯ
08:45
15:10
10:15
16:25
ทุกวัน PG 290
PG 262
1 07:40 กรุงเทพฯ
08:45
17:10
10:10
18:25
ทุกวัน PG 290
PG 906
1 09:40 กรุงเทพฯ
08:45
19:35
10:10
20:50
ทุกวัน PG 290
PG 227
1 12:05 กรุงเทพฯ
10:20
15:10
11:45
16:25
ทุกวัน PG 272
PG 262
1 06:05 กรุงเทพฯ
10:20
17:10
11:45
18:25
ทุกวัน PG 272
PG 906
1 08:05 กรุงเทพฯ
10:20
19:35
11:45
20:50
ทุกวัน PG 272
PG 227
1 10:30 กรุงเทพฯ
10:20
21:15
11:45
22:30
ทุกวัน PG 272
PG 221
1 12:10 กรุงเทพฯ
12:20
15:10
13:45
16:25
ทุกวัน PG 276
PG 262
1 04:05 กรุงเทพฯ
12:20
17:10
13:45
18:25
ทุกวัน PG 276
PG 906
1 06:05 กรุงเทพฯ
12:20
19:35
13:45
20:50
ทุกวัน PG 276
PG 227
1 08:30 กรุงเทพฯ
14:50
19:35
16:15
20:50
ทุกวัน PG 274
PG 227
06:00 กรุงเทพฯ
14:50
21:15
16:15
22:30
ทุกวัน PG 274
PG 221
1 07:40 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 11:10 13:15 ทุกวัน PG 247 0 02:05 -
07:00
10:00
08:25
11:15
ทุกวัน PG 270 1 04:15 กรุงเทพฯ
07:00
12:30
08:15
13:45
ทุกวัน PG 270
PG 217
1 06:45 กรุงเทพฯ
07:00
14:35
08:25
15:50
ทุกวัน PG 270
PG 906
1 08:50 กรุงเทพฯ
07:00
17:00
08:25
18:15
ทุกวัน PG 270
PG 219
1 11:15 กรุงเทพฯ
08:50
12:30
10:15
13:45
ทุกวัน PG 290
PG 217
1 04:55 กรุงเทพฯ
08:50
14:35
10:15
15:50
ทุกวัน PG 290
PG 906
1 07:00 กรุงเทพฯ
08:50
17:00
10:15
18:15
ทุกวัน PG 290
PG 219
1 09:25 กรุงเทพฯ
08:50
19:00
10:15
20:15
ทุกวัน PG 290
PG 268
1 11:25 กรุงเทพฯ
10:20
14:35
11:45
15:50
ทุกวัน PG 272
PG 906
1 05:30 กรุงเทพฯ
10:20
17:00
11:45
18:15
ทุกวัน PG 272
PG 219
1 07:55 กรุงเทพฯ
10:20
19:00
11:45
20:15
ทุกวัน PG 272
PG 268
1 09:55 กรุงเทพฯ
12:15
17:00
13:40
18:15
ทุกวัน PG 276
PG 219
1 06:00 กรุงเทพฯ
12:15
19:00
13:40
20:15
ทุกวัน PG 276
PG 268
1 08:00 กรุงเทพฯ
14:40
19:00
16:05
20:15
ทุกวัน PG 274
PG 268
1 06:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 08:40 10:40 ทุกวัน FD 3159 0 02:00 -
10:35 12:30 ทุกวัน FD 3161 0 01:55 -
19:20 21:15 ทุกวัน FD 3167 0 01:55 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:35 12:40 ทุกวัน FD 3161 0 02:05 -
14:10 16:05 ทุกวัน FD 3159 0 01:50 -
20:15 22:15 ทุกวัน FD 3167 0 02:00 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 08:40 10:40 ทุกวัน FD 3159 0 02:00 -
10:35 12:30 ทุกวัน FD 3161 0 01:55 -
19:00 20:55 ทุกวัน FD 3167 0 01:55 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - เชียงราย

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:55
13:25
08:20
14:45
ทุกวัน PG 270
PG 233
1 07:50 กรุงเทพฯ
06:55
17:55
08:20
19:25
ทุกวัน PG 270
PG 235
1 12:30 กรุงเทพฯ
08:45
13:20
10:10
14:45
ทุกวัน PG 290
PG 233
1 06:00 กรุงเทพฯ
10:20
13:25
11:45
14:45
ทุกวัน PG 272
PG 233
1 04:25 กรุงเทพฯ
10:20
17:55
11:45
19:25
ทุกวัน PG 272
PG 235
1 09:05 กรุงเทพฯ
12:20
17:55
13:45
19:25
ทุกวัน PG 276
PG 235
1 07:05 กรุงเทพฯ
14:50
17:55
16:15
19:25
ทุกวัน PG 274
PG 235
1 04:35 กรุงเทพฯ
22:00
07:35
23:25
09:00
ทุกวัน PG 280
PG 231
1 11:00 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:00
13:15
08:25
14:35
ทุกวัน PG 270
PG 233
1 07:35 กรุงเทพฯ
07:00
17:10
08:25
18:30
ทุกวัน PG 270
PG 235
1 11:30 กรุงเทพฯ
08:50
13:15
10:15
14:35
ทุกวัน PG 290
PG 233
1 05:45 กรุงเทพฯ
10:20
13:15
11:45
14:35
ทุกวัน PG 272
PG 233
1 04:35 กรุงเทพฯ
10:20
17:10
11:45
18:30
ทุกวัน PG 272
PG 235
1 08:10 กรุงเทพฯ
12:15
17:10
13:40
18:30
ทุกวัน PG 276
PG 235
1 06:15 กรุงเทพฯ
14:40
17:10
16:05
18:30
ทุกวัน PG 274
PG 235
1 03:50 กรุงเทพฯ
22:10
07:35
23:35
08:55
ทุกวัน PG 280
PG 231
1 10:45 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - หาดใหญ่

Bangkok Airways Logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:25 08:30 ทุกวัน PG 298 0 01:05 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:30 08:30 ทุกวัน PG 298 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - เกาะสมุย

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:45 10:40 ทุกวัน PG 252 0 00:55 -
11:05 12:00 ทุกวัน PG 288 0 00:55 -
12:45 13:40 ทุกวัน PG 250 0 00:55 -
14:20 15:15 ทุกวัน PG 254 0 00:55 -
16:35 17:30 ทุกวัน PG 256 0 00:55 -
20:50 21:45 ทุกวัน PG 258 0 00:55 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:35 10:30 ทุกวัน PG 252 0 00:55 -
11:25 12:20 ทุกวัน PG 250 0 00:55 -
13:00 13:55 ทุกวัน PG 254 0 00:55 -
16:00 16:55 ทุกวัน PG 256 0 00:55 -
20:50 21:45 ทุกวัน PG 258 0 00:55 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - ลำปาง

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:55
12:35
08:20
14:05
ทุกวัน PG 270
PG 207
1 07:10 กรุงเทพฯ
06:55
16:55
08:20
18:25
ทุกวัน PG 270
PG 205
1 11:30 กรุงเทพฯ
08:45
12:35
10:10
14:05
ทุกวัน PG 290
PG 207
1 05:20 กรุงเทพฯ
08:45
16:55
10:10
18:25
ทุกวัน PG 290
PG 205
1 09:40 กรุงเทพฯ
10:20
16:55
11:45
18:25
ทุกวัน PG 272
PG 205
1 08:05 กรุงเทพฯ
12:20
16:55
13:45
18:25
ทุกวัน PG 276
PG 205
1 06:05 กรุงเทพฯ
22:00
08:15
23:25
09:45
ทุกวัน PG 280
PG 203
1 11:45 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:00
12:00
08:25
13:30
ทุกวัน PG 270
PG 207
1 06:30 กรุงเทพฯ
07:00
17:10
08:25
18:40
ทุกวัน PG 270
PG 205
1 11:40 กรุงเทพฯ
08:50
12:00
10:15
13:30
ทุกวัน PG 290
PG 207
1 04:40 กรุงเทพฯ
10:20
17:10
11:45
18:40
ทุกวัน PG 272
PG 205
1 08:20 กรุงเทพฯ
12:15
17:10
13:40
18:40
ทุกวัน PG 276
PG 205
1 06:25 กรุงเทพฯ
14:40
17:10
16:05
18:40
ทุกวัน PG 274
PG 205
1 04:00 กรุงเทพฯ
19:05
06:20
20:30
07:50
ทุกวัน PG 278
PG 203
1 12:45 กรุงเทพฯ
22:10
06:20
23:35
07:50
ทุกวัน PG 280
PG 203
1 09:40 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - แม่ฮ่องสอน

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง แม่ฮ่องสอน (HGN)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 11:30
16:15
13:40
17:00
ทุกวัน PG 247
PG 239
1 05:30 เชียงใหม่
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:00
12:30
15:35
08:25
13:45
16:20
ทุกวัน PG 270
PG 217
PG 239
2 09:20 กรุงเทพฯ,
เชียงใหม่
08:50
12:30
15:35
10:15
13:45
16:20
ทุกวัน PG 290
PG 217
PG 239
2 07:30 กรุงเทพฯ,
เชียงใหม่
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - พัทยา

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 15:10 16:50 ทุกวัน PG 282 0 01:40 -
09:45
11:10
10:40
12:25
ทุกวัน PG 252 1 02:40 สมุย
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 15:10 16:45 ทุกวัน PG 282 0 01:35 -
09:35
11:10 
10:30
12:30
ทุกวัน PG 252 1 02:55 สมุย
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - สุโขทัย

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง สุโขทัย (THS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:55
13:10
08:20
14:30
ทุกวัน PG 270
PG 209
1 07:35 กรุงเทพฯ
06:55
15:35
08:20
16:55
ทุกวัน PG 270
PG 213
1 10:00 กรุงเทพฯ
08:45
13:10
10:10
14:30
ทุกวัน PG 290
PG 209
1 05:45 กรุงเทพฯ
08:45
15:35
10:10
16:55
ทุกวัน PG 290
PG 213
1 08:10 กรุงเทพฯ
10:20
13:10
11:45
14:30
ทุกวัน PG 272
PG 209
1 04:10 กรุงเทพฯ
10:20
15:35
11:45
16:55
ทุกวัน PG 272
PG 213
1 06:35 กรุงเทพฯ
12:20
15:35
13:45
16:55
ทุกวัน PG 276
PG 213
1 04:35 กรุงเทพฯ
19:45
07:00
21:10
08:20
ทุกวัน PG 278
PG 211
1 12:30 กรุงเทพฯ
22:00
07:00
23:25
08:15
ทุกวัน PG 280
PG 211
1 10:20 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:00
13:15
08:25
14:30
ทุกวัน PG 270
PG 209
1 07:30 กรุงเทพฯ
07:00
17:00
08:25
18:15
ทุกวัน PG 270
PG 213
1 11:15 กรุงเทพฯ
08:50
13:15
10:15
14:30
ทุกวัน PG 290
PG 209
1 05:40 กรุงเทพฯ
08:50
17:00
10:15
18:15
ทุกวัน PG 290
PG 213
1 09:25 กรุงเทพฯ
10:20
13:15
11:45
14:30
ทุกวัน PG 272
PG 209
1 04:10 กรุงเทพฯ
10:20
17:00
11:45
18:15
ทุกวัน PG 272
PG 213
1 07:55 กรุงเทพฯ
12:15
17:00
13:40
18:15
ทุกวัน PG 276
PG 213
1 06:00 กรุงเทพฯ
22:10
07:00
23:35
08:15
ทุกวัน PG 280
PG 211
1 10:05 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - ตราด

Bangkok Airway logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:55
11:40
08:20
12:40
ทุกวัน PG 270
PG 305
1 05:45 กรุงเทพฯ
06:55
16:45
08:20
17:45 
ทุกวัน PG 270
PG 307
1 10:50 กรุงเทพฯ
08:45
11:40
10:10
12:40
ทุกวัน PG 290
PG 305
1 03:55 กรุงเทพฯ
08:45
16:45
10:10
17:45
ทุกวัน PG 290
PG 307
1 09:00 กรุงเทพฯ
10:20
16:45
11:45
17:45
ทุกวัน PG 272
PG 307
1 07:25 กรุงเทพฯ
12:20
16:45
13:45
17:45
ทุกวัน PG 276
PG 307
1 05:25 กรุงเทพฯ
22:00
08:20
23:25
09:20
ทุกวัน PG 280
PG 301
1 11:20 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:00
11:40
08:25
12:40
ทุกวัน PG 270
PG 305
1 05:35 กรุงเทพฯ
07:00
17:00
08:25
18:00
ทุกวัน PG 270
PG 307
1 11:00 กรุงเทพฯ
08:50
11:40
10:15
12:40
ทุกวัน PG 290
PG 305
1 03:50 กรุงเทพฯ
08:50
17:00
10:15
18:00
ทุกวัน PG 290
PG 307
1 09:10 กรุงเทพฯ
10:20
17:00
11:45
18:00
ทุกวัน PG 272
PG 307
1 07:40 กรุงเทพฯ
12:15
17:00
13:40
18:00
ทุกวัน PG 276
PG 307
1 05:45 กรุงเทพฯ
22:10
08:30
23:35
09:30
ทุกวัน PG 280
PG 301
1 11:20 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ภูเก็ต - อุดรธานี

Air Asia logo
Time Table
ภูเก็ต (HKT) ถึง อุดรธานี (UTH)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 14:35 16:20 ทุกวัน FD 3170 0 01:45 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 15:45 17:25 ทุกวัน FD 3170 0 01:40 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 14:25 16:15 ทุกวัน FD 3170 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560