เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ร้อยเอ็ด - กรุงเทพมหานคร

Air Asia Logo
Time Table
ร้อยเอ็ด (ROI) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:50 09:55 ทุกวัน FD 3567 0 01:05 -
12:55 13:55 ทุกวัน FD 3565 0 01:00 -
19:45 20:55 ทุกวัน FD 3569 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:55 09:55 ทุกวัน FD 3567 0 01:00 -
12:30 13:30 ทุกวัน FD 3565 0 01:00 -
20:45 21:45 ทุกวัน FD 3569 0 01:00 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 08:45 09:45 ทุกวัน FD 3567 0 01:00 -
12:30 13:30 ทุกวัน FD 3565 0 01:00 -
19:55 21:05 ทุกวัน FD 3569 0 01:00 -
หมายเหตุ
  • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
  • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air Logo
Time Table
ร้อยเอ็ด (ROI) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:15 08:15 ทุกวัน DD 9115 0 01:00 -
21:25 22:45 ทุกวัน DD 9119 0 01:20 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 07:55 09:10 ทุกวัน DD 9115 0 01:15 -
20:35 21:45 ทุกวัน DD 9119 0 01:10 -
หมายเหตุ
  • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
  • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562