เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

เกาะสมุย - กรุงเทพมหานคร

Thaiair logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:45 10:50 ทุกวัน TG 282 0 01:05 -
17:20 18:25 ทุกวัน TG 288 0 01:05 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:10 10:15 ทุกวัน TG 282 0 01:05 -
17:15 18:20 ทุกวัน TG 288 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:00 07:15 ทุกวัน PG 100 0 01:15 -
07:00 08:15 ทุกวัน PG 102 0 01:15 -
07:45 09:00 ทุกวัน PG 104 0 01:15 -
08:00 09:15 ทุกวัน PG 106 0 01:15 -
09:20 10:35 ทุกวัน PG 122 0 01:15 -
09:55 11:05 ทุกวัน PG 124 0 01:10 -
10:25 11:40 ทุกวัน PG 952 0 01:15 -
12:00 13:15 ทุกวัน PG 876 0 01:15 -
13:50 15:05 ทุกวัน PG 134 0 01:15 -
14:15 15:45 ทุกวัน PG 138 0 01:30 -
14:40 15:55 ทุกวัน PG 136 0 01:15 -
15:20 16:35 ทุกวัน PG 144 0 01:15 -
15:40 16:55 ทุกวัน PG 146 0 01:15 -
15:50 17:20 ทุกวัน PG 148 0 01:30 -
17:05 18:35 ทุกวัน PG 154 0 01:30 -
17:55 19:10 ทุกวัน PG 164 0 01:15 -
19:05 20:20 ทุกวัน PG 964 0 01:15 -
19:15 20:45 ทุกวัน PG 168 0 01:30 -
19:40 20:55 ทุกวัน PG 172 0 01:15 -
20:00 21:30 ทุกวัน PG 174 0 01:30 -
20:30 21:45 ทุกวัน PG 806 0 01:15 -
21:50 23:05 ทุกวัน PG 962 0 01:15 -
08:15
10:20
09:15
11:45
ทุกวัน PG 251
PG 272
1 03:30 ภูเก็ต
08:15
12:20
09:15
13:45
ทุกวัน PG 251
PG 276
1 05:30 ภูเก็ต
08:15
14:50
09:15
16:15
ทุกวัน PG 251
PG 274
1 08:00 ภูเก็ต
08:15
16:50
09:15
18:15
ทุกวัน PG 251
PG 909
1 10:00 ภูเก็ต
10:20
14:10
12:10
15:30
ทุกวัน PG 241
PG 907
1 05:10 เชียงใหม่
11:00
14:50
12:00
16:15
ทุกวัน PG 259
PG 274
1 05:15 ภูเก็ต
11:00
16:45
12:00
18:10
ทุกวัน PG 259
PG 909
1 07:10 ภูเก็ต
12:40
14:50
13:40
16:15
ทุกวัน PG 253
PG 274
1 03:35 ภูเก็ต
12:40
16:50
13:40
18:15
ทุกวัน PG 253
PG 909
1 05:35 ภูเก็ต
12:40
17:30
13:40
19:55
ทุกวัน PG 253
PG 286
1 06:15 ภูเก็ต
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:00 07:05 ทุกวัน PG 100 0 01:05 -
07:15 08:20 ทุกวัน PG 102 0 01:05 -
07:45 08:50 ทุกวัน PG 104 0 01:05 -
08:00 09:05 ทุกวัน PG 106 0 01:05 -
09:15 10:20 ทุกวัน PG 122 0 01:05 -
10:15 11:20 ทุกวัน PG 120 0 01:05 -
10:45 11:50 ทุกวัน PG 126 0 01:05 -
11:45 12:50 ทุกวัน PG 130 0 01:05 -
12:15 13:20 ทุกวัน PG 132 0 01:05 -
13:00 14:30 ทุกวัน PG 138 0 01:30 -
14:15 15:20 ทุกวัน PG 136 0 01:05 -
14:45 15:50 ทุกวัน PG 142 0 01:05 -
15:00 16:05 ทุกวัน PG 144 0 01:05 -
15:05 16:35 ทุกวัน PG 148 0 01:30 -
15:20 16:25 ทุกวัน PG 146 0 01:05 -
18:45 19:50 ทุกวัน PG 170 0 01:05 -
19:05 20:10 ทุกวัน PG 964 0 01:05 -
19:25 20:30 ทุกวัน PG 176 0 01:05 -
19:45 20:50 ทุกวัน PG 182 0 01:05 -
20:15 21:45 ทุกวัน PG 184 0 01:30 -
21:50 22:45 ทุกวัน PG 962 0 01:05 -
08:00
10:20
09:00
11:45
ทุกวัน PG 251
PG 272
1 03:40 ภูเก็ต
08:00
12:15
09:00
13:40
ทุกวัน PG 251
PG 276
1 05:35 ภูเก็ต
08:00
14:40
09:00
16:05
ทุกวัน PG 251
PG 274
1 08:05 ภูเก็ต
10:00
14:40
11:50
16:00
ทุกวัน PG 241
PG 907
1 06:00 เชียงใหม่
10:00
16:40
11:50
18:00
ทุกวัน PG 241
PG 226
1 08:00 เชียงใหม่
11:25
14:40
12:25
16:05
ทุกวัน PG 253
PG 274
1 04:40 ภูเก็ต
11:25
16:10
12:25
17:35
ทุกวัน PG 253
PG 909
1 06:10 ภูเก็ต
11:25
17:25
12:25
18:50
ทุกวัน PG 253
PG 286
1 07:25 ภูเก็ต
12:20
16:30
13:15
17:55
ทุกวัน PG 265
PG 268
1 05:35 กระบี่
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เกาะสมุย - เชียงใหม่

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:20 12:10 ทุกวัน PG 241 0 01:50 -
06:00
09:45
07:15
11:00
ทุกวัน PG 100
PG 270
1 05:00 กรุงเทพฯ
06:00
12:10
07:15
13:25
ทุกวัน PG 100
PG 217
1 07:25 กรุงเทพฯ
06:00
15:10
07:15
16:25
ทุกวัน PG 100
PG 262
1 10:25 กรุงเทพฯ
07:00
09:45
08:15
11:00
ทุกวัน PG 102
PG 270
1 04:00 กรุงเทพฯ
07:00
12:10
08:15
13:25
ทุกวัน PG 102
PG 217
1 06:25 กรุงเทพฯ
07:00
15:10
08:15
16:25
ทุกวัน PG 102
PG 262
1 09:25 กรุงเทพฯ
07:00
17:10
08:15
18:25
ทุกวัน PG 102
PG 906
1 11:25 กรุงเทพฯ
07:45
12:10
09:00
13:25
ทุกวัน PG 104
PG 217
1 05:40 กรุงเทพฯ
07:45
15:10
08:50
16:25
ทุกวัน PG 104
PG 262
1 08:40 กรุงเทพฯ
07:45
17:10
09:00
18:25
ทุกวัน PG 104
PG 906
1 10:40 กรุงเทพฯ
08:00
12:10
09:15
13:25
ทุกวัน PG 106
PG 217
1 05:25 กรุงเทพฯ
08:00
15:10
09:05
16:25
ทุกวัน PG 106
PG 262
1 08:25 กรุงเทพฯ
08:00
17:10
09:15
18:25
ทุกวัน PG 106
PG 906
1 10:25 กรุงเทพฯ
08:15
11:30
09:15
13:40
ทุกวัน PG 251
PG 247
1 05:25 ภูเก็ต
09:20
17:10
10:35
18:25
ทุกวัน PG 122
PG 906
1 09:05 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:00 11:50 ทุกวัน PG 241 0 01:50 -
06:00
08:05
07:05
09:20
ทุกวัน PG 100
PG 215
1 03:20 กรุงเทพฯ
06:00
10:00
07:05
11:15
ทุกวัน PG 100
PG 270
1 05:15 กรุงเทพฯ
06:00
12:30
07:05
13:45
ทุกวัน PG 100
PG 217
1 07:45 กรุงเทพฯ
07:15
10:00
08:20
11:15
ทุกวัน PG 102
PG 270
1 04:00 กรุงเทพฯ
07:15
12:30
08:20
13:45
ทุกวัน PG 102
PG 217
1 06:30 กรุงเทพฯ
07:15
14:35
08:20
15:50
ทุกวัน PG 102
PG 906
1 08:35 กรุงเทพฯ
07:15
17:00
08:20
18:15
ทุกวัน PG 102
PG 219
1 11:00 กรุงเทพฯ
07:45
10:00
08:50
11:15
ทุกวัน PG 104
PG 270
1 03:30 กรุงเทพฯ
07:45
12:30
08:50
13:45
ทุกวัน PG 104
PG 217
1 06:00 กรุงเทพฯ
07:45
14:35
08:50
15:50
ทุกวัน PG 104
PG 906
1 08:05 กรุงเทพฯ
07:45
17:00
08:50
18:15
ทุกวัน PG 104
PG 219
1 10:30 กรุงเทพฯ
08:00
12:30
09:05
13:45
ทุกวัน PG 106
PG 217
1 05:45 กรุงเทพฯ
08:00
14:35
09:05
15:50
ทุกวัน PG 106
PG 906
1 07:50 กรุงเทพฯ
08:00
17:00
09:05
18:15
ทุกวัน PG 106
PG 906
1 10:15 กรุงเทพฯ
10:15
14:35
11:20
15:50
ทุกวัน PG 120
PG 906
05:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เกาะสมุย - เชียงราย

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:00
13:20
07:15
14:45
ทุกวัน PG 100
PG 233
1 08:45 กรุงเทพฯ
07:00
13:20
08:15
14:45
ทุกวัน PG 102
PG 233
1 07:45 กรุงเทพฯ
07:00
17:55
08:15
19:25
ทุกวัน PG 102
PG 235
1 12:25 กรุงเทพฯ
07:45
13:25
08:50
14:45
ทุกวัน PG 104
PG 233
1 07:00 กรุงเทพฯ
08:15
13:20
09:15
14:45
ทุกวัน PG 106
PG 233
1 06:45 กรุงเทพฯ
08:00
17:55
09:15
19:25
ทุกวัน PG 106
PG 235
1 11:25 กรุงเทพฯ
09:20
17:55
10:35
19:25
ทุกวัน PG 132
PG 235
1 10:05 กรุงเทพฯ
21:50
07:35
23:05
09:00
ทุกวัน PG 962
PG 231
1 11:10 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:00
13:15
07:05
14:35
ทุกวัน PG 102
PG 233
1 08:35 กรุงเทพฯ
07:15
13:15
08:20
14:35
ทุกวัน PG 104
PG 233
1 07:20 กรุงเทพฯ
07:15
17:10
08:20
18:30
ทุกวัน PG 102
PG 235
1 11:15 กรุงเทพฯ
07:45
13:15
08:50
14:35
ทุกวัน PG 104
PG 233
1 06:50 กรุงเทพฯ
07:45
17:10
08:50
18:30
ทุกวัน PG 104
PG 235
1 10:45 กรุงเทพฯ
08:00
13:15
09:05
14:35
ทุกวัน PG 106
PG 233
1 06:35 กรุงเทพฯ
08:00
17:10
09:05
18:30
ทุกวัน PG 106
PG 235
1 10:30 กรุงเทพฯ
10:15
17:10
11:20
18:30
ทุกวัน PG 120
PG 235
1 08:15 กรุงเทพฯ
20:15
07:35
21:45
08:55
ทุกวัน PG 184
PG 231
1 12:40 กรุงเทพฯ
21:50
07:35
22:55
08:55
ทุกวัน PG 962
PG 231
1 11:05 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เกาะสมุย - กระบี่

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
Now - 27 Oct'18 12:20 13:15 ทุกวัน PG 265 0 00:55 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เกาะสมุย - ลำปาง

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:00
08:15
07:05
09:45
ทุกวัน PG 100
PG 203
1 03:45 กรุงเทพฯ
06:00
12:35
07:05
14:05
ทุกวัน PG 100
PG 207
1 08:05 กรุงเทพฯ
06:00
16:55
07:05
18:25
ทุกวัน PG 100
PG 205
1 12:25 กรุงเทพฯ
07:00
12:35
08:15
14:05
ทุกวัน PG 102
PG 207
1 07:05 กรุงเทพฯ
07:00
16:55
08:15
18:25
ทุกวัน PG 102
PG 205
1 11:25 กรุงเทพฯ
07:45
12:35
09:00
14:05
ทุกวัน PG 104
PG 207
1 06:20 กรุงเทพฯ
07:45
16:55
09:00
18:25
ทุกวัน PG 104
PG 205
1 10:40 กรุงเทพฯ
08:00
12:35
09:05
14:05
ทุกวัน PG 106
PG 207
1 06:05 กรุงเทพฯ
08:00
16:55
09:15
18:25
ทุกวัน PG 106
PG 205
1 10:25 กรุงเทพฯ
21:50
08:15
23:05
09:45
ทุกวัน PG 962
PG 203
1 11:55 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:00
12:00
07:05
13:30
ทุกวัน PG 100
PG 207
1 07:30 กรุงเทพฯ
07:15
12:00
08:20
13:30
ทุกวัน PG 102
PG 207
1 06:15 กรุงเทพฯ
07:15
17:10
08:20
18:40
ทุกวัน PG 102
PG 205
1 11:25 กรุงเทพฯ
07:45
12:00
08:50
13:30
ทุกวัน PG 104
PG 207
1 05:45 กรุงเทพฯ
07:45
17:10
08:50
18:40
ทุกวัน PG 104
PG 205
1 10:55 กรุงเทพฯ
08:00
12:00
09:05
13:30
ทุกวัน PG 106
PG 207
1 05:30 กรุงเทพฯ
08:00
17:10
09:05
18:40
ทุกวัน PG 106
PG 205
1 10:40 กรุงเทพฯ
19:25
06:20
20:30
07:50
ทุกวัน PG 806
PG 203
1 12:25 กรุงเทพฯ
19:45
06:20
20:50
07:50
ทุกวัน PG 182
PG 203
1 12:05 กรุงเทพฯ
20:15
06:20
21:45
07:50
ทุกวัน PG 184
PG 203
1 11:35 กรุงเทพฯ
21:50
06:20
22:55
07:50
ทุกวัน PG 962
PG 203
1 10:00 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เกาะสมุย - แม่ฮ่องสอน

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง แม่ฮ่องสอน (HGN)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:20
16:15
12:10
17:00
ทุกวัน PG 241
PG 239
1 06:40 เชียงใหม่
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:00
15:35
11:50
16:20
ทุกวัน PG 241
PG 239
1 06:20 เชียงใหม่
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เกาะสมุย - พัทยา

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 11:10 12:25 ทุกวัน PG 252 0 01:15 -
08:15
15:10
09:15
16:50
ทุกวัน PG 251
PG 282
1 08:35 ภูเก็ต
11:00
15:10
12:00
16:50
ทุกวัน PG 259
PG 282
1 05:50 ภูเก็ต
12:40
15:10
13:40
16:50
ทุกวัน PG 253
PG 282
1 04:10 ภูเก็ต
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 11:10 12:30 ทุกวัน PG 252 0 01:20 -
08:00
15:10
09:00
16:45
ทุกวัน PG 251
PG 282
1 08:45 ภูเก็ต
11:25
15:10
12:25
16:45
ทุกวัน PG 253
PG 282
1 05:20 ภูเก็ต
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เกาะสมุย - ภูเก็ต

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 08:15 09:15 ทุกวัน PG 251 0 01:00 -
11:00 12:00 ทุกวัน PG 259 0 01:00 -
12:40 13:40 ทุกวัน PG 253 0 01:00 -
15:05 16:05 ทุกวัน PG 255 0 01:00 -
18:05 19:05 ทุกวัน PG 257 0 01:00 -
19:05 20:05 ทุกวัน PG 287 0 01:00 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 08:00 09:00 ทุกวัน PG 251 0 01:00 -
11:25 12:25 ทุกวัน PG 253 0 01:00 -
14:30 15:30 ทุกวัน PG 255 0 01:00 -
17:30 18:30 ทุกวัน PG 257 0 01:00 -
19:10 20:10 ทุกวัน PG 287 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เกาะสมุย - สุโขทัย

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง สุโขทัย (THS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:00
13:10
07:15
14:30
ทุกวัน PG 100
PG 209
1 08:30 กรุงเทพฯ
06:00
15:35
07:15
16:55
ทุกวัน PG 100
PG 213
1 10:55 กรุงเทพฯ
07:00
13:10
08:15
14:30
ทุกวัน PG 102
PG 209
1 07:30 กรุงเทพฯ
07:00
15:35
08:15
16:55
ทุกวัน PG 102
PG 213
1 09:55 กรุงเทพฯ
07:45
13:10
09:00
14:30
ทุกวัน PG 104
PG 209
1 06:45 กรุงเทพฯ
07:45
15:35
09:00
16:55
ทุกวัน PG 104
PG 213
1 09:10 กรุงเทพฯ
08:00
13:10
09:15
14:30
ทุกวัน PG 106
PG 209
1 06:30 กรุงเทพฯ
08:00
15:35
09:15
16:55
ทุกวัน PG 106
PG 213
1 08:55 กรุงเทพฯ
19:45
07:00
21:15
08:20
ทุกวัน PG 184
PG 211
1 12:35 กรุงเทพฯ
20:00
07:00
21:30
08:20
ทุกวัน PG 174
PG 211
1 12:15 กรุงเทพฯ
20:30
07:00
21:45
08:20
ทุกวัน PG 806
PG 211
1 11:50 กรุงเทพฯ
21:50
07:00
23:05
08:20
ทุกวัน PG 962
PG 211
1 10:30 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:00
13:15
07:05
14:30
ทุกวัน PG 100
PG 209
1 08:30 กรุงเทพฯ
06:00
17:00
07:05
18:15
ทุกวัน PG 100
PG 213
1 12:15 กรุงเทพฯ
07:15
13:15
08:20
14:30
ทุกวัน PG 102
PG 209
1 07:15 กรุงเทพฯ
07:15
17:00
08:20
18:15
ทุกวัน PG 102
PG 213
1 11:00 กรุงเทพฯ
07:45
13:15
08:50
14:30
ทุกวัน PG 104
PG 209
1 06:45 กรุงเทพฯ
07:45
17:00
08:50
18:15
ทุกวัน PG 104
PG 213
1 10:30 กรุงเทพฯ
08:00
13:15
09:05
14:30
ทุกวัน PG 106
PG 209
1 06:30 กรุงเทพฯ
08:00
17:00
09:05
18:15
ทุกวัน PG 106
PG 213
1 10:15 กรุงเทพฯ
20:15
07:00
21:45
08:15
ทุกวัน PG 184
PG 211
1 12:00 กรุงเทพฯ
21:50
07:00
22:55
08:15
ทุกวัน PG 962
PG 211
1 10:25 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

เกาะสมุย - ตราด

Bangkok Airway logo
Time Table
เกาะสมุย (USM) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 06:00
08:20
07:05
09:20
ทุกวัน PG 100
PG 301
1 03:20 กรุงเทพฯ
06:00
11:40
07:05
12:40
ทุกวัน PG 100
PG 305
1 06:40 กรุงเทพฯ
06:00
16:45
07:05
17:45
ทุกวัน PG 100
PG 307
1 11:45 กรุงเทพฯ
07:00
11:40
08:10
12:40
ทุกวัน PG 102
PG 305
1 05:35 กรุงเทพฯ
07:00
16:45
08:15
17:45
ทุกวัน PG 102
PG 307
1 10:45 กรุงเทพฯ
07:45
11:40
09:00
12:40
ทุกวัน PG 104
PG 305
1 04:55 กรุงเทพฯ
07:45
16:45
09:00
17:45
ทุกวัน PG 104
PG 307
1 10:00 กรุงเทพฯ
08:00
11:40
09:05
12:40
ทุกวัน PG 106
PG 305
1 04:40 กรุงเทพฯ
08:00
16:45
09:15
17:45
ทุกวัน PG 106
PG 307
1 09:45 กรุงเทพฯ
21:50
08:20
23:05
09:20
ทุกวัน PG 962
PG 301
1 11:30 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 06:00
08:30
07:05
09:30
ทุกวัน PG 100
PG 301
1 03:30 กรุงเทพฯ
06:00
11:40
07:05
12:40
ทุกวัน PG 100
PG 305
1 06:40 กรุงเทพฯ
06:00
17:00
07:05
18:00
ทุกวัน PG 100
PG 307
1 12:00 กรุงเทพฯ
07:15
11:40
08:20
12:40
ทุกวัน PG 102
PG 305
1 05:25 กรุงเทพฯ
07:15
17:00
08:20
18:00
ทุกวัน PG 102
PG 307
1 10:45 กรุงเทพฯ
07:45
11:40
08:50
12:40
ทุกวัน PG 104
PG 305
1 05:00 กรุงเทพฯ
07:45
17:00
08:50
18:00
ทุกวัน PG 104
PG 307
1 10:15 กรุงเทพฯ
08:00
11:40
09:04
12:40
ทุกวัน PG 106
PG 305
1 04:40 กรุงเทพฯ
08:00
17:00
09:05
18:00
ทุกวัน PG 106
PG 307
1 10:00 กรุงเทพฯ
21:50
08:30
22:55
09:30
ทุกวัน PG 962
PG 301
1 11:40 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560