เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพมหานคร

Thai Smile Logo
Time Table
สุราษฎร์ธานี (URT) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:35 10:55 ทุกวัน WE 252 0 01:20 -
19:30 20:40 ทุกวัน WE 258 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:35 10:45 ทุกวัน WE 252 0 01:10 -
19:40 20:50 ทุกวัน WE 258 0 01:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 09:35 10:55 ทุกวัน WE 252 0 01:20 -
19:30 20:40 ทุกวัน WE 258 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia logo
Time Table
สุราษฎร์ธานี (URT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:00 10:10 ทุกวัน FD 3236 0 01:10 -
11:50 12:50 ทุกวัน FD 3238 0 01:00 -
13:55 14:40 ทุกวัน FD 3240 0 00:45 -
16:10 17:25 ทุกวัน FD 3232 0 01:15 -
16:40 17:50 5 FD 3332 0 01:10 -
17:30 18:45 1,2,3,4,6,7 FD 3332 0 01:15 -
19:55 21:00 ทุกวัน FD 3234 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:55 10:05 ทุกวัน FD 3236 0 01:10 -
11:35 12:45 ทุกวัน FD 3238 0 01:10 -
13:25 14:40 ทุกวัน FD 3240 0 01:15 -
16:15 17:20 ทุกวัน FD 3232 0 01:05 -
18:00 19:10 ทุกวัน FD 3332 0 01:10 -
21:05 22:15 ทุกวัน FD 3234 0 01:10 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 09:00 10:15 ทุกวัน FD 3236 0 01:15 -
11:30 12:45 ทุกวัน FD 3238 0 01:15 -
13:25 14:40 ทุกวัน FD 3240 0 01:15 -
16:10 17:25 ทุกวัน FD 3232 0 01:15 -
17:30 18:45 ทุกวัน FD 3332 0 01:15 -
19:45 20:55 ทุกวัน FD 3234 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air logo
Time Table
สุราษฎร์ธานี (URT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:55 09:00 ทุกวัน DD 7209 0 01:05 -
11:25 12:30 ทุกวัน DD 7211 0 01:05 -
15:45 16:55 ทุกวัน DD 7213 0 01:10 -
19:00 20:10 2,3,4,5,6,7 DD 7217 0 01:10 -
21:25 22:35 1 DD 7217 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:45 10:55 ทุกวัน DD 7209 0 01:10 -
14:20 15:30 ทุกวัน DD 7213 0 01:10 -
18:05 19:15 ทุกวัน DD 7217 0 01:10 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
สุราษฎร์ธานี (URT) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:00 08:00 1,3,4,5,6,7 SL749 0 01:00 -
10:40 11:50 ทุกวัน SL735 0 01:10 -
15:10 16:20 ทุกวัน SL741 0 01:10 -
20:50 21:55 ทุกวัน SL747 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:00 08:00 ทุกวัน SL749 0 01:00 -
10:45 11:50 ทุกวัน SL735 0 01:05 -
15:10 16:20 7 SL741 0 01:10 -
15:20 16:30 1,2,3,4,5 SL741 0 01:10 -
20:50 21:55 7 SL747 0 01:00 -
21:00 22:00 2,3,4,5 SL747 0 01:00 -
27 ต.ค.62 - 9 ม.ค.63 07:00 08:00 ทุกวัน SL749 0 01:00 -
10:45 11:50 ทุกวัน SL735 0 01:05 -
15:20 16:30 ทุกวัน SL741 0 01:10 -
21:00 22:00 ทุกวัน SL747 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สุราษฎร์ธานี - เชียงใหม่

Air Asia logo
Time Table
สุราษฎร์ธานี (URT) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 13:30 15:15 ทุกวัน FD 5421 0 01:45 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 17:35 19:25 ทุกวัน FD 5421 0 01:50 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 13:30 15:15 ทุกวัน FD 5421 0 01:45 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562