เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

แม่สอด - กรุงเทพมหานคร

Nok Air Logo
Time Table
แม่สอด (MAQ) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 30 มี.ค.62 09:55 11:15 ทุกวัน DD 8101 0 01:20 -
11:45 12:55 ทุกวัน DD 8117 0 01:10 -
13:35 14:55 ทุกวัน DD 8123 0 01:20 -
15:40 16:50 ทุกวัน DD 8125 0 01:10 -
18:10 19:20 ทุกวัน DD 8127 0 01:10 -
31 มี.ค. - 26 ต.ค.62 09:20 10:35 ทุกวัน DD 8101 0 01:15 -
11:20 12:25 ทุกวัน DD 8117 0 01:05 -
12:40 13:50 ทุกวัน DD 8123 0 01:10 -
16:40 18:00 ทุกวัน DD 8125 0 01:20 -
17:45 18:55 ทุกวัน DD 8127 0 01:10 -
หมายเหตุ
  • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
  • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562