เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

อุบลราชธานี - กรุงเทพมหานคร

Thai Smile Logo
Time Table
อุบลราชธานี (UBP) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 08:55 10:00 ทุกวัน WE 21 0 01:05 -
12:50 13:50 ทุกวัน WE 25 0 01:05 -
19:20 20:25 ทุกวัน WE 29 0 01:05 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 08:35 09:40 ทุกวัน WE 21 0 01:05 -
14:05 15:10 ทุกวัน WE 25 0 01:05 -
19:50 20:55 ทุกวัน WE 29 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Air Asia logo
Time Table
อุบลราชธานี (UBP) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 09:20 10:25 ทุกวัน FD 3371 0 01:05 -
19:45 20:50 ทุกวัน FD 3373 0 01:05 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:15 10:20 ทุกวัน FD 3371 0 01:05 -
19:25 20:30 ทุกวัน FD 3373 0 01:05 -
28 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 09:20 10:25 ทุกวัน FD 3371 0 01:05 -
19:45 20:50 ทุกวัน FD 3373 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Nok Air logo
Time Table
อุบลราชธานี (UBP) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 07:40 08:40 ทุกวัน DD 9311 0 01:00 -
09:00 10:05 ทุกวัน DD 9313 0 01:05 -
12:45 13:45 ทุกวัน DD 9315 0 01:00 -
14:55 15:55 ทุกวัน DD 9317 0 01:00 -
16:40 17:40 ทุกวัน DD 9325 0 01:00 -
19:05 20:05 ทุกวัน DD 9319 0 01:00 -
21:10 22:15 ทุกวัน DD 9321 0 01:05 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 09:00 10:00 ทุกวัน DD 9313 0 01:00 -
13:25 14:25 ทุกวัน DD 9315 0 01:00 -
14:55 15:55 ทุกวัน DD 9317 0 01:00 -
17:00 18:00 ทุกวัน DD 9325 0 01:00 -
19:05 20:05 ทุกวัน DD 9319 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560
Thai Lion Air Logo
Time Table
อุบลราชธานี (UBP) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
Effective Period Dep.Time Arr.Time Day Flight NO. & Connection Stops Travel Time
(hh:mm)
Via
วันนี้ - 27 ต.ค.61 06:55 07:55 ทุกวัน SL635 0 01:00 -
09:40 10:45 ทุกวัน SL621 0 01:05 -
12:50 14:00 ทุกวัน SL625 0 01:10 -
14:45 15:50 ทุกวัน SL627 0 01:05 -
16:50 17:55 ทุกวัน SL629 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560