เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

อุบลราชธานี - กรุงเทพมหานคร

Thai Smile Logo
Time Table
อุบลราชธานี (UBP) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:40 09:45 ทุกวัน WE 21 0 01:05 -
15:00 16:00 ทุกวัน WE 25 0 01:00 -
19:40 20:45 ทุกวัน WE 29 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:50 09:55 ทุกวัน WE 21 0 01:05 -
14:10 15:15 ทุกวัน WE 25 0 01:05 -
20:35 21:40 ทุกวัน WE 29 0 01:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 08:40 09:45 ทุกวัน WE 21 0 01:05 -
15:00 16:00 ทุกวัน WE 25 0 01:00 -
19:40 20:45 ทุกวัน WE 29 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia logo
Time Table
อุบลราชธานี (UBP) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:20 10:25 ทุกวัน FD 3371 0 01:05 -
19:50 21:00 ทุกวัน FD 3373 0 01:10 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 09:25 10:30 ทุกวัน FD 3371 0 01:05 -
12:35 13:40 ทุกวัน FD 3375 0 01:05 -
19:40 20:45 ทุกวัน FD 3373 0 01:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 09:20 10:25 ทุกวัน FD 3371 0 01:05 -
12:35 13:45 ทุกวัน FD 3375 0 01:10 -
19:45 20:50 ทุกวัน FD 3373 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air logo
Time Table
อุบลราชธานี (UBP) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:05 10:05 ทุกวัน DD 9313 0 01:00 -
12:50 13:50 ทุกวัน DD 9315 0 01:00 -
14:55 15:55 ทุกวัน DD 9317 0 01:00 -
16:20 17:20 ทุกวัน DD 9325 0 01:00 -
19:05 20:05 ทุกวัน DD 9319 0 01:00 -
21:45 22:45 ทุกวัน DD 9321 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:45 08:50 ทุกวัน DD 9313 0 01:05 -
11:05 12:10 ทุกวัน DD 9315 0 01:05 -
14:55 15:55 ทุกวัน DD 9317 0 01:00 -
17:00 18:00 ทุกวัน DD 9325 0 01:00 -
19:00 20:05 ทุกวัน DD 9319 0 01:05 -
21:20 22:20 ทุกวัน DD 9321 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
อุบลราชธานี (UBP) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
Effective Period Dep.Time Arr.Time Day Flight NO. & Connection Stops Travel Time
(hh:mm)
Via
วันนี้ - 31 มี.ค.62 06:50 07:55 ทุกวัน SL635 0 01:05 -
09:55 11:00 ทุกวัน SL621 0 01:05 -
14:05 15:10 ทุกวัน SL627 0 01:05 -
17:10 18:15 1,2,4,5,7 SL629 0 01:05 -
18:10 19:15 3 SL629 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 06:55 07:55 ทุกวัน SL635 0 01:00 -
09:40 10:45 ทุกวัน SL621 0 01:05 -
14:05 15:10 1,3,5,6,7 SL627 0 01:05 -
16:50 17:55 ทุกวัน SL629 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562