เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

อุดรธานี - กรุงเทพมหานคร

Thai Smile Logo
Time Table
อุดรธานี (UTH) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:20 08:25 ทุกวัน WE 11 0 01:05 -
09:00 10:05 ทุกวัน WE 3 0 01:05 -
12:15 13:20 ทุกวัน WE 5 0 01:05 -
15:55 17:00 ทุกวัน WE 7 0 01:05 -
19:50 20:55 ทุกวัน WE 9 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:10 08:15 ทุกวัน WE 11 0 01:05 -
08:35 09:40 ทุกวัน WE 3 0 01:05 -
13:15 14:20 ทุกวัน WE 5 0 01:05 -
15:25 16:30 ทุกวัน WE 7 0 01:05 -
20:10 21:15 ทุกวัน WE 9 0 01:05 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 07:20 08:25 ทุกวัน WE 11 0 01:05 -
09:00 10:05 ทุกวัน WE 3 0 01:05 -
12:15 13:20 ทุกวัน WE 5 0 01:05 -
15:55 17:00 ทุกวัน WE 7 0 01:05 -
19:50 20:55 ทุกวัน WE 9 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Air Asia logo
Time Table
อุดรธานี (UTH) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:40 11:45 ทุกวัน FD 3353 0 01:05 -
12:15 13:15 ทุกวัน FD 3355 0 01:00 -
17:50 18:50 ทุกวัน FD 3359 0 01:10 -
18:55 19:55 ทุกวัน FD 3351 0 01:00 -
21:25 22:30 ทุกวัน FD 3357 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:30 09:55 ทุกวัน FD 3349 0 01:25 -
09:50 10:55 ทุกวัน FD 3353 0 01:05 -
13:05 14:10 ทุกวัน FD 3355 0 01:05 -
14:50 15:55 ทุกวัน FD 3359 0 01:05 -
18:00 19:05 ทุกวัน FD 3357 0 01:05 -
22:05 23:05 ทุกวัน FD 3351 0 01:00 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 10:30 11:30 ทุกวัน FD 3353 0 01:00 -
12:15 13:20 ทุกวัน FD 3355 0 01:05 -
18:55 19:55 ทุกวัน FD 3351 0 01:00 -
21:25 22:30 ทุกวัน FD 3357 0 01:05 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Nok Air logo
Time Table
อุดรธานี (UTH) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:35 08:35 ทุกวัน DD 9201 0 01:00 -
11:55 12:55 ทุกวัน DD 9203 0 01:00 -
14:20 15:20 ทุกวัน DD 9211 0 01:00 -
17:30 18:40 ทุกวัน DD 9215 0 01:10 -
18:35 19:35 ทุกวัน DD 9217 0 01:00 -
21:35 22:35 ทุกวัน DD 9219 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:35 08:35 ทุกวัน DD 9201 0 01:00 -
11:50 12:50 ทุกวัน DD 9203 0 01:00 -
13:55 14:55 ทุกวัน DD 9211 0 01:00 -
17:05 18:10 ทุกวัน DD 9215 0 00:55 -
19:00 19:55 ทุกวัน DD 9217 0 00:55 -
21:40 22:40 ทุกวัน DD 9219 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562
Thai Lion Air Logo
Time Table
อุดรธานี (UTH) ถึง กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง (DMK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:10 09:15 ทุกวัน SL601 0 01:05 -
11:20 12:15 1 SL605 0 00:55 -
11:35 12:30 2,3,4,5,6,7 SL605 0 00:55 -
14:25 15:25 2,4,7 SL607 0 01:05 -
17:10 18:15 2,4,6 SL611 0 01:05 -
21:00 22:55 5,6,7 SL617 0 01:25 -
21:50 22:55 2 SL617 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:05 09:00 2,3,4,5,6,7 SL601 0 00:55 -
11:35 12:30 2,3,5 SL605 0 00:55 -
14:40 15:45 2,4,6,7 SL607 0 01:05 -
17:10 18:15 2,4,6,7 SL611 0 01:05 -
22:00 23:25 2,4,6,7 SL617 0 01:25 -
27 ต.ค.62 - 6 ม.ค.63 08:05 09:00 1,2,3,5,6,7 SL601 0 00:55 -
11:35 12:30 1,2,3,5,6,7 SL605 0 00:55 -
17:10 18:15 1,2,3,5,6,7 SL611 0 01:05 -
22:00 23:25 1,2,3,5,6,7 SL617 0 01:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

อุดรธานี - เชียงใหม่

Nok Air logo
Time Table
อุดรธานี (UTH) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 07:45 08:55 ทุกวัน DD 8611 0 01:10 -
15:40 16:50 ทุกวัน DD 8623 0 01:10 -
20:55 22:00 ทุกวัน DD 8625 0 01:05 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 07:45 08:50 ทุกวัน DD 8611 0 01:05 -
15:45 16:50 ทุกวัน DD 8623 0 01:05 -
19:10 20:25 ทุกวัน DD 8625 0 01:15 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

อุดรธานี - หาดใหญ่

Thai Lion Air Logo
Time Table
อุดรธานี (UTH) ถึง หาดใหญ่ (HDY)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 30 มี.ค.62 16:00 18:30 1,3,5 SL991 0 02:30 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 16:00 18:25 1,3,5 SL991 0 02:25 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - วันของสัปดาห์ วันจันทร์แทนด้วย 1 วันอังคารแทนด้วย 2 วันพุธแทนด้วย 3 วันพฤหัสแทนด้วย 4 วันศุกร์แทนด้วย 5 วันเสาร์แทนด้วย 6 วันอาทิตย์แทนด้วย 7
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

อุดรธานี - พัทยา

Air Asia logo
Time Table
อุดรธานี (UTH) ถึง พัทยา - อู่ตะเภา (UTP)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 25 มี.ค.63 14:00 15:20 ทุกวัน FD 2002 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

อุดรธานี - ภูเก็ต

Air Asia logo
Time Table
อุดรธานี (UTH) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 30 มี.ค.62 16:50 18:40 ทุกวัน FD 3171 0 01:50 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 17:45 19:35 ทุกวัน FD 3171 0 01:50 -
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 16:40 18:30 ทุกวัน FD 3171 0 01:50 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562