เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
Getting Around Thailand by Bus

BOOK Bus - Train
Bus/Train Tickets
From : To : Departure :
Number of Passengers :

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรมาที่เบอร์ 1490 (บขส บริษัท ขนส่ง จำกัด)

ตารางเวลาเดินรถ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ตารางเวลาการเดินรถ: ภาคกลางและภาคตะวันออก | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) | ภาคใต้

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1: 40 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่าโดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - จันทบุรี 205 249 03:50 06:30, 12:20, 14:00 07:30, 09:00, 11:45
กรุงเทพมหานคร - องครักษ์ - อรัญประเทศ 220 269 04:00 09:30 10:30, 15:00
กรุงเทพมหานคร - องครักษ์ - โรงเกลือ 223 275 04:00 05:00, 06:00, 09:30 13:00
กรุงเทพมหานคร - ระยอง 211 242 03:00 12:00 16:30
กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์ 315 384 08:00 06:00 07:15
บริษัท ขนส่ง จำกัด
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1: 50 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่าโดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - ตราด 261 327 05:00 07:30, 11:00, 22:00 11:30, 13:30,
17:30, 23:30
บริษัท ขนส่ง จำกัด
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2: 46 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่าโดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - สระบุรี 76 108 02:00 05:00-19:00
(ออกทุก 20 นาที)
05:00-19:00
(ออกทุก 20 นาที)
กรุงเทพมหานคร - ลพบุรี (ลำนารายณ์) 160 250 03:00 12:30 09:00
กรุงเทพมหานคร - อยุธยา 53 75 01:30 05:00, 11:00, 17:00 05:00, 14:30, 16:30
กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์ 245 384 08:00 09:30 08:30
บริษัท ขนส่ง จำกัด
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1: 40 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย)
เส้นทาง ค่าโดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - แหลมงอบ (ท่าเรือ) 263 331 05:00 07:45, 09:45 14:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2: 46 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย)
เส้นทาง ค่าโดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - พัทยา - ตราด 237 387 06:00 04:00 12:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด
หมายเหตุ
  • ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านต้องการจองตั๋วรถโดยสาร กรุณาติดต่อบริษัทเดินรถได้โดยตรง
  • การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคกลาง รถทัวร์ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือ (สถานีขนส่งหมอชิต)
  • การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคตะวันออก รถทัวร์ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (สถานีขนส่งเอกมัย)
  • การเดินทางจากพัทยาไปเกาะสมุย ใช้บริการรถทัวร์ของบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ได้ที่สถานีขนส่งพัทยาเหนือ ซึ่งราคาตั๋วรถโดยสารนี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่