เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
Getting Around Thailand by Bus

BOOK Bus - Train
Bus/Train Tickets
From : To : Departure :
Number of Passengers :

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรมาที่เบอร์ 1490 (บขส บริษัท ขนส่ง จำกัด)

ตารางเวลาการเดินรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ตารางเวลาการเดินรถ: ภาคกลางและภาคตะวันออก | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) | ภาคใต้
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) : 32 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่าโดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - กาฬสินธุ์ - สมเด็จ - ห้วยผึ้ง 680 572 08:00 22:00 19:30
กรุงเทพมหานคร - สหัสขันธ์ - บ้านแพง 946 809 12:00 19:00 16:30
กรุงเทพมหานคร - มุกดาหาร 790 671 10:00 08:00, 20:30, 21:30 08:30, 20:00, 20:15
กรุงเทพมหานคร - นครพนม 854 727 12:00 07:30, 19:00, 20:30, 20:45 07:30, 18:00, 18:30, 19:00
กรุงเทพมหานคร - เรณูนคร 848 722 11:00 19:30 17:30
กรุงเทพมหานคร - หนองบัวลำภู 638 535 08:00 22:00 20:30
กรุงเทพมหานคร - หนองคาย 728 614 10:00 20:30 20:00
กรุงเทพมหานคร - ร้อยเอ็ด - โพนทอง 610/664 509/577 08:00 22:00 20:15
กรุงเทพมหานคร - สกลนคร 748 633 10:00 20:10, 20:30, 21:00 19:30, 19:35, 19:45
กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี 767 649 10:00 20:30 20:30
กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี (เดชอุดม) 711 600 10:00 21:15 20:00
กรุงเทพมหานคร - เลย 666 560 09:00 22:30 21:10
กรุงเทพมหานคร - เลย - เชียงคาน 722 609 09:00 22:00 19:30
กรุงเทพมหานคร - สุรินทร์ 518 428 07:00 22:00 21:30
กรุงเทพมหานคร - กุมภวาปี - บึงกาฬ 571 758 12:00 19:00 17:30
กรุงเทพมหานคร - กุดชุม - ธาตุพนม - นาถ่อน 851 725 11:00 21:35 17:15
กรุงเทพมหานคร - ยโสธร 624 522 08:00 20:50 20:30
กรุงเทพมหานคร - อำนาจเจริญ 686 577 08:00 21:00 19:30
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - บุรีรัมย์ 304 388 06:00 08:10, 10:45,
20:25, 21:30, 23:00
08:30, 10:30,
18:20, 21:00, 22:30
กรุงเทพมหานคร - พนมรุ้ง 284 360 06:00 10:00 20:00
กรุงเทพมหานคร - รัตนบุรี (สตึก) 322 413 07:00 08:20 20:30
กรุงเทพมหานคร - รัตนบุรี 378 491 08:00 09:00, 22:00 07:00, 20:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 50 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่าโดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - มุกดาหาร 508 671 10:00 19:30, 20:05 18:00, 19:20
กรุงเทพมหานคร - นครพนม 549 727 12:00 18:00, 20:00 18:15, 18:45
กรุงเทพมหานคร - หนองคาย 468 614 10:00 21:45 20:20
กรุงเทพมหานคร - หนองบัวลำภู - บ้านผือ 464 611 09:00 20:00 19:05
กรุงเทพมหานคร - หนองบัวลำภู 410 535 08:00 08:30, 19:00 08:45, 19:45
กรุงเทพมหานคร - สกลนคร 481 633 10:00 08:30, 19:10, 20:00 08:00, 19:30, 19:45
กรุงเทพมหานคร - ศรีสะเกษ 419 547 09:00 08:20, 20:20 08:00, 19:00
กรุงเทพมหานคร - ธาตุพนม - นาถ่อน 535/558 707/740 11:00 19:15 16:30
กรุงเทพมหานคร - สกลนคร - นาแก 517 683 11:00 21:30 18:00
กรุงเทพมหานคร - เรณูนคร - หนองฮี 565 750 11:00 19:30 16:35
กรุงเทพมหานคร - เลย - เชียงคาน 464 609 09:00 07:00, 20:00, 21:30 07:30, 18:30, 19:00
กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี 493 649 10:00 06:40, 21:00 08:00, 20:00
กรุงเทพมหานคร - รัตนบุรี - อุบลราชธานี 468 614 10:00 20:30 17:00
กรุงเทพมหานคร - สนม - บึงบูรพ์ 409 5333 07:00 21:45 19:00
กรุงเทพมหานคร - บุณฑริก 518 685 11:00 20:30 17:20
กรุงเทพมหานคร - กันทรลักษ์ - บ้านนาโพธิ์ 419/445 547/582 09:00 21:30 18:30
กรุงเทพมหานคร - นาวัง 441 578 08:00 21:40 19:40
กรุงเทพมหานคร - หนองบัวลำภู - โนนสังข์ 443 581 09:00 21:00 19:00
กรุงเทพมหานคร - เรณูนคร 545 722 11:00 07:45, 20:20 07:30, 17:00
กรุงเทพมหานคร - สุรินทร์ 333 428 07:00 08:30, 09:30, 11:00,
13:00, 16:45, 19:00,
20:00, 21:40, 23:00
08:30, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 19:30,
21:00, 22:00, 23:00
กรุงเทพมหานคร - กระนวน - บ้านแพง 590 784 12:00 19:30, 20:30 15:30, 16:30
กรุงเทพมหานคร - สหัสขันธ์
- บ้านแพง - วังสามหมอ
608 809 12:00 18:00 15:10
กรุงเทพมหานคร - กุดชุม - ธาตุพนม 524 692 11:00 20:40 17:40
กรุงเทพมหานคร - โขงเจียม 535 707 10:00 20:30 16:30
กรุงเทพมหานคร - ตระการพืซผล 488 643 09:00 21:15 18:00
กรุงเทพมหานคร - อำนาจเจริญ 441 577 08:00 20:20 19:00
กรุงเทพมหานคร - เลิงนกทา 450 591 09:00 20:30 19:00
กรุงเทพมหานคร - นาเชือก - ร้อยเอ็ด 335/398 429/561 08:00 22:10 19:30
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 : 46 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่าโดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - เอราวัณ - วังสะพุง 332/343 601 08:00 21:30 18:00
กรุงเทพมหานคร - จอมพระ - สนม 277/291 461/484 09:00 21:30 20:30
กรุงเทพมหานคร - กาบเชิง 280 464 08:00 22:30 19:00
กรุงเทพมหานคร - บุรีรัมย์ 237 388 06:00 06:50, 09:00, 11:45,
12:45, 15:00, 18:00
07:40, 09:30, 10:00,
11:30, 13:00, 16:00
กรุงเทพมหานคร - บ้านคูเมือง 256 423 07:00 22:00 21:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 : 55 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่าโดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - บุณฑริก 403 685 11:00 18:30 16:30
กรุงเทพมหานคร - หนองคาย 364 614 10:00 20:35 20:30
กรุงเทพมหานคร - นครพนม 427 727 12:00 06:00, 15:00, 18:50, 21:00 07:30, 16:30, 18:00, 19:00
กรุงเทพมหานคร - ปลาปาก - นครพนม 427 675/759 12:00 16:30 17:00
กรุงเทพมหานคร - ท่าอุเทน - นครพนม 427 675/742 12:00 17:30 16:00
กรุงเทพมหานคร - สกลนคร 374 633 10:00 14:30 18:30
กรุงเทพมหานคร - ภูหลวง 337 567 08:00 19:30 19:00
กรุงเทพมหานคร - กาฬสินธุ์ -
สมเด็จ - ห้วยผึ้ง
329 553 08:00 21:30 20:00
กรุงเทพมหานคร - สมเด็จ -
ห้วยผึ้ง - แก่งนาง
340 650 09:00 20:30 17:30
กรุงเทพมหานคร - สุรินทร์ 259 428 07:00 07:00, 20:30 07:30, 18:30
กรุงเทพมหานคร - พนมรุ้ง 231 360 06:00 21:00 09:00
กรุงเทพมหานคร - กระนวน - บ้านแพง 459 784 12:00 07:15, 15:00, 21:00 07:00, 15:00, 17:00
กรุงเทพมหานคร - บุ่งคล้า 459 828 11:00 17:00 16:00
กรุงเทพมหานคร - สหัสขันธ์
- บ้านแพง - วังสามหมอ
473 823 12:00 20:35 16:00
กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี 384 649 10:00 19:50 19:00
กรุงเทพมหานคร - อุดรธานี - นครพนม 477 817 12:00 18:15 16:30
กรุงเทพมหานคร - จักราช - ศรีสะเกษ 319 536 08:30 21:00 20:20
กรุงเทพมหานคร - รัตนบุรี - อุลบราชธานี 364 614 10:00 18:00 16:00
กรุงเทพมหานคร - รัตนบุรี 294 491 08:00 10:00, 11:00, 21:00, 23:00 06:30, 08:30, 18:00, 20:20
กรุงเทพมหานคร - สนม - บึงบูรณ์ 318 533 07:00 22:30 18:30
กรุงเทพมหานคร - ท่าตูม - ศิลาลาด 330 554 09:00 20:00 17:30
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
NOTES :
  • ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านต้องการจองตั๋วรถโดยสาร กรุณาติดต่อบริษัทเดินรถได้โดยตรง
  • การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) รถทัวร์ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร (สถานีขนส่งหมอชิต)