เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
Getting Around Thailand by Bus

BOOK Bus - Train
Bus/Train Tickets
From : To : Departure :
Number of Passengers :

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรมาที่เบอร์ 1490 (บขส บริษัท ขนส่ง จำกัด)

ตารางเวลาการเดินรถ ภาคเหนือ

ตารางเวลาการเดินรถ: ภาคกลางและภาคตะวันออก | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) | ภาคใต้
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) : 24 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - ลำปาง 722 610  08:00 20:10 20:45
กรุงเทพมหานคร - พิษณุโลก 451 368 05:30 23:50 23:30
กรุงเทพมหานคร - อุตรดิตถ์ 571 475 07:30 22:00 21:00
กรุงเทพมหานคร - พะเยา 871 708 10:00 21:00 19:45
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) : 32 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - ท่าตอน 1,036 890 13:00 19:20 17:00
กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ 837 713 09:30 09:00, 21:00 09:00, 21:00
กรุงเทพมหานคร - เชียงราย 930 801 11:00 20:20 19:00
กรุงเทพมหานคร - แม่สาย 1,000 857 12:00 07:30, 19:40
07:00, 17:40
กรุงเทพมหานคร - ลำพูน 806 685 09:00 20:30 19:30
กรุงเทพมหานคร - น่าน (ทุ่งช้าง) 904 766 11:00 20:00 17:15
กรุงเทพมหานคร - แพร่ 661 555 08:00 20:30 20:45
กรุงเทพมหานคร - แม่สอด 638 520 07:30 21:30, 22:30, 22:40 21:15, 21:30, 21:40
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - กำแพงเพชร 283 358 05:00 09:45, 23:30 09:30, 23:00
กรุงเทพมหานคร - คลองลาน 286 363 05:00 11:30 09:30
กรุงเทพมหานคร - อุตรดิตถ์ 367 475 07:00 12:30, 21:30 11:45, 22:30
กรุงเทพมหานคร - พิจิตร 283 340 06:00 09:45, 21:30 09:00, 21:30
กรุงเทพมหานคร - พิษณุโลก 290 368 04:00 10:00, 22:30 08:30, 20:00
กรุงเทพมหานคร - แพร่ - สอง 461 604 08:00 13:00 09:30
กรุงเทพมหานคร - สุโขทัย 324 440 07:00 12:00 07:50
กรุงเทพมหานคร - สวรรคโลก - สารจิตร 387 503 07:00 10:30, 19:30 08:30, 21:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 50 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ 538 713 09:30 21:40, 23:00  19:00, 20:00
กรุงเทพมหานคร - ท่าตอน 666 890 13:00 16:50, 18:30 16:00, 16:30
กรุงเทพมหานคร - เชียงราย 601 801 11:00 07:50, 21:30 07:30, 18:00
กรุงเทพมหานคร - เชียงแสน 655 874 12:00 19:30 17:00
กรุงเทพมหานคร - เชียงแสน 680 910 13:00 06:30 07:00
กรุงเทพมหานคร - แม่สาย 643 857 12:00 17:30 17:00
กรุงเทพมหานคร - เชียงราย - ดอยหลวง 648 795 12:00 19:00 16:30
กรุงเทพมหานคร - เชียงของ 655 875 13:00 07:00 07:00
กรุงเทพมหานคร - ป่าแดด - เชียงของ 655 875 12:00 20:00 15:20
กรุงเทพมหานคร - พะเยา - บ้านต๋อม 554 734 10:00 20:30 19:20
กรุงเทพมหานคร - เชียงคำ 583 758 11:00 20:00 17:20
กรุงเทพมหานคร - ร่องแช่ - เชียงคำ 655 875 12:00 19:00 16:00
กรุงเทพมหานคร - ดอยเต่า - จอมทอง 520 687 11:00 21:20 19:00
กรุงเทพมหานคร - แพร่ - สอง 511 674 10:00 22:30 19:30
กรุงเทพมหานคร - คลองลาน 286 363 05:00 08:00, 22:00 08:00, 15:30
กรุงเทพมหานคร - ลำพูน 518 685 09:00 20:00 20:00
กรุงเทพมหานคร - ลี้ 508 669 10:00 20:45 18:00
กรุงเทพมหานคร - ลำปาง 464 610 08:00 21:00 20:15
กรุงเทพมหานคร - ทุ่งช้าง 581 766 11:00 18:30 17:00
กรุงเทพมหานคร - น่าน 515 677 10:00 08:30, 20:30 08:00, 19:00
กรุงเทพมหานคร - พิษณุโลก 290 368 04:45 10:00, 22:30 08:30, 20:00
กรุงเทพมหานคร - หล่มสัก - หล่มเก่า 317 406 06:00 09:00, 09:40, 12:00,
13:00, 19:20, 21:30
08:30, 09:30, 18:00,
21:00, 22:20, 23:20
กรุงเทพมหานคร - ตาก 342 420 05:00 22:00 22:30
กรุงเทพมหานคร - ตาก (บ้านตาก) 328 444 06:00 22:00 21:30
กรุงเทพมหานคร - แม่สอด 410 520 07:00 09:00, 20:20, 21:00, 22:20 08:00, 21:00, 21:10, 21:20
กรุงเทพมหานคร - อุตรดิตถ์ 367 475 07:00 09:00, 20:00 08:40, 22:10
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 : 46 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - แม่สาย 524 857 12:00 08:50 16:30
กรุงเทพมหานคร - กำแพงเพชร 220 358 06:00  13:20 08:30
กรุงเทพมหานคร - คลองลาน 223 363 06:00 10:00, 12:30, 16:00 07:00, 15:30, 21:00
กรุงเทพมหานคร -  แม่วงก์ 218 354 05:00 09:45 07:30
กรุงเทพมหานคร - ลำปาง 361 610 08:00 22:20 20:00
กรุงเทพมหานคร - แพร่ 330 555 08:00 10:30 18:30
กรุงเทพมหานคร - วังชิ้น 336 564 08:00 08:00 19:00
กรุงเทพมหานคร - วังโป่ง 216 351 05:00 21:00 08:30
กรุงเทพมหานคร - เนินมะปราง 238 352 06:00 12:00 08:00
กรุงเทพมหานคร - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ 225 384 04:00 08:10, 20:00 09:00, 20:30
กรุงเทพมหานคร - พะเยา 435 708 10:00 09:30 19:20
กรุงเทพมหานคร - สวรรคโลก 287 478 07:00 16:00 20:00
กรุงเทพมหานคร - สวรรคโลก - ศรีนคร 305 510 07:00 08:30, 20:40 09:00, 21:30
กรุงเทพมหานคร - สุโขทัย 266 440 07:00 14:00 08:30
กรุงเทพมหานคร - อุทยานประวัติศาสตร์ 265 454 06:00 22:00 20:00
กรุงเทพมหานคร - บ้านด่านลานหอย 274 454 06:00 22:00 20:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 : 55 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ 419 713 11:00 05:40, 07:25, 10:30,
12:30, 14:30, 19:50
06:30, 09:00, 11:30,
16:00, 20:00, 21:00
กรุงเทพมหานคร - ดอยเต่า - จอมทอง 405 687 11:00 19:30 18:00
กรุงเทพมหานคร - เชียงแสน 529 874 12:30 15:30 15:30
กรุงเทพมหานคร - แม่สาย 524 857 12:00 18:15 17:45
กรุงเทพมหานคร - ลำพูน 403 685 09:00 20:20 19:45
กรุงเทพมหานคร - น่าน 439 747 11:30 07:45 08:15
กรุงเทพมหานคร - ทุ่งช้าง 452 766 11:00 19:20 16:45
กรุงเทพมหานคร - อุตรดิตถ์ 325 546 08:00 11:00, 18:50, 21:40 08:00, 10:00, 20:30
กรุงเทพมหานคร - ตาก 266 420 05:00 22:00 22:30
กรุงเทพมหานคร - ตาก (เขื่อนภูมิพล) 279 482 07:00  23:50 08:30
กรุงเทพมหานคร - แม่สอด 319 520 08:00 09:00, 20:20, 21:00, 22:20 08:00, 21:00, 21:10, 21:20
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากเชียงใหม่ เวลากลับเข้าเชียงใหม่
เชียงใหม่ - ขอนแก่น 549 742 10:00 21:00 21:00
บริษัท สมบัติทัวร์, เชียงใหม่ โทร. 0 5330 4153-5 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถตู้ปรับอากาศ: 10 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากเชียงใหม่ เวลากลับเข้าเชียงใหม่
เชียงใหม่ - ปาย 150 165 03:30 06:30-17:30
(ออกทุกชั่วโมง)
07:00-17:00
(ออกทุกชั่วโมง)
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน 250 368 06:00
บริษัท เปรมประชา ขนส่ง, เชียงใหม่ โทร. 0 5349 2999 (ตัวแทนจำหน่าย)
เชียงใหม่ - เชียงราย
มาตรฐานรถ เวลาออก เวลา
(ชม.)
ค่า
โดยสาร
(บาท)
ผู้ให้บริการ
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) 24 ที่นั่ง 08:15, 10:15, 14:45, 18:00 03:00 280 กรีนบัส ไทยแลนด์
โทร. 0 5324 2214-5
(ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง 09:00, 10:30, 11:00, 13:15, 15:00 03:05 180
รถโดยสารปรับอากาศ 46 ที่นั่ง 08:30, 09:30, 11:30, 14:15, 17:30 03:05 140
เชียงราย - เชียงใหม่
มาตรฐานรถ เวลาออก เวลา
(ชม.)
ค่า
โดยสาร
(บาท)
ผู้ให้บริการ
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) 24 ที่นั่ง 09:00, 12:45, 15:15, 17:00 03:00 280 กรีนบัส ไทยแลนด์
โทร. 0 5324 2214-5
(ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง 11:30, 12:15, 13:45, 14:15,
15:00, 16:15, 17:30
03:05 180
รถโดยสารปรับอากาศ 46 ที่นั่ง 06:15, 09:15, 11:00, 13:15, 17:15 03:05 140
หมายเหตุ
  • ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านต้องการจองตั๋วรถโดยสาร กรุณาติดต่อบริษัทเดินรถได้โดยตรง
  • การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคเหนือ รถทัวร์ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (สถานีขนส่งหมอชิต)
  • การเดินทางจากเชียงใหม่ รถทัวร์ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่
  • การเดินทางจากเชียงราย รถทัวร์ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย