เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
Getting Around Thailand by Bus

BOOK Bus - Train
Bus/Train Tickets
From : To : Departure :
Number of Passengers :

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรมาที่เบอร์ 1490 (บขส บริษัท ขนส่ง จำกัด)

ตารางเวลาการเดินรถ ภาคใต้

ตารางเวลาการเดินรถ: ภาคกลางและภาคตะวันออก | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) | ภาคใต้
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) : 24 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - ระนอง 692 583 09:00 20:00 20:00
กรุงเทพมหานคร - ดอนสัก - เกาะสมุย 874 735 12:00 07:15, 19:00, 19:30,
20:20, 20:30
07:30, 15:30,
16:30, 17:30
กรุงเทพมหานคร - เกาะพงัน 868 740 12:00 20:00 17:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) : 32 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - เขาพนม - กระบี่ 955 817 12:00 19:30 17:00
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - หัวไทร 1,016 872 13:00 19:00 16:00
กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ - ด่านนอก 1,176 1,014 15:00 17:00 15:40
กรุงเทพมหานคร - ขนอม 874 744 11:00 20:00 17:40
กรุงเทพมหานคร - พังงา 916 783 12:00 19:30 17:45
กรุงเทพมหานคร - เขาหลัก - ทับละมุ 966 828 12:00 19:30 17:45
กรุงเทพมหานคร - พังงา - ภูเก็ต 1,011 867 12:00 20:00 16:00
กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต 1,011 867 12:00 07:30, 18:30 07:30, 19:00
กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ - สงขลา 1,142 984 14:00 18:30 17:00
กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ 1,109 954 13:00 17:00, 18:30, 20:00 16:00, 17:30, 18:00
กรุงเทพมหานคร - ตรัง 1,005 862 12:00 19:00 17:00
กรุงเทพมหานคร - ยะลา - เบตง 1,422 1,234 15:00 16:00 12:00
กรุงเทพมหานคร - สุไหงโกลก 1,414 1,227 15:00 16:30 12:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - ดอนสัก - เกาะสมุย 562 735 12:00 19:00, 20:00 15:30, 16:30
กรุงเทพมหานคร - เกาะพงัน 558 740 12:00 19:30 17:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 50 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - ชุมพร 362 468 08:00 10:50 21:15
กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ - สงขลา 734 984 14:00 17:30 18:00
กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ 713 954 13:00 19:30 16:30
กรุงเทพมหานคร - คลองท่อม - กระบี่ 635 847 12:00 18:00 16:00
กรุงเทพมหานคร - เขาพนม - กระบี่ 614 817 12:00 20:00 17:30
กรุงเทพมหานคร - สุไหงโกลก 909 1,227 15:00 17:15 13:00
กรุงเทพมหานคร - สุไหงโกลก 936 1,266 16:00 14:35 12:30
กรุงเทพมหานคร - นราธิวาส 860 1,161 14:00 18:00 15:00
กรุงเทพมหานคร - ปัตตานี 788 1,057 14:00 18:30 16:30
กรุงเทพมหานคร - พังงา - ภูเก็ต 650 867 12:00 18:30 17:30
กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต 650 867 12:00 16:30 17:00
กรุงเทพมหานคร - ระนอง - กะเปอร์ 482 634 10:00 20:30 19:00
กรุงเทพมหานคร - หลังสวน 414 540 08:00 21:30 20:00
กรุงเทพมหานคร - ตะกั่วป่า - โคกกลอย 628 788 12:00 20:00 16:00
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - สงขลา 749 1,004 13:00 16:00 14:30
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง 653 872 13:00 20:00 16:30
กรุงเทพมหานคร - ตรัง - สตูล 751 1,008 13:00 07:00, 18:30 07:00, 14:30
กรุงเทพมหานคร - สตูล 742 995 12:00 18:45 16:30
กรุงเทพมหานคร - ตรัง 646 862 12:00 19:30 16:30
กรุงเทพมหานคร - ยะลา 810 1,094 14:00 17:00 17:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 : 55 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ - ด่านนอก 588 1,014 15:00 17:30 17:00
กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ 554 954 14:00 16:30, 18:50, 21:15 15:30, 16:30, 18:30
กรุงเทพมหานคร - สุไหงโกลก 707 1,227 16:00 15:30 11:30
กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช - สงขลา 582 984 13:00 06:30, 19:30 07:30, 15:00
กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต 518 891 13:30 05:15, 20:00 16:30
กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต 505 867 12:00 06:20, 19:20 06:30, 20:00
กรุงเทพมหานคร - ยะลา 711 1,234 17:00 14:30 11:30
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 : 46 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - ดอนสัก - เกาะสมุย 437 735 12:00 07:00, 19:30 07:30, 13:30
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) : 24 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - เกาะสมุย 874 745 12:00 06:45, 18:45 07:30, 16:30
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) : 32 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต 1,011 867 12:00 18:20 18:04
กรุงเทพมหานคร - สงขลา - ด่านนอก 1,176 1,014 14:00 17:50 13:30
กรุงเทพมหานคร - ตรัง - สตูล 1,154 995 12:00 18:05 16:00
กรุงเทพมหานคร - โคกกลอย 977 838 12:00 19:20 17:00
กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ 1,109 984 13:00 07:15 15:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
Distance
(Km.)
Time
(Hr.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - เกาะสมุย 562 745 12:00 19:05 17:35
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 50 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากกรุงเทพฯ เวลากลับเข้ากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต 650 867 12:00 07:35, 18:45 07:45, 16:30
กรุงเทพมหานคร - กระบี่ 650 867 12:00 18:35 16:00
กรุงเทพมหานคร - กระบี่ - บ้านหัวหิน 750 949 13:00 18:35 18:00
กรุงเทพมหานคร - ตรัง - สตูล 751 1,008 13:00 17:31 15:20
กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ 832 945 13:00 17:15 08:00
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2872 1777 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (วีไอพี) : 32 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากภูเก็ต เวลากลับเข้าภูเก็ต
ภูเก็ต - หาดใหญ่ 560 465 07:30 21:45 21:30
ศรีตรังทัวร์, ภูเก็ต โทร. 08 6476 8287, หาดใหญ่ โทร. 08 6476 8285 (ตัวแทนจำหน่าย)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 : 50 ที่นั่ง (สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต)
เส้นทาง ค่า
โดยสาร
(บาท)
ระยะทาง
(กม.)
เวลา
(ชม.)
เวลาออกจากภูเก็ต เวลากลับเข้าภูเก็ต
ภูเก็ต - หาดใหญ่ 360 465 07:30 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 12:30, 19:30
08:00, 09:30, 10:30,
11:45, 13:00, 18:00
ภูเก็ต - สุไหงโกลก 576 766 12:00 06:00, 08:00 06:00, 08:00
ศรีตรังทัวร์, ภูเก็ต โทร. 08 6476 8287, หาดใหญ่ โทร. 08 6476 8285 (ตัวแทนจำหน่าย)
หมายเหตุ :
  • ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านต้องการจองตั๋วรถโดยสาร กรุณาติดต่อบริษัทเดินรถได้โดยตรง
  • การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคใต้ รถทัวร์ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) และสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (สถานีขนส่งหมอชิต)
  • การเดินทางจากภูเก็ต รถทัวร์ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต