เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
Getting Around Thailand by Train

BOOK Bus - Train
Bus/Train Tickets
From : To : Departure :
Number of Passengers :เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรมาที่เบอร์ 1690 (การรถไฟแห่งประเทศไทย)

ตารางเวลาเดินทางรถไฟสายเหนือ

ตารางเวลาการเดินรถไฟ: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาตใต้
กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่
ประเภทขบวนรถ RAP SP
EXP
ORD

SP
EXP
RAP SP
EXP
SP
EXP
SP
EXP
RAP RAP EXP
สถานีต้นทาง/เลขขบวน 111 9 201 3 109 11 1 13 105 107 51
กรุงเทพมหานคร 07:00 08:30 09:25 10:50 12:45 18:00 18:10 19:35 19:50 20:10 22:00
สามเสน 07:14 08:42 09:39 11:03 13:00 18:14 18:25 19:50 20:01 20:25 22:15
ชุมทางบางซื่อ 1 07:23 08:50 10:04 11:13 13:08 18:22 18:34 19:57 20:08 20:34 22:24
นิคมรถไฟ กม.11 07:29 . 10:09 11:19 13:14 . . . 20:13 20:41 .
บางเขน 07:35 09:00 10:15 11:25 13:20 . 18:44 20:08 20:18 20:46 22:35
หลักสี่ 07:45 . 10:23 . 13:27 18:38 18:50 20:15 20:25 20:54 22:41
ดอนเมือง 07:52 09:14 10:31 11:40 13:34 18:46 18:57 20:23 20:33 21:01 22:49
รังสิต 08:01 09:21 10:42 . 13:42 18:55 19:07 20:31 20:40 21:09 22:58
เชียงราก 08:08 . 10:49 . . . . . . . .
บางปะอิน 08:23 . 11:11 . . . . . 21:00 . .
อยุธยา 08:37 09:43 11:26 12:15 14:18 19:25 19:45 21:01 21:14 21:42 23:30
ชุมทางบ้านภาชี 08:59 10:00 11:49 . 14:38 . . . 21:31 . .
หนองวิวัฒน์ 09:07 . 11:56 . . . . . . . .
ท่าเรือ 09:14 . 12:02 . 14:51 . . . 21:42 . .
บ้านหมอ 09:21 . 12:09 . 14:57 . . . 21:48 . .
หนองโดน 09:30 . 12:17 . . . . . . . .
บ้านกลับ . . 12:23 . . . . . . . .
บ้านป่าหวาย . . 12:30 . . . . . . . .
ลพบุรี 09:44 10:29 12:37 13:00 15:19 20:15 20:41 21:55 22:07 22:36 00:27
โคกกะเทียม . . 12:51 . . . . . . . .
บ้านหมี่ 10:08 . 13:11 . 15:43 . . . 22:28 . .
จันเสน 10:20 . 13:37 . . . . . 22:41 . .
ช่องแค 10:28 . 13:44 . . . . . 22:50 . .
บ้านตาคลี 10:40 . 14:03 . 16:14 . . . 23:04 . .
หัวหวาย . . 14:16 . . . . . . . .
หนองโพ 10:56 . 14:24 . . . . . . . .
เนินมะกอก . . 14:39 . . . . . . . .
เขาทอง . . 14:49 . . . . . . . .
นครสวรรค์ 11:27 11:38 15:03 14:07 17:13 21:25 22:13 23:35 23:50 00:03 02:12
ปากน้ำโพ 11:34 . 15:10 . . 21:31 . . 23:54 00:11 .
ทับกฤช 11:56 . 15:26 . . . . . . . .
ชุมแสง 12:21 . 15:52 14:30 17:41 . 22:41 . 00:25 00:38 .
บางมูลนาก 12:37 . 16:07 14:42 17:57 . . . 00:43 00:54 03:08
ตะพานหิน 12:57 12:22 16:35 15:08 18:16 . . . 01:24 01:36 03:28
วังกรด 13:17 . 16:57 . . . . . 01:39 . .
พิจิตร 13:25 12:41 17:07 15:28 18:40 22:27 . . 01:48 02:00 03:56
ท่าฬ่อ . . 17:15 . . . . . . 02:12 .
บางกระทุ่ม 13:39 . 17:23 . 18:54 . . . 02:05 . .
บ้านใหม่ . . 17:38 . . . . . . . .
พิษณุโลก 14:18 13:19 17:50 16:05 19:21 23:06 . 01:50 02:28 02:49 04:41
พรหมพิราม 14:37 .   . 19:49 . . . 02:50 03:28 .
หนองตม 14:45 . 16:31 19:59 . . . 02:58 03:39 05:16
พิชัย 15:09 . 16:49 20:21 23:59 . . 03:31 04:04 05:41
ชุมทางบ้านดารา 15:21 . 18:40 20:35 . . . 03:43 . .
ท่าสัก 15:28 . . 20:42 . . . 03:49 04:21 .
ตรอน 15:38 . . 20:52 . . . 03:59 . .
อุตรดิตถ์ 16:00 14:45 19:10 21:13 00:37 . 03:13 04:16 04:50 06:20
สวรรคโลก . . 17:55 . . . . . . .
ศิลาอาสน์ 16:04 14:52 19:15 21:27 00:49 01:57 03:27 04:20 05:07 06:41
เด่นชัย 17:20 15:53   23:02 01:53 03:03 04:33   06:15 07:46
บ้านปิน   16:32 23:39 . . 05:11   08:23
แม่เมาะ . 00:47 . . . 09:37
นครลำปาง 18:11 01:42 04:09 05:29 07:07 10:37
ขุนตาล . 02:46 . 06:40 08:21 11:44
ลำพูน 20:05 03:38 05:52 07:40 09:24 12:37
เชียงใหม่ 20:30 04:05 06:20 08:15 09:55 13:05
เชียงใหม่ - กรุงเทพมหานคร
ประเภทขบวนรถ SP
EXP
SP
EXP
RAP EXP SP
EXP
SP
EXP
SP
EXP
RAP RAP ORD RAP
สถานีต้นทาง/เลขขบวน 10 4 108 52 2 14 12 106 112 202 102
เชียงใหม่ 21:00     17:30 17:00 16:00 08:50       05:45
ลำพูน 21:18 17:53 17:23 16:24 09:25 06:10
ขุนตาล . 18:54 18:24 17:24 . 07:14
นครลำปาง 22:51 20:00 19:19 18:30 11:06 08:32
แม่เมาะ . 20:48 . . . 09:10
บ้านปืน 00:21 21:52 . 20:13 12:30 10:20
เด่นชัย 01:08 19:05 22:28 21:34 20:55 13:02 07:10 10:56
ศิลาอาสน์ . 19:50 20:10 23:39 22:34 21:56 13:54 07:30 08:32 12:02
อุตรดิตถ์ 02:28 20:00 20:17 23:46 . 22:04 14:01 07:35 08:40 12:10
ตรอน 02:40 . 20:31 . . . . 07:47 08:55 .
ท่าสัก . . 20:44 . . . . 07:55 09:04 12:39
ชุมทางบ้านดารา . 20:24 20:50 . . . . 08:00 09:10 12:45
พิชัย . 20:34 21:01 00:23 . . . 08:10 09:23 12:58
หนองตม . 20:54 21:23 00:51 . . . 08:29 09:45 13:22
พรหมพิราม . 21:07 21:32 . . . . 08:38 09:55 .
พิษณุโลก 03:53 21:40 21:56 01:31 00:09 23:39 15:14 08:59 10:18 06:05 14:01
บ้านใหม่ . . 22:10 . . 23:58 . . . 06:17 .
บางกระทุ่ม . . 22:23 . . . . 09:18 10:42 06:31 14:28
ท่าฬ่อ . . 22:35 . . . 15:35 . . 06:39 .
พิจิตร 04:24 22:09 22:43 02:19 . 00:24 15:43 09:30 10:56 06:52 14:43
วังกรด . 22:22 . . . . . 09:38 11:05 06:59 .
ตะพานหิน . 22:38 23:16 02:47 . . 16:03 09:55 11:33 07:22 15:07
บางมูลนาก . 23:59 23:39 . . . . 10:12 11:52 07:44 15:27
ชุมแสง . 23:15 00:08 . 01:39 . . 10:25 12:19 08:02 15:43
ทับกฤช . . 00:25 . . . . . 12:34 08:18 .
ปากน้ำโพ . . 00:40 . . . 16:46 . 12:44 08:32 .
นครสววรค์ 05:23 00:04 00:45 03:56 02:12 02:00 16:52 10:52 12:52 08:39 16:11
เขาทอง . . . . . . . . . 08:49 .
เนินมะกอก . . . . . . . 11:11 . 08:59 .
หนองโพ . . . . . . . . 13:21 09:13 .
หัวหวาย . . . . . . . . . 09:20 .
บ้านตาคลี . . 01:29 . . . . 11:39 13:48 09:34 16:49
ช่องแค . 00:50 . . . . . 11:51 14:00 09:50 .
จันเสน . 01:02 . . . . 17:40 . 14:08 10:00 .
บ้านหมี่ . . . . . . . 12:05 14:19 10:20 17:24
โคกกะเทียม . . . . . . . . . 10:49 .
ลพบุรี 06:30 01:37 02:16 05:40 03:54 03:41 18:05 12:27 14:48 11:04 17:55
บ้านป่าหวาย . . . . . . . . . 11:11 .
บ้านกลับ . . . . . . . . . 11:17 .
หนองโดน . . . . . . . . 15:04 11:23 .
บ้านหมอ . . . . . . . 12:48 15:11 11:31 18:28
ท่าเรือ . . . . . . . 12:56 15:19 11:38 18:36
หนองวิวัฒน์ . . . . . . . . 15:27 11:45 18:43
ชุมทางบ้านภาชี . . . . . . . 13:08 15:35 11:53 18:52
อยุธยา 07:21 02:33 03:14 06:45 04:59 04:45 18:53 13:28 16:05 12:18 19:14
บางปะอิน . . . . . . . 13:40 16:20 12:32 .
เชียงราก . . . . . . . . 16:45 12:56 .
รังสิต 07:52 . 03:59 07:27 05:46 05:24 19:20 14:03 16:52 13:03 19:58
ดอนเมือง 08:04 03:14 04:12 07:36 05:08 05:34 19:27 14:13 17:03 13:14 20:09
หลักสี่ 08:12 03:21 04:21 07:44 06:06 05:43 . 14:20 17:11 13:20 20:17
บางเขน 08:23 03:28 04:31 07:52 06:16 05:52 19:45 14:27 17:20 13:28 20:25
นิคมรถไฟ กม.11 . . . 07:58 . . . 14:33 17:27 13:35 20:31
ชุมทางบางซื่อ 1 08:38 03:39 04:45 08:06 06:28 06:04 19:58 14:40 17:34 13:43 20:39
สามเสน 08:48 03:48 04:55 08:15 06:38 06:14 20:08 14:49 17:44 13:52 20:49
กรุงเทพมหานคร 09:10 04:00 05:10 08:30 06:50 06:30 20:25 15:05 18:00 14:05 21:10
ORD = ขบวนรถธรรมดา SP EXP = ขบวนรถด่วนพิเศษ
RAP = ขบวนรถเร็ว EXP = ขบวนรถด่วน
สถานีปลายทาง รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น 1 รถนั่งและนอนชั้น 2 รถนั่งชั้น 2 รถนั่งชั้น 3
ชั้นบน ชั้นล่าง พัดลม
ชั้นบน
พัดลม
ชั้นล่าง
แอร์
ชั้นบน
แอร์
ชั้นล่าง
แอร์ พัดลม พัดลม
พิษณุโลก 964 1,164 369 419 519 569 379 269 179
นครลำปาง 1,172 1,372 494 544 714 784 504 394 256
ขุนตาล 1,202 1,402 508 558 728 798 518 408 261
ลำพูน 1,235 1,435 523 573 743 813 533 423 268
เชียงใหม่ 1,253 1,453 531 581 751 821 541 431 271
หมายเหตุ :
  • ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านต้องการจองตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อการรถไฟฯ ได้โดยตรง (http://www.railway.co.th/)