เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สวนสัตว์ดุสิต
เกี่ยวกับสวนสวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์ดุสิต เป็นสวนสัตว์และสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ซึงเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2440 และได้ทอดพระเนตรกิจการสวนสัตว์ของต่างประเทศว่าเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลิน และให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์อย่างดี ดังนั้นหลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย จึงให้จัดสร้างสวนสัตว์ขึ้นในประเทศไทย

สวนสัตว์ดุสิต เดิมเป็นสวนหนึ่งของพระราชอุทยานสวนดุสิต ซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกว่า "เขาดินวนา" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติสำหรับส่วนพระองค์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2481 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 คณะรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่าสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการจัดสร้างเป็นสวนสัตว์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานกวางดาว กับสัตว์อื่นๆ อีก 2-3 ชนิด จากสวนอัมพรมาเลี้ยงไว้ในเขาดินวนา ตั้งชื่อสวนสัตว์นี้ว่า "สวนสัตว์ดุสิต" อยู่ในการดำเนินงานของเทศบาลนครกรุงเทพฯ จนมาถึง พ.ศ. 2497 จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การสวนสัตว์ซึ่งอยู่ภายในสวนสัตว์ดุสิต

Tapir
สมเสร็จ
บทบาทของสวนสัตว์ดุสิต
  1. บริการด้านการศึกษา-วิจัย การนันทนาการ การพัฒนาจิตใจประชาชน เยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ ศึกษาเป้าหมายเพื่อให้มีการสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและผสมพันธุ์สัตว์ป่าป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์
  3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมตามธรรมชาติที่สัตว์อาศัยอยู่
  4. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสวนสัตว์เพื่อช่วยพื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชาชนให้ดีขึ้นได้ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สิ่งที่น่าสนใจ
สวนสัตว์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงและให้ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งยังมีสัตว์อีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ภายในสวนสัตว์มีอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ ZOO MUSEUM อาคารสัตว์หากินกลางคืน NOCTURNAL HOUSE อาคารแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เกาะนก ส่วนจัดแสดงนกน้ำ ส่วนแสดงสัตว์ตระกูลกวางและสัตว์ป่าสงวน ส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง ส่วนจัดแสดงเสือ
เก้งเผือกพระราชทาน
เก้งเผือกเพศผู้ที่พบเพียงตัวเดียวในประเทศไทยและเป็นต้นกำเนิดลูกหลานเก้งเผือกในสวนสัตว์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเก้งชนิดนี้แต่ว่ามีภาวะผิวเผือกทำให้มีสีผิวและสีของดวงตาเป็นสีขาวล้วนบริสุทธิ์ ดูแลสวยงามแปลกตาไปจากธรรมดา ซึ่งเก้งเผือกตัวแรกนั้นถือว่าเป็นเก้งเผือกตัวแรกของโลกด้วย มีชื่อว่า "เพชร" เป็นเก้งเพศผู้ มีผู้พบเจอที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อปี พ.ศ. 2545 และต่อมได้มีการนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานให้นำมาเลี้ยงไว้ยังสวนสัตว์ดุสิตและต่อมาเพชรก็ได้ผสมพันธุ์กับเก้งธรรมดาให้ลูกออกมา เป็นเก้งเผือกและมอบให้สวนสัตว์อีกหลายแห่ง
เวทีการแสดงความสามารถของสัตว์
จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสสัมผัสความสามารถของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น การแสดงของลิง การแสดงของนกแก้วนกมาคอว์ การแสดงของเหยี่ยวเป็นต้น การแสดงแต่ละรอบจะสาธิตให้เห็นถึงการบิน การกินอาหาร และการเดินของนกการส่งสัญญาณคุยกันระหว่างสัตว์ Water Park
สวนน้ำ
ส่วนจัดแสดงลิง
ท่านจะได้พบกับพบลิง ค่าง ชะนี และพฤติกรรมความน่ารัก ซุกซน
ส่วนจัดแสดงสัตว์ประเภทหากินกลางคืน
พบกับสัตว์ป่าน่าสนใจที่ออกหากินในเวลากลางคืน อาทิ ค้างคาว เม่น หมีขอ โดยจำลองสภาพแวดล้อม
ส่วนจัดแดงสัตว์เลื้อคลายและสัตว์สะเท้นน้ำสะเทินบน
สัตว์เลื้อยคลานกว่า 70 ชนิด ในพื้นที่เลี้ยงกว่า 50 ห้อง ถูกออกแบบเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างน่าประทับใจ
รอบเวลาเข้าชมการแสดงโชว์
แสดงโชว์แมวน้ำ
วันจันทร์-ศุกร์ 3 รอบต่อวัน เวลา 10:30 12:30 และ 15:00 นาฬิกา
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 รอบต่อวัน เวลา 10:30 12:30 13:40 และ 15:00 นาฬิกา
แสดงโชว์เคนย่าและช้าง
วันจันทร์-ศุกร์ 3 รอบต่อวัน เวลา 11:30 13:30 14:30 นาฬิกา
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 รอบต่อวัน เวลา 11:30 13:30 14:30 และ 15:30 นาฬิกา
แสดงความสามารถของสัตว์
วันจันทร์-ศุกร์ 3 รอบต่อวัน เวลา 11:30 13:30 และ 14:30 นาฬิกา
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 รอบต่อวัน เวลา 11:30 13:15 14:15 และ 15:15 นาฬิกา
ข้อมูลโดยย่อ
พื้นที่ 118 ไร่ จำนวนสัตว์ทั้งหมด 1598 ชีวิต
ปีก่อตั้ง 1938 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 288 ชีวิต
ผู้เข้าชมต่อปีเฉลี่ย 2,500,000 คน สัตว์เลื้อยคลาน 292 ชีวิต
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09:00 - 18:00 นาฬิกา นก 1018 ชีวิต
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ประเทศไทย
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง
รถประจำทางปรับอากาศสาย 515, 528, 539 และ 542
รถประจำทางธรรมดาสาย 18, 28 และ 108
แผนที่สวนสัตว์ดุสิต
แผนที่สวนสัตว์ดุสิต
คลิกที่แผนที่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่