บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในกรุงเทพฯ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สนามบินสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ครอบคุลม 20,000 ไร่ (8,00 เอเคอร์) เป็นสนามบินแห่งใหม่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกห่างจากถนนบางนา-ตราด บริเวณกิโลเมตรที่ 15 อำเภอบางพลี จังหวัดสุมทรปราการ อยู่ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพประมาณ 25 กิโลเมตร โดยสนามบินมีเส้นทางเข้า-ออกทั้งหมด 5 เส้นทาง

'สุวรรณภูมิ' หมายถึง'แผ่นดินทอง' เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานโดยพระบานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543
'สุวรรณภูมิ' มีความหมายอีกอย่างว่า ดินแดนที่อุดมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุข เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า. ที่พักในสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถในการรองรับผู้โดยสารได้กว่า 45 ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบินได้ถึง 76 เที่ยวบิน/ชั่วโมง ให้บริการขนถ่ายสินค้าทางอากาศได้ 3 ล้านตัน/ปี
ทางวิ่ง : มี 2 ทางวิ่ง คือทางวิ่งฝั่งตะวันออก ความยาว 4,000 เมตร กว้าง 60 เมตร และทางวิ่งฝั่งตะวันตก ความยาว 3,700 เมตร และกว้าง 60 เมตร มีทางขับ 52 เส้น เมตรที่สามารถรองรับการลงจอดของเครื่องบินรุ่น A380 ได้ ส่วนสะพานเทียบเครื่องบินสามารถรับเครื่องบินได้ 51 ลำ
ลานจอดอากาศยาน : มีหลุมจอดอากาศยาน 120 หลุมจอด ในจำนวนนี้เป็นหลุมจอดที่มีสะพานเทียบเครื่องบินให้บริการ 51 หลุมจอด หลุมจอดระยะไกล 69 หลุมจอด และมีหลุมจอดสำหรับเครื่องบิน Airbus A380 ได้ 8 หลุมจอด เป็นหลุมจอดประชิดอาคาร 5 หลุมจอด มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารมากกว่า 563,000 ตารางเมตรและร้านค้าที่ปลอดภาษีมากมายให้บริการ โครงการนี้จะทำการสร้างเพื่อให้ครบทั้ง 4 รันเวย์เพื่อรองรับผู้โดยสารสูงสุด 100 ล้านคน/ปี รองรับเที่ยวบิน 112 เที่ยวบิน/ชั่วโมง ให้บริการขนถ่ายสินค้าทางอากาศได้ 6.4 ล้านตัน/ปี
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ
กลับไปด้านบน