บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเชียงใหม่และเชียงราย ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลแนะนำจังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
เชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่เป็นความภาคภูมิใจมายาวนานนับเจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้ว ทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีความหลากหลายไม่ซ้ำกันเป็นราฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศไทยที่ตัวเมืองยังคงมีวัด เจดีย์ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่อยู่ผสมผสานกับสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ เช่นร้านค้าต่างๆและโรงแรมได้อย่างลงตัวเมืองแบบดั้งเดิมยังคงมีรูปแบบและโครงสร้างให้เห็นรอบๆ คูเมืองซึ่งดูได้จากซากปรักหักพัก และร่องรอยสมัยอดีต เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกับจังหวัดอื่น ๆ ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมรวมทั้งธรรมชาติอันงดงาม

สำหรับช่วงปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าเที่ยวชมตัวเมืองเชียงใหม่มากมาย มีสิ่งแปลกใหม่และน่าสนใจอยู่ไม่น้อยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเก็บไว้เป็นประสบการณ์ที่ดี ดังกับคำที่ว่า "ในหนึ่งวันที่เชียงใหม่คุณจะได้สัมผัสกับทุกสิ่ง" ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะได้พบกับความหลากหลายของชนเผ่าชาวเขาต่างๆ ควบคู่ไปกับทิวทิศน์ที่งดงาม ทำให้เชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานท่องเที่ยวในเอเชียที่น่าสนใจที่สุด ระยะเวลาสองสัปดาห์ใสเชียงใหม่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเชียงใหม่อย่างแท้จริง

เชียงใหม่เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ของวัฒนธรรมและภาษาในท้องถิ่นที่หลากหลายเช่น อาหาร สถาปัตยกรรมล้ำค่าดั้งเดิมเทศกาล งานหัตถกรรม และท่าฟ้อนรำงดงามที่เป็น ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีชาวเขาที่มีวัฒนาธรรมที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์สร้างความโดดเด่นและเพิ่มความหลากหลายให้กับเชียงใหม่

เชียงใหม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบรรยากาศที่บริสุทธิ์จากภูเขาและป่าไม้ น้ำตกและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย พร้อมกับการต้อนรับที่เป็นมิตรและอบอุ่นของคนเชียงใหม่ที่มีอัธยาศัยที่เป็นมิตร นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมงานหัตถกรรมเช่นผ้าไหม อาหารภาคเหนือและอีกมากมายที่จะให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวที่สนุกสนานทั่วเชียงใหม่

นอกจากนี้โรงแรมในเชียงใหม่ ยังมีหลากหลายรูปแบบให้นักท่องเที่ยวได้เลือกได้ตามที่ต้องการ ทั้งการบริการจากร้านอาหารและสถานบันเทิงยามค่ำคืนมากมาย ยังมีของฝากและของที่ระลึกของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีขายตามแหล่งร้านค้าทั่วไป นับว่าเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้

ประวัติความเป็นมา
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เชียงใหม่ มีความตรงตามอักษรว่า เมืองใหม่ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงตลอดมาแม้ว่าจะได้มีการจัดงานฉลองครบรอบเจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตามเมืองเชียงใหม่เดิมเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทย ซึ่งก่อตั้งโดยพญาเม็งรายมหาราชในวันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839 ในช่วงเวลาเดียวกันที่มีการสถาปณาอาณาจักรสุโขทัยโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พญาเม็งรายและพระสหายได้แต่พ่อขุมรามคำแหง แห่งอณาจักรสุโขทัยและพ่อขุนงามเมืองแห่งเมืองพะเยา ก่อนที่จะเลือกที่ตั้งเมืองเชียงใหม่สร้างเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาร่วมกันสร้างเมืองขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงต่อมาได้ขนามนามราชอาณาจักรแห่งใหม่นี้ว่า "อาณาจักรล้านนา"

จากนั้นเชียงใหม่ไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงและศูนย์รวมวัฒนธรรมของอณาจักรล้านนาเพียงเท่านั้น แต่ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธของภาพเหนือของประเทศไทย พญาเม็งรายมหาราชทรงเลื่อมในและศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเป็นองค์ศาสนูปถัมภกนำหลักธรรมมาใช้ในการปกครองและก่อตั้งวัดซึ่งยังคงความสำคัญมาจนถึงปัจจุบันนี้

เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่าและตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่ายาวนานร่วม 200 ปี จึงทำให้มีอิทธิพลของสถาปัตยกรรมของพม่าปรากฏในวัดหลายแห่งและเมื่อสิ้นสุดช่วงศตวรรษที่ 18 พระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อณาจักรล้านนาไทยคืนกลับมาภายใต้การนำของพระยากาวิละในการทำสงครามขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ เพื่อต้องการคืนอิสระภาพกลับมาและสถาปนาพระยากาวิละเจ้าเมืองลำปางจึงกลับคืนมาเป็นอิสระจากพม่ากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย จนในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 สมัยรัชกาลที่ 5ได้มีการแต่งตั้งข้าหลวงใหญ่ภายในจังหวัดเชียงใหม่และในช่วงปี พ.ศ. 2476 ภายใต้การควบคุมโดยตรงจากรัฐบาลกลางจากกรุงเทพมหานครและในขณะเดียวกันก็ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นประเทศไทย

เชียงใหม่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาสามารถเดินทางเข้าถึงด้วยเรือทางแม่น้ำและช้างเพียงเท่านั้น ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2463 ได้มีการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยการสร้างทางรถไฟและในปี พ.ศ. 2475 มีรถยนต์คันแรกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเชียงใหม่ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ในช่วงอาณาจักรล้านนาเพื่อสืบทอดต่อกันมา

เชียงใหม่ในปัจจุบันนี้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางภาคเหนือของประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานที่ดีของทางหลวงสายหลัก ถนนเลี่ยงเมืองและถนนอุโมงค์ ให้เดินทางได้สะดวกและการสื่อสารที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมท้องถิ่น
เนื่องจากเมืองเชียงใหม่มีประวัติศารสตร์ที่ยาวนาน ชาวเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและศิลปิน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีภาษา เพลงพื้นบ้านที่มีท่วงทำนองและจังหวะในแบบเฉพาะ เทศกาลงานประเพณี สถาปัตยกรรม หัตถกรรมพื้นเมือง การเต้นรำและอาหารที่โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ยังคงสร้างสีสรรค์โดดเด่นให้ กับพื้นที่บนเขาสูง สถาปัตยกรรมแบบล้านนาได้ถูกนำมาออกแบบในหลายโรงแรม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้สัมผัสถึงบรรยากาศและวัฒนธรรมทางภาค เหนืออย่างแท้จริง
จำนวนประชากร
ชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปี 2543 จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรจำนวน 1,590,327 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีประชากรจำนวน 170,348 ส่วนที่เหลือ กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 21 อำเภอ 2 ตำบล ประชากร 80% ของคนเชียงใหม่เป็นคนในท้องถิ่นที่เกิดและพูดภาษาท้องถิ่นใช้ภาษาไทยกลางเพียงเล็กน้อย ประชากรที่เหลือ 20% เป็นชาวต่างประเทศ และชาวไทยที่ไปทำงาน เรียนและปลดเกษียณ ย้ายไปอยู่เชียงใหม่

มีชาวเขา จำนวนมากอาศัยอยู่ในเขตภูเขาล้อมรอบอยู่เชียงใหม่เช่น อมก๋อย, แม่แจ่ม, เชียงดาวและแม่อาย รายงานสถิติรายงานโดยสถาบันวิจัยชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าในปี 2535 มีหมู่บ้านชาวเขาที่อาศัยในเชียงใหม่ทั้งหมด 1,049 หมู่บ้านประกอบไปด้วยประชากรทั้งหมดจำนวน 174,195 คน ในจำนวนนี้เป็นเผ่ากะเหรี่ยง 106,116 คน, เผ่ามูเซอหรือลาหู่ 27,392คน, เผ่าม้งหรือแม้ว 17,198 คน, เผ่าลีซอ 10,873 คน, เผ่าลัวะ 8,862 คน, เผ่าอาข่า 2,609 คน, เผ่าเมี่ยน 1,145 คนและเผ่าปาดอง 485 คน ชาวเขาส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และล่าสัตว์เพื่อการดำรงชีพ เนื่องจากแต่ละเผ่ามีวัฒนธรรมภาษาที่แตกต่างกันและที่น่าสนใจคือการแต่งกายประจำเผ่าที่ทอผ้าแล้วเย็บเป็นผืนติดต่อกันเป็นชิ้นมีลวดลายที่สวยงาม

จำนวนประชากรส่วนใหญ่ 80% ของชาวเชียงใหม่มีอาชีพทางเกษตรกรรมทำนา ทำไร่ ทำสวน อาชีพใหญ่อันดับที่สองรองลงมาคือการท่องเที่ยว ทั้งงานที่เกี่ยวข้องโดย ตรงและทางอ้อม การพณิชย์และอุตสาหกรรมทั่วไปส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของหัตถกรรม งานฝีมือและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เป็นสองอาชีพหลักคนเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้
ลักษณะภูมิประเทศ
ประตูเมืองเชียงใหม่
ประตูเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่เป็นพื้นที่ปกคลุมด้วยภูเขาและป่าไม้ 69.31% เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ (เช่นแม่น้ำแจ่ม แม่น้ำงัด แม่น้ำกลาง) เป็นทรัพยากรสำคัญและคลองชลประทานที่ช่วยให้ประชากรมีแหล่งน้ำ(เหมืองและฝาย) ใช้ในการเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคตลอดจนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของเชียงใหม่คือแม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่ดอยถ้วย อำเภอเชียงดาวทิวเขาแดนลาว ไหลลงทางทิศใต้ประมาณ 540 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทยคือ "ดอยอินทนนท์" สูงประมาณ 2,575 เมตร (8,448 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล

ที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 310 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 700 กิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตรและเป็นจังหวัดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย ทางทิศเหนือของเชียงใหม่ติดต่อกับพม่า ทางทิศใต้ติดต่อกับลำพูนและตาก ทางทิศตะวันออกติดต่อกับเชียงรายและลำปาง ทางทิศตะวันตกติดต่อกับแม่ฮ่องสอน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเขาเผ่าต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าและพืชพันธุ์แปลกใหม่ที่พบได้ตามอุทยานแห่งชาติ
จุดชมวิวเมืองเชียงใหม่
จุดชมวิวเมืองเชียงใหม่

พื้นที่ภูเขาส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือจรดทิศใต้ของจังหวัด มีสายน้ำที่สำคัญไหลผ่านเช่นแม่แจ่ม แม่งัดและแม่กลาง จุดโดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือ ดอยอินทนนท์ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีความสูง 2,575 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ กระจายอยู่ตามแม่น้ำที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่คือ แม่น้ำปิง ซึ่งไหลมาจากภูเขาเชียงดาว มีแม่น้ำที่สำคัญอย่าง แม่น้ำปิง ซึ่งไหลมาจากภูเขาเชียงดาว

อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำปาง, จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดลำพูน 21 กม. จังหวัดตาก 265 กม.
จังหวัดลำปาง 92 กม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 349 กม.
จังหวัดเชียงราย 182 กม.    
ระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอแม่ริม 8 กม. อำเภอจอมทอง 58 กม.
อำเภอสารภี 10 กม. อำเภอเชียงดาว 68 กม.
อำเภอสันทราย 12 กม. อำเภอฮอด 88 กม.
อำเภอสันกำแพง 13 กม. อำเภอพร้าว 103 กม.
อำเภอหางดง 15 กม. อำเภอดอยเต่า 121 กม.
อำเภอดอยสะเก็ด 18 กม. อำเภอไชยปราการ 131 กม.
อำเภอสันป่าตอง 22 กม. อำเภอเวียงแหง 150 กม.
อำเภอแม่ออน 29 กม. อำเภอฝาง 154 กม.
อำเภอแม่วาง 35 กม. อำเภอแม่แจ่ม 156 กม.
อำเภอแม่แตง 40 กม. อำเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กม.
อำเภอดอยหล่อ 42 กม. อำเภอแม่อาย 174 กม.
อำเภอสะเมิง 54 กม. อำเภออมก๋อย 179 กม.