น้ำตกเชียงราย ที่สวยติดอันดับของจังหวัดและไม่ควรพลาด

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
น้ำตกในจังหวัดเชียงราย
น้ำตกห้วยแก้ว
น้ำตกห้วยแก้ว
น้ำตกขุนกรณ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีธารน้ำที่ใสสะอาดไหลตลอดปีโดยที่ปราศจากตะกอนหินปูน มีความสูงกว่า 70 เมตร เส้นทางเดินขึ้นสู่น้ำตกขุนกรณ์มีโขดหินและแก่งต่างๆ ซึ่งมีความสวยงามรายรอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักหย่อนใจ

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ : อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก, อำเภอเมือง
โรงแรม : โรงแรมใน ตัวเมืองเชียงราย
น้ำตกขุนแจ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเวียงป่าเป้า
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติขุนแจ ต้นน้ำเกิดจากห้วยห้วยแม่เจดีย์บนเทือกเขาผีปันน้ำ เป็นน้ำตกขนาด ใหญ่กลางป่าดงดิบแล้งและป่าเบญจพรรณที่มีความสวยงามและความโดดเด่น ประกอบด้วยน้ำตก 6 ชั้น แต่ละชั้นสูง 10-20 ม. ไหลตกจากหน้าผาสูงลงมายังแอ่งน้ำที่ใสเย็นและร่มรื่น บรรยากาศเงียบสงบ มีทาง เดินป่าไปยังน้ำตกชั้นต่างๆซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 100-200 ม. บริเวณน้ำตกมีพื้นที่สำหรับตั้งแคมป์และกางเต็นท์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินเท้าต่ออีก 1 ชั่วโมง เพื่อไปยังน้ำตก

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ : อุทยานแห่งชาติขุนแจ, อำเภอเวียงป่าเป้า
การเดินทาง :
รถยนต์ส่วนตัว : ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 จากตลาดแม่ขะจาน มุ่งหน้าไปทาง จ.เชียงใหม่ เมื่อถึงหลัก กม.76 เลี้ยวขวาไปทางวัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม เป็นทางลูกรังอัดแน่น ประมาณ 600 ม. จะพบสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายไปทางบ้านทุ่งยาวและบ้านปางผึ้ง สุดทางที่หน่วยพิทักษ์ อช.ขุนแจที่ 3 ระยะทาง 14 กม. จากนั้นเดินเท้าอีก 200 ม. ถึงตัวน้ำตก
รถโดยสารประจำทาง : นั่งรถสองแถวสีฟ้าสายเชียงราย-แม่ขะจาน ลงรถที่ ตลาดแม่ขะจาน จากนั้นต้องเหมารถสองแถว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0 5360 9262
น้ำตกตาดควัน
น้ำตกตาดควัน
น้ำตกตาดควัน
สถานที่ตั้ง : อำเภอพญาเม็งราย
น้ำตกตาดควันเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสูงต่ำ ลดหลั่นลงไปตามสายน้ำทำให้น้ำตกมีหลายชั้น ซึ่งแต่ละชั้นของน้ำตกจะมีความสวยงามที่สุดคงจะเป็นชั้นที่ 1 ซึ่งจะมีน้ำตกลาดลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งเมื่อน้ำตกลงมากระทบกับผิวน้ำข้างล่างและโดยเฉพาะฤดูหนาวเกิดละอองน้ำมีลักษณะคล้ายควันสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณ จึงได้ชื่อว่า "น้ำตกตาดควัน"
น้ำตกตาดหมอก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
น้ำตกตาดหมอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่18 บ้านธาตุ ตำบลตับเต่า ห่างจากถนนลาดยางสายหลัก ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบล ตับเต่าได้สนับสนุน และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมต่อกับน้ำตก ตาดห้วยใคร้ ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกห้วยใครประมาณ 10 กม. น้ำตกตาดหมอก เป็นน้ำตกขนาดกลาง ความสูงข้องน้ำตกมีประมาณ 10 ชั้น สูงต่ำลดหลั่นกันไป บางชั้นสูงถึง 30 เมตร ป่าบริเวณเข้าสู่น้ำตกค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์
น้ำตกปูแกง
สถานที่ตั้ง : อำเภอพาน
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เป็นน้ำตกขนาดกลางไหลเป็นโขดหินที่เป็นเพิงผาสวยงามแปลกตา เกิดจากการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อย และถ้ำมากมายในบริเวณน้ำตก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง มีจำนวน 9 ชั้น

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ : อุทยานแห่งชาติดอยหลวง, อำเภอพาน
น้ำตกโป่งพระบาท
น้ำตกโป่งพระบาท
น้ำตกโป่งพระบาท
สถานที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก, อำเภอเมือง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านดู่ ปัจจุบันอยู่ในการควบคุมของวนอุทยานลำน้ำกก (ฝั่งขวา ) โดยการควบคุมดูแลอยู่ในอำนาจของวนอุทยานลำน้ำกกทั้งหมด น้ำตกโป่งพระบาทอยู่ตรงจุดสิ้นสุดของถนนเส้นทางสาย 1151 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,275 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,000 เมตร บริเวณของน้ำตกโป่งพระบาทมีจุดที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแก่งหินต่างๆที่เป็นจุดพักผ่อน เช่น แก่งกระดานลื่น แก่งจู๋จี๋ แก่งรื่นรมย์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีจุดตั้งเต้นท์ที่บริการนักท่องเที่ยว แต่ต้องติดต่อก่อนที่จะเข้าพัก 2-3 วัน โดยค่าบริการแล้วแต่ผู้เข้าพักจะสนับสนุน คนในท้องถิ่นนิยมมาปิกนิกเล่นน้ำตก มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม บริเวณลานจอดรถ
น้ำตกผาเกล็ดนาค
สถานที่ตั้ง : อำเภอพาน
เป็นน้ำตกที่เกิดในป่าดิบแล้ง อยู่ห่างจากบ้านต๋อมเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางไปบริเวณ น้ำตกต้องเดินเท้าเข้าไปชม และความสวยงามของน้ำตกเกิดจากโขดหินต่างๆ บริเวณน้ำตกที่มีลักษณะ คล้าย ๆ เกล็ดนาค เมื่อถูกแสงแดดจะดูสวยงามมาก

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ : อุทยานแห่งชาติดอยหลวง, อำเภอพาน
น้ำตกภูซาง (น้ำตกอุ่น)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเทิง
เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 25 เมตร เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี จุดเด่นขอองน้ำตกภูซางแห่งนี่ คือ มีกะแสน้ำเป็นน้ำอุ่นซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ำใสไม่มีกลิ่นกำมะถัน สามารถลงเล่นน้ำอย่างสบาย และในช่วงฤดูหนาวจะมีไอหมอกปกคลุมตอนเต็มที่จนเกือบไม่เห็นพื้นน้ำเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวจะเดินทาง มาท่องเที่ยวภายในอุทยานฯและบริเวณน้ำตกภูซางเป็นจำนวนมากและในวันหยุดสุดสัปดาห์ ภายในบริเวณอุทยานฯจะมีร้านค้าสวัสดิการไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล ทั้งจุดเด่นของน้ำตกที่มีความอบอุ่นและสภาพป่าที่ทีความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติภูซาง
น้ำตกแม่โถ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเวียงป่าเป้า
เป็นน้ำตกที่มีความงดงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้งหมด 7 ชั้น และมีความสูงที่สุดประมาณ 40 เมตร ในฤดูฝนชั้นนี้จะสวยงามมาก การเดินทางโดยรถยนต์จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงทางขึ้นน้ำตก (บ้านแม่โถ) การเดินทางค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะในหน้าฝนต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หลังจากนั้นต้องเดินเท้าไปตามป่ารกอีกประมาณ 500 ม . จึงถึงน้ำตกแม่โถ ใช้เวลาประมาณ 30 - 40 นาที ต่อจากนั้นเดินเท้าไปยังน้ำตกใช้เวลาชมน้ำตกทั้ง 7 ชั้น ประมาณ 2 ชั่วโมง

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ : อุทยานแห่งชาติขุนแจ, อำเภอเวียงป่าเป้า
น้ำตกห้วยแก้ว
น้ำตกปูแกง
น้ำตกปูแกง
สถานที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก, อำเภอเมือง
น้ำตกห้วยแก้ว เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดปี ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 25 กม. ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก หากเข้าไปชมน้ำตกควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางจากบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม เตรียมน้ำและเสบียงอาหารไปด้วย น้ำตกห้วยแก้ว ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 และบ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์(โซน C ตามแผนที่ ZONING) มีเนื้อที่ประมาณ 4,700 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2540
น้ำตกห้วยแม่ซ้าย
สถานที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก, อำเภอเมือง
น้ำตกห้วยแม่ซ้าย อยู่บริเวณ หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย (บ้านจะแล) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมือง 20 กม. (เส้นทางร่องเสือเต้น – ห้วยขม ) อยู่ในเขต อช. ลำน้ำกก แต่เส้นทางเข้าสู่ตัวน้ำตกค่อนข้างไกลและทุรกันดารเหมาะสำหรับรถกระบะ หรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวน้ำตกด้วยการนั่งช้างจากบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร สิ่งน่าสนใจ น้ำตกห้วยแม่ซ้ายเป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากลำห้วยแม่ซ้าย ซึ่งมีต้นน้ำอยุ่ที่ดอยบ่อ มี 2 ชั้น