ไทยธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลป์ไทยทั้งสี่ภาค เราพาท่านย้อนเวลาหาอดีต ไปกับสถาปัตยกรรม กิจกรรมวิถีไทย อาหารไทย การแสดงวัฒนศิลป์ และการแต่งกายแบบไทยทุกภาค ให้คุณได้สัมผัสได้ประสบการณ์กับเรื่องราววิถีไทยในอดีต อันทรงคุณค่าได้ทุกวัน แบบเที่ยวไปชิมไปที่หาดูหาทำได้ยากในปัจุบัน

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
 • Hotel facilities
 • Room facilities

   ไทยธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลป์ไทยทั้งสี่ภาค เราพาท่านย้อนเวลาหาอดีต ไปกับสถาปัตยกรรม กิจกรรมวิถีไทย อาหารไทย การแสดงวัฒนศิลป์ และการแต่งกายแบบไทยทุกภาค ให้คุณได้สัมผัสได้ประสบการณ์กับเรื่องราววิถีไทยในอดีต อันทรงคุณค่าได้ทุกวัน แบบเที่ยวไปชิมไปที่หาดูหาทำได้ยากในปัจุบัน
    
   จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
   สวนผลไม้
   สถาปัตยกรรม
   การแสดง
    
   อาหาร
    
   กิจกรรมต่างๆ
   กิจกรรมวิถีไทย
    
    
   ลานประเพณีไทย
   Other Activities
   โปรแกรม
   • - ค่าแรกเข้า + กิจกรรมวิถีไทย
   • - ค่าแรกเข้า + กิจกรรมวิถีไทย + การลอยกระทง
   • - บุฟเฟต์ผลไม้ *แพ็คเก็จ A ( ผลไม้ 10-12 ชนิด )
   • - บุฟเฟต์ผลไม้ *แพ็คเก็จ B ( ผลไม้ 12-15 ชนิด )
   • - บุฟเฟต์ผลไม้ *แพ็คเก็จ C ( ผลไม้ 15-17 ชนิด )
   อาหารเที่ยงและอาหารเย็น
   • - ค่าแรกเข้า + อาหารไทยมื้อเที่ยง + การแสดงวัฒนธรรม
   • - ค่าแรกเข้า + อาหารไทยมื้อเย็น+ การแสดงวัฒนธรรม
   ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :
   • - ไม่คิดค่าบริการสำหรับเด็กที่สูงน้อยกว่า 80 ซม.
   • - คิดค่าบริการครึ่งราคาสำหรับเด็กที่มีส่วนสูง 80 – 110 ซม.
   • - เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 110 ซม. คิดค่าบริการในราคาผู้ใหญ่
   แผนที่