>> T929: แพคเกจเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน <<

*** โปรแกรมทัวร์: วัดร่องขุ่น / วัดร่องเสือเต้น / หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว / ไร่ชาฉุยฟง / เดินซื้อของที่ตลาดแม่สาย / สามเหลี่ยมทองคำ / เชียงแสน

*** รายละเอียดที่ลูกค้าจะได้รับตามแพคเกจ ***
• ฟรี! ที่พัก 2 คืน โรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า
• อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ + เที่ยง 1 มื้อ)
• บริการรถรับส่ง ไป-กลับ พร้อมนำเที่ยวตามโปรแกรม
• ประกันชีวิต / ไกด์ท้องถิ่น
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน/สถานที่ต่างๆ ฟรีสำหรับคนไทย (ต่างชาติคิดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)
• Internet Wi-Fi ตามจุดที่โรงแรมกำหนด
• ไม่รวม รถรับ-ส่ง จากสนามบิน/บขส./สถานีรถไฟ

*** เงื่อนไขแพคเกจ ***
• แพ็คเกจเป็นราคาสำหรับ 1 ท่าน เฉพาะคนไทยเท่านั้น! (ต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท) รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน
• เด็ก 0-1 ขวบฟรี / เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป คิดราคาท่านละ 1,999 บาท
• แพ็คเกจมีอายุใช้ได้ 3 ปี สามารถมอบให้คนอื่นใช้ได้ เป็นของขวัญ/ของฝาก เปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ใช้ได้
• เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2561 – 4 ต.ค. 2564
• งดใช้วันที่ 10 เม.ย. – 16 เม.ย. และ 25 ธ.ค. – 5 ม.ค. ของทุกปี
• กรณีลูกค้าเข้าพักตรงวันเสาร์ ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท
• อาหารบางมื้อเป็นอาหารเพื่อความสะดวกในการรับประทานในสถานที่ท่องเที่ยว
• กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้บริการ อย่างน้อย 30 วัน
• สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงในการออกทัวร์ตามสภาพอากาศและตามโรงแรมจัดให้
• เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• สอบถามรายละเอียด โปรฯ นี้ โทร. 02-674-5599

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities