อยาตนะ แฮมเล็ท แอนด์ สปา ถนนสุเทพ - เชียงใหม่ โรงแรมทันสมัยชั้นเลิศ ตั้งอยู่ในแถบชุมชนพื้นเมืองที่สะท้อนวิถีชีวิตจริงของเมืองเหนือ ไม่เพียงแต่อยู่ใกล้สนามบินเชียงใหม่ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพียง 5 นาที แต่โรงแรมยังแวดล้อมไปด้วยทิวเขาที่สรรสร้างบรรยากาศที่สบายและเงียบสงบท่ามกลางความเจริญของเมืองใหญ่ ความหมายของ "อยาตนะ" ท่านสามารถเข้าถึงความหมายของประสาทสัมผัสทั้งหกได้ทันทีที่ท่านมาถึงดินแดนแห่งอยาตนะของเรา อยาตนะ แฮมเล็ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ในแถบชุมชนพื้นเมืองที่สะท้อนวิถีชีวิตอันแท้จริงของเมืองเหนือ ไม่เพียงแต่อยู่ใกล้สนามบินเชียงใหม่ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพียง 5 นาที โรงแรมยังแวดล้อมไปด้วยทิวเขาที่สรรสร้างบรรยากาศสบายและเงียบสงบท่ามกลางความเจริญของเมืองใหญ่

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities