โรงแรม พาวิเลี่ยน สงขลา เป็นโรงแรมสมัยใหม่แห่งแรกของอำเภอเมืองสงขลา และเป็นโรงแรมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัด โรงแรมสูงตระหง่านแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามของท่าเรือสงขลา โรงแรมแห่งนี้ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมจีนและโปรตุเกส ด้านในตกแต่งด้วยศิลปะสมัยอาณานิคม เพื่อสะท้อนประวัติศาสตร์การเดินเรือของภูมิภาคนี้ จังหวัดสงขลา ที่มีเมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้า เป็นจุดศูนย์กลางการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และการคมนาคม อีกทั้งยังเป็นประตูสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ สงขลาเป็นเป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีชุมชนชาวประมงที่มีชีวิตชีวา ลักษณะเหล่านี้ล้วนสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ที่ได้รับการสืบทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน สงขลาอยู่ห่างจากหาดใหญ่เพียง 20 นาที

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities