บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ท ตั้งอยู่ทางตะวันออกของหาดไรเลย์ ซึ่งรีสอร์ทถูกล้อมรอบไปด้วยไม้โกงกางและหันหน้าไปทางทะเล สามารถเดินทางถึงรีสอร์ทได้เพียงทางเดียวคือทางเรือ ซึ่งใช้เวลา 15 นาทีจากท่าเรือน้ำเมา 25 นาทีจากหาดอ่าวนาง และ 45 นาทีจากตัวเมืองกระบี่ด้วยเรือหางยาว บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา มีห้องพักทั้งหมด 60 ห้อง ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้วยวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันและภูเขารูปทรงแปลกตาที่ล้อมรอบตัวคุณ อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร บูหงา สารี เป็นประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดซึ่งห่างจากสายลมและเสียงคลื่นเพียงแค่เมตรเดียวเท่านั้น

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities