เดอะไวท์ ให้บริการห้องพัก 2 ประเภทคือห้อง Standard และแบบ Villa (โดยห้องแบบ Villa ให้บริการที่ เดอะไวท์ 2) ทั้งที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะพีพี ซึ่งใช้เวลาในการเดินเท้าไปยัง เดอะไวท์ 1 เพียง 5 นาที และจากเดอะไวท์ 2 ไปยังชายหาดประมาณ 2 นาที

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities