ตาโต๊ะ ซีวิว รีสอร์ท ตั้งอยู่อ่าวโฉลกบ้านเก่า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเต่า ที่ตั้งของโรงแรมนั้นอยู่ในจุดสำคัญของกิจกรรมดำน้ำตื้น เพื่อดูปลาฉลามครีบดำและเต่ามากมายหลายขนาด และหาโอกาสยากในการที่จะได้ใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์น้ำ ดุจเหมือน คุณอยู่โลกใต้ทะเล

ตาโต๊ะ ซีวิว รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นธรรมชาติ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเต่า หากเริ่มต้นจากท่าเรือแม่หาด ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เดินทางโดยรถยนต์ ส่วน การเดินทางจากเกาะสมุย ใช้เวลา 2 ชั่วโมงเดินทางโดยเรือ เพื่อมาถึงท่าเรือเกาะเต่า การเดินทางจาก สนามบินสุราษฎร์ธานี มาถึง ท่าเรือแม่หาด ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง การเดินทางจาก สนามบินชุมพร มาถึง ท่าเรือแม่หาด ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ** ระยะเวลาข้างต้นเป็นเพียงการประมาณ อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ของแต่ละเดือน **

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities