สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
พระธาตุขามแก่น (Phra That Kham Kaen)
สถานที่ตั้ง : อำเภอน้ำพอง
พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลาประมาณ 300 ปี พ.ศ 2332 เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพี้ยเมืองแมน (ปัจจุบันคือ จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้มาตั้งเมืองขามแก่นที่ บ้านขาม พุทธศตวรรษที่ 25 พระยาหลังเขียว หรือโมริยกษัตริย์เจ้าเมืองโมรีย์ (เมืองโมรีย์อยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา) สร้างพระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม สถานที่ตั้ง : อำเภอเปือยน้อย
ตั้งอยู่ที่อำเภอเปือยน้อย ระยะทาง 79 กิโลเมตร จากจังหวัดขอนแก่น เป็นปราสาทหินศิลปะขอมหรือลพบุรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในแถบภาคอีสานตอนบน ชาวบ้านเรียกว่า "ธาตุกู่ทอง" องค์ปรางค์ ปราสาทหันหน้าสู่ทิศตะวันออก สร้างด้วยหินทรายจำหลักลวดลายสวยงาม กำแพงขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบเป็นเขตปราสาท สร้างด้วยศิลาแลง ส่วนหนึ่งขององค์ปรางค์พังทลายลงมาบ้างและอยู่ระหว่างการบูรณะ สถานที่ตั้ง : อำเภอเปือยน้อย
ตั้งอยู่อำเภอเปือยน้อย ซึ่งเป็นอำเภอที่แยกไปจากอำเภอบ้านไผ่และเปือยน้อยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 79 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม พบว่าน่าจะอยู่ในยุคศิลปะขอมแบบบาปวนและแบบนครวัด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู สถานที่ตั้ง : อำเภอชุมแพ
ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 80 กิโลเมตร เดิมทีชาวบ้านเล่าลือสืบต่อกันมาว่าบริเวณเนินดินกว้างที่เรียกว่าโนนเมืองนั้น เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณ และได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ในช่วงสมัยทวารวดี เพราะอาจจะเคยมีพิธีฝังศพตามประเพณีโบราณ ที่มีธรรมเนียมการฝังเครื่องมือเครื่องใช้ลงไปพร้อมกับศพ
กู่เปือยน้อย วัดอุดมคงคาคีรีเขต เมืองโบราณโนนเมือง
วัดอุดมคงคาคีรีเขต (Wat Udom Khongkha Kiri Khet)
สถานที่ตั้ง : อำเภอโคกโพธิ์ไชย
วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคก เป็นวัดป่าของหลวงปู่ผางซึ่งเคยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว แต่มีอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ผางอยู่ในบริเวณวัด วัดนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีต้นไม้ป่าขึ้นอยู่ร่มรื่น เป็นวัดที่เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาโดยเฉพาะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น (Khon Kaen National Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น อยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ในทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา เช่นการตั้งถิ่นฐาน เครื่องมือเครื่องใช้ พิธีกรรม การฝังศพ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญเมืองและชุมชนโบราณ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โฮง คือ หอเก็บสมบัติ โฮงมูนเมืองขอนแก่น คือ หอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณบึงแก่นนคร อำเภอเมือง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น
โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน คือ
โซนที่ 1 แนะนำเมืองขอนแก่น
โซนที่ 2 ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมชาวขอนแก่น
โซนที่ 3 การตั้งเมือง
โซนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น
โซนที่ 5 ขอนแก่นวันนี้
ค่าเข้าชม เด็ก คนละ 10 บาท ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท ชาวต่างชาติ คนละ 90 บาท
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 12.00-20.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
สถานที่ตั้ง : อำเภอชุมแพ
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ป่าดงลาน ท้องที่ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ตำบลห้วยม่วง ตำบลวังสวาบ ตำบลนาฝาย ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และป่าภูเปือย ท้องที่ตำบลภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติ ที่มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่ อยู่ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรือ 218,750 ไร่ มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสูงชันสลับซับซ้อนกันเป็นแนวยาวสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขาสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 200 - 1,000 เมตร เป็นแนวเทือกเขาทอดยาวจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเปรียบเสมือนปราการธรรมชาติกั้นแดนระหว่างอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และอำเภอผาม่าน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี "ภูฮี" เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในพื้นที่โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตร ด้านทิศเหนือมีลำห้วยที่สำคัญหลายสายไหลลงสู่ลำน้ำพองทางทิศเหนือ และไหลลงสู่ลำน้ำเชิญทางด้านทิศใต้

บริเวณท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ท้องที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน และติดต่อกันเป็นเทือกเขายาวบางแห่งเป็นที่ราบกว้างและมีน้ำซึมตลอดปี

บริเวณท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน ท้องที่อำเภอชุมแพ และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขาหินปูน และภูเขาขนาดเล็กติดต่อกันหลายเทือก และมีบริเวณบางแห่งเป็นที่ราบ

การเดินทาง
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตั้งอยู่ระหว่างทางหลวงหมายเลข 12 และหมายเลข 201 ที่ทำการอุทยานฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 201 บริเวณหลัก กม. ที่ 112-113 ห่างจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นประมาณ 117 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1
จากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์หรือ รถยนต์โดยสารประจำทางและรถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศสาย กรุงเทพฯ-เลย ตามทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณหลัก กม.ที่ 112-113 เลี้ยวซ้ายเข้าตามทางลาดยางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงทำการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

เส้นทางที่ 2
จากจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถยนต์หรือ รถยนต์โดยสารประจำทาง และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายเพชรบูรณ์- ขอนแก่น ตามทางหลวงหมายเลข 12 และเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 201 ถึงหลัก กม. ที่ 112-113 เลี้ยวซ้ายไปตามทางลาดยางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำค้างคาว: ตั้งอยู่ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอฯ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นภูเขาหินปูน หน้าผาสูงมีถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายพันูกิตติ ตัวเล็ก มีสีน้ำตาลแดง อยู่บริเวณหน้าผาด้านหน้าสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 100 เมตร เมื่อเข้าใกล้จะได้กลิ่นเหม็นของค้างคาว ปากถ้ำสามารถมองเห็นแต่ไกล ภายในถ้ำมีค้างคาวขนาดเล็กอาศัยอยู่นับล้านๆ ตัว ภายในถ้ำมีกลิ่นเหม็นฉุนจัด ทุกวันค้างคาวจะออกจากถ้ำในเวลาประมาณ 18.00 น. ตอนบินออกจะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที โดยจะบินออกเป็นกลุ่มยาวนับสิบกิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถมานั่งพักผ่อน และชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่มีค้างคาวอยู่รวมกันนับล้าน ไปพร้อมกัน

ถ้ำพญานาคราช: ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อย ลักษณะต่างๆ เมื่อถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับงดงามตระการตา รถยนต์สามารถเข้าถึงเชิงเขาที่เป็นตัวถ้ำได้

น้ำตกตาดใหญ่: ตั้งอยู่ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่านเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ เกิดจากห้วยตาดฟ้า มีน้ำตกชั้นเล็กชั้นน้อยหลายชั้นก่อนตกลงหน้าผาที่มีความสูงประมาณ 80 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสูงที่สุดในอุทยานฯ สถานที่ตั้ง : อำเภออุบลรัตน์
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ มีพื้นที่ทั้งหมด 320 ตารางกิโลเมตรหรือ 201,250 ไร่ มีพื้นที่กว้างจากอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพพื้นส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ใบไม้จะเปลี่ยนสีผลัดใบในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน สถานที่ตั้ง : อำเภอภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเวียง คำว่า "ภูเวียง" เป็นท้องที่อำเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนึ่ง และยังเป็น ชื่อเรียกของเทือกเขา มีหลักฐานว่าป่าภูเวียงเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้ว มีการขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือ เครื่องใช้ โลหะสำริด พระนอนสมัยทวาราวดี รวมทั้งภาพเขียนสี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำ (หลืบเงิน) บนเทือกเขาภูเวียง นอกจากนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2519 มีการค้นพบรอยเท้าและซากกระดูกไดโนเสาร์และสัตว์โลกดึกดำบรรพ์อายุเกือบ 200 ล้านปี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและเสด็จทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 มีเนื้อที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 203,125 ไร่ สถานที่ตั้ง : อำเภอชุมแพ
จากตัวเมือง ใช้เส้นทางสายขอนแก่น-ชุมแพเป็นระยะทางทั้งหมด 123 กิโลเมตร จะเห็นทางแยกเข้าสู่ อุทยานถ้ำผาพวงอีก 4 กิโลเมตร ถ้ำนี้เป็นถ้ำใหญ่ที่งดงามน่าเที่ยว เมื่อไปจอดรถที่เชิงเขาต้องเดินอ้อนเชิงเขาไปอีกด้านหนึ่ง เพราะปากทางเข้าสู่ถ้ำผาพวงนั้นอยู่ทางด้านเหนือ บริเวณปากถ้ำจะเห็นทิวทัศน์อันงดงามของป่าเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ วนอุทยานถ้ำผาพวง โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
บึงแก่นนคร (Bung Kaen Nakorn)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นบึงที่หน้าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง ตั้งอยู่ทางใต้ของอำเภอเมืองขอนแก่นมีเนื้อทั้งหมด 603 ไร่มีร้านค้าแผงลอยอยู่มากมายเช่น ร้านส้มตำและไก่ย่าง สถานที่ตั้ง : อำเภออุบลรัตน์
ตั้งอยู่ที่บ้านหินเพิง ตำบลท่าเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณ 53 กิโลเมตร จากเมืองขอนแก่น บรรยากาศโดยรอบของชายหาดริมทะเลสาบน้ำจืดเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ สวยสะดุดตาเมื่อพระอาทิตย์ฉายส่องลงมาในยามเย็นกระทบกับทิวเขาภูเก้า ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง กิจกรรมกีฬาทางน้ำที่น่าสนใจก็คือ การบริการให้เช่าจักรยานน้ำ บานาน่า โบ๊ตและห่วงยาง สถานที่ตั้ง : อำเภออุบลรัตน์
การเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-อุดรธานี) เป็นระยะทาง 26 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์อีก 24 กิโลเมตร รวมระยะทางห่างจากตัวเมือง 50 กิโลเมตร ที่บริเวณสันเขื่อนมีทัศนียภาพที่สวยงาม ริมทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ พื้นที่ผิวน้ำประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร ความยาวสันเขื่อน 885 เมตร และเป็นที่ตั้งของ วัดพระบาทภูพาน สถานที่ตั้ง : อำเภอมัญจาคีรี
ตั้งอยู่ที่วัดป่ามัญจาคีรี ห่างจากตัวอำเภอมัญจาคีรีประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ 15 ไร่ เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีความชื้นตลอดปีและอยู่ใกล้กับบึงกุดเค้า แหล่งน้ำที่สำคัญของท้องถิ่น จึงพบกล้วยไม้ช้างกระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวนกว่า 4,000 ต้น เกาะตามกิ่งและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยาวนานนับร้อยปี เช่น ต้นมะขาม กว่า 280 ต้นช้างกระ มีคุณลักษณะลำต้นตั้งตรง มีรากใหญ่และยาว ขนาดใบค่อนข้างใหญ่และหนา ซ้อนกันสลับซ้ายขวา ช่อดอกเอนโค้งเล็กน้อย ต้นที่สมบูรณ์จะมีพวงดอกยาวเกือบ 1 ฟุต ดอกจะเรียงกันแน่น ขนาดประมาณ 2-2.5 ชั่วโมง มีกลีบดอกสีขาวแต้มสีม่วงอมชมพู สถานที่ตั้ง : อำเภอภูเวียง
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 20 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุงเซิน ห่างจากตัวอำเภอเมือง 78 กิโลเมตร ด้วยทิวทัศน์เทือกเขาภูพานคำทอดยาวเป็นฉากหลัง เป็นที่สำหรับพักผ่อนของคนที่หลงไหลในเสน์ของธรรมชาติ ในบริเวณมีร้านอาหารบริการอาหารพื้นเมือง ปลาเผาและมีอุปกรณ์เพื่อกิจกรรมทางน้ำไว้บริการ เช่น ห่วงยาง จักรยานน้ำ บาบาน่าโบ๊ต มักจะมีผู้คนท้องถิ่นมาพักผ่อน สถานที่ตั้ง : อำเภอภูผาม่าน
ผานกเค้าเป็นภูเขาตั้งตระหว่างอยู่ริมลำน้ำพอง ในเขตท้องที่อำเภอภูผาม่าน หันหน้าชนกับภูกระดึง จังหวัดเลย ผานกเค้าอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 125 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายขอนแก่น-วังสะพุง ผานกเค้าอยู่ทางด้านซ้ายมือของบ้านดงลาน ลักษณะของผานกเค้าเป็นภูเขาหินสีดำ บางส่วนกระเทาะออกเห็นเนื้อหินสีส้ม มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ประปราย บริเวณที่จะมองเค้าโครงของนกเค้าได้ชัดเจน ควรเดินเข้าไปศูนย์เพาะชำกล้วยไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้ ซึ่งตั้งอยู่อีกฟากถนน จะเห็นว่าลักษณะผาเหนือจงอยปากขึ้นไปมีลักษณะเป็ฯหงอนถัดลงมา เป็นหินกลมโค้งต่ำจากส่วนหงอนลงมาเป็นส่วนหัว ตรงกลางหัวมีรอยหินกระเทาะเป็นสีส้มอยู่ในตำแหน่งดวงตา ต่ำลงมาจากส่วนหัวจะถึงแนวปีกทั้งสองข้างที่กางออก
บึงแก่นนคร เขื่อนอุบลรัตน์
สนามกอล์ฟในจังหวัดขอนแก่น (Golf Course)
นอกจากท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายแล้ว ขอนแก่นยังมีแหล่งผ่อนคลายอีกสถานที่หนึ่งนั่นคือ สนามกอล์ฟ ซึ่งมีเป็นความมาตรฐานสากลแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านจะพบกับธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยน้ำ ภูเขา ป่าไม้และอาณาเขตบริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งพร้อมที่จะต้อนรับในช่วงวันหยุดของท่าน พบกับสนามลานกว้างขนาดใหญ่ที่สวยงาม ความสะดวกสบายครบครันและบรรยากาศที่จะทำให้ท่านประทับใจจนไม่ลืมเลือน ใกล้กันกับสนามกอล์ฟยังมีแหล่งบันเทิงจำนวนมากยามค่ำคืนที่คุณสามารถเลือกได้ การเดินทางก็สะดวกไม่ไกลมากเท่าไหร่นัก หมู่บ้านเต่า (Tortoise Village)
สถานที่ตั้ง : อำเภอมัญจาคีรี
ตั้งอยู่ที่บ้านกอก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ห่างจะอำเภอเมืองประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีเต่าเพ็ก(เต่าเหลือง) เต่าเหลืองเป็นเต่าที่มีกระดองสูง มีลักษณะคล้ายหมวกเหล็กทหาร ขนาดโตเต็มที่มีกระดองสีเหลืองยาว 30 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 7 กิโลกรัม

การเดินทาง ทางหลวงหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ประมาณ 10 กิโลเมตร เมื่อถึงบ้านทุ่มเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2062 (ขอนแก่น-มัญจาคีรี) ประมาณ 54 กิโลเมตร (ก่อนถึงอำเภอมัญจาคีรี 2 กิโลเมตร) หรือสังเกตหลักกิโลเมตรที่ 40 ด้านซ้ายมือจะพบปั๊มเชลล์ และปากทางเข้าหมู่บ้านเต่า เป็นศาลมีรูปเต่ายืนอยู่ เข้าไปประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงหมู่บ้านเต่า
ผานกเค้า หมู่บ้านเต่า สนามกอล์ฟ