ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 19 ฿/วัน เท่านั้น

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

เลือกประเภทบัตร

แพลทินัม

แบบแพลทินัม

บินฟรี


เงื่อนไขบัตรสมาชิกสวัสดี คลิก!

สมาชิกสวัสดี
(รอบพิเศษ)
(เอกสิทธิ์พิเศษสูงสุดสำหรับสมาชิกสวัสดี)
บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษในรอบ 20 ปี จำกัดเฉพาะรอบ ซึ่งมี 3 ระดับ:
1. ระดับแพลทินัม (Platinum)
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 19,999 บาท
• สิทธิ์เข้าพักโรงแรมในประเทศ จำนวน 24 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
• สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินในประเทศ จำนวน 14 ครั้ง (ทุกสายการบิน)
2. ระดับทอง (Gold)
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 9,999 บาท
• สิทธิ์เข้าพักโรงแรมในประเทศ จำนวน 10 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
• สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง (ทุกสายการบิน)
3. ระดับเงิน (Silver)
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 3,999 บาท
• สิทธิ์เข้าพักโรงแรมในประเทศ จำนวน 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
• สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินในประเทศ จำนวน 2 ครั้ง (ทุกสายการบิน)
เงื่อนไขบัตรสมาชิกสวัสดี
 • **หมายเหตุ:**
  กรณีลูกค้าทำการซื้อบัตร ก่อน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สามารถทำการ ล็อกอินได้ที่นี่ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไข

 • • สมาชิกมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร
 • • ตั๋วเครื่องบินสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งครอบครัวที่ใช้นามสกุลเดียวกัน (ยกเว้นบัตร Silver Card ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)
 • งดจอง ห้องพักและตั๋วเครื่องบิน ในช่วงเทศกาลของทุกปี (เทศกาลสงกรานต์: 10 เมษายน - 16 เมษายน และ เทศกาลปีใหม่: 25 ธันวาคม - 5 มกราคม)
 • สมาชิกระดับแพลทินัม: กรุณาแจ้งก่อนใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
 • สมาชิกระดับเงินและทอง: กรุณาแจ้งก่อนใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน งดใช้บริการในวันศุกร์และวันหยุดยาวติดต่อกันเกิน 3 วัน
 • ห้องพัก / ทัวร์ / บุฟเฟต์ / บริการอื่นๆ
 • - กรณีต้องการใช้บริการ ให้ทำการ ล็อกอิน เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และสามารถเลือกห้องพัก / ทัวร์ / บุฟเฟต์ / บริการอื่นๆ ที่มีอยู่ในระบบสวัสดี ซึ่งห้องพักออนไลน์มีมากกว่า 4,500 โรงแรมทั่วประเทศ โดยสามารถกรอก "รหัสบัตร" ลงในช่อง "Discount Coupon" ที่มีในหน้าเพจของบริการที่เลือก
 • - ส่วนลด สำหรับ ห้องพัก กำหนดราคาและค่าธรรมเนียมต่างๆ มูลค่า 1,000 บาท/คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
 • - ส่วนลด สำหรับ ทัวร์ / บุฟเฟต์ / บริการอื่นๆ กำหนดราคาและค่าธรรมเนียมต่างๆ มูลค่า 1,000 บาท/ท่าน (สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกระดับทอง และ แพลทินัม เท่านั้น!)
 • - หากราคาเกินจากราคาที่กำหนด ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ โดยตรง
 • - ราคาเด็กและเตียงเสริม เป็นไปตามที่แต่ละโรงแรมกำหนด
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • - กรณีต้องการจองตั๋วเครื่องบิน กรุณาติดต่อที่หมายเลข 02-674-5599 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.30 - 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เสาร์, อาทิตย์)
 • - ตั๋วเครื่องบินเฉพาะบัตรโดยสารเดินทาง เส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง สามารถใช้บริการได้เกือบทุกสายการบิน
 • - ส่วนลด ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กำหนดราคาและค่าธรรมเนียมต่างๆ มูลค่า 1,500 บาท/เที่ยว (ไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระของบางสายการบิน)
 • - หากราคาบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมเกินจากราคาที่กำหนด ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่างบัตรโดยสารเครื่องบินเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ โดยตรง
 • • ติดตามข่าวสารอัพเดต, รายละเอียดการบริการ, โปรโมชั่นและอื่นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่
 • - Line Official : Line ID: @sawadee
 • - Website : www.sawadee.co.th
 • - Facebook : www.facebook.com/Sawadeecom
 • - เบอร์โทร : 02-674-5555, 02-674-5577 เฉพาะเวลาทำการ จ-ศ เวลา 09.00-18.00 น
 • • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
 • หมายเหตุ: การเปิดรับสมัครสมาชิกดังกล่าวอาจเปิดรับเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าจำกัด
สมัคร
กำลังทำรายการ...