โครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ
           

ประเภทบัตรทั้ง 3 แบบ


1. แบบเงิน มูลค่า 3,999 บาท บินฟรี 2 ครั้งที่พักจาก 100 โรงแรมทั่วประเทศ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 ครั้ง
2. แบบทอง มูลค่า 9,999 บาท บินฟรี 6 ครั้งที่พักจาก 100 โรงแรมทั่วประเทศ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 10 ครั้ง
3. แบบแพลทินัม มูลค่า 19,999 บาท บินฟรี 14 ครั้งที่พักจาก 100 โรงแรมทั่วประเทศ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 24 ครั้ง