บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเกาะสมุย, หาดเฉวง, หาดละไม, บ่อผุดและแม่น้ำ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

การเดินทางไปเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุยโดยรถบัส
- โดยรถบัสราคาประหยัด

รวดเร็วและราคาถูก แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ สามารถเปิดหน้าต่างได้ ส่วนใหญ่จะจอดรับผู้โดยสารข้างหากมีผู้โดยสารมายืนรอรถอยู่ข้างถนน

- โดยรถบัสปรับอากาศ
รถส่วนใหญ่จะเป็นรถเดินทางในเวลากลางคืนคืน โดยออกจาก กรุงเทพฯระหว่างเวลา 5.30 น. และ 08:00 น. และเดินทางโดยทั่วไปเวลา 10-12 ชั่วโมง ถึงสุราษฎร์ธานี ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 650 กิโลเมตร


- โดยรถบัสชั้น VIP
รถขนาด 24 ที่นั่ง ซึ่งมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก ใช้ระยะเวลาในการเดินทางสั้น แต่มีอัตราค่าโดยสารแพงกว่ารถประเภทอื่นๆ

ตอนซื้อตั๋วรถจะรวมราคาของตั๋วเรือไว้แล้วด้วย ซึ่งเมื่อถึงเกาะสมุยรถจะจอดที่ท่าเรือเฟอร์รี่หน้าทอน และคุณกรุณาแจ้งทางโรงแรมหรือที่พัก ของคุณให้มารับคุณที่ไหนเมื่อไหร่ก่อนที่เรือเฟอร์รี่จะเทียบท่า (ระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง(สุราษฎร์ธานีถึงเกาะสมุยใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ซึ่งรวมทั้งเวลาในการเดินทางของเรือเฟอร์รี่ด้วย )

** รถบัสปรับอากาศจากกรุงเทพฯไปเกาะสมุย (12 ชั่วโมง) **
รถบัสปรับอากาศ

:: การเดินทางไปยังเกาะสมุยโดยเส้นทางอื่นๆ ::
โดยเครื่องบิน โดยเรือ โดยรถไฟ