บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเกาะสมุย, หาดเฉวง, หาดละไม, บ่อผุดและแม่น้ำ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

บริการรถรับ-ส่งบนเกาะสมุย

บริษัทที่ดำเนินการ อัตราค่าบริการ / คน
samui transfer service สุพรรษา ทราเวล แอนด์ ทัวร์ 300 บาท


สุพรรษา ทราเวลแอนด์ทัวร์
บริการรับ-ส่งบนเกาะสมุย โดยรถยนต์และรถตู้

จากสนามบินเกาะสมุย
  ไป เฉวงและบ่อผุด ละไมและแม่น้ำ หัวถนนและตลิ่งงาม หัวถนน
  จำนวนผู้โดยสาร (บาท) (บาท) (บาท) ((บาท)
  1 350 450 550 650
  2 400 500 600 700
  3 500 600 750 800
  4 600 700 800 900
  5 750 800 900 1,000

*** ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่คิดค่าบริการ 

samui transfer service คลิกลิงค์ สำหรับทำการจองบริการรับส่ง