บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเกาะสมุย, หาดเฉวง, หาดละไม, บ่อผุดและแม่น้ำ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร


สถานที่ท่องเที่ยว

blue line

 

sawadee shrine
ติดถนนสายหลัก ละไม
, ตึก ไอที คอมเพลค

ประวัติพระพรหม

ตามพระคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์มีพระที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน 3 องค์คือ คุณธรรม ความยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ พระเจ้าทั้ง 3 องค์ รับผิดชอบสวัสดิการของมนุษย์โดยตรง ซึ่งเรียกพระเจ้าทั้ง 3 องค์ ว่า"ต้นมูระตี" ประกอบด้วยวิษณุ ศิวะและพระพรหม เชื่อว่าพระพรหมทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลก พระองค์ทรงเป็น “สวายัมภู” หมายถึง ผู้ที่เกิดขึ้นเอง พระองค์ทรงมีอารมณ์ที่เย็นและมีคุณสมบัติเรื่องหลักจริยธรรมสูงสุด

sawadee shrinesawadee shrine
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเมตตา เห็นใจและเป็นธรรม ซึ่งเหล่านี้ประกอบด้วยศีล 4 ข้อ “พฤติกรรมการยุติธรรม” ที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาทั้ง 4 นอกเหนือจากพระพรหมจะรสร้างโลกแล้วยังสร้างสวรรค์และมนุษย์เทพอีกด้วย

กำเนิดของพระพรหมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะแต่ละตำนานแต่เล่มก็แตกต่างกันไป บางตำราบอกว่าพระพรหมถือกำเนิดในไข่ทอง บางตำราบอกว่าพระองค์ถือกำเนิดมาในดอกบัวที่แตกหน่อขึ้นมาจากสะดือพระนารายณ์ขณะที่ได้นอนหลับอยู่บนหลังของพญานาคในเกษียนสมุทร บางตำราบอกว่าพระพรหมเป็นผู้แบ่งตัวออกมาจากพระวิษณุในตอนที่พระองค์สร้างโลก แต่อย่างไรก็ดีในคัมภีร์มนัสนปุรณะกล่าวว่าพระพรหมหรือที่เรียกว่า"อาปวะ หลังกำเนิดขึ้นแล้วพระองค์แบ่งเป็น2ภาคซึ่งภาคหนึ่งเป็นชายคนแรกของโลกส่วนอีกภาคหนึ่งแบ่งเป็นหญิงคนแรกของโลกมีนามว่า"ศตรูปา"หรือสรัสวดี ต่อมาช่วยกันสร้างโลก มีเทวดา มนุษย์ อสูร และสรรพสัตว์สรรพพืชพันธุ์ในโลก

sawadee shrineพระพรหมมีเนื้อตัวแดงมี ๔ พักตร์ ๔ กร ถือ แจกัน ช้อน หม้อ และพระคัมภีร์ มีสร้อยคอลูกปัดห้อยไว้ที่คอของพระองค์ พระองค์อาวุธคู่กายคือ คันธนู ที่เรียกว่า ปาราวีตา และมีหรรษาเป็นม้าคู่กาย (หรรษาคือม้าสีขาวตามตำราฉบับของลามะ)

ที่ประทับของพระพรหมเรียกว่า พรหมพฤนทา ตั้งอยู่ในพรหมโลก เรียกว่า รูปพรหม มี 16 ชั้น ซึ่งได้แก่ ชั้นที่ 1 พรหมปาริสัชชาภูมิ ชั้นที่ 2 พรหมปุโรหิตาภูมิ ชั้นที่ 3 มหาพรหมาภูมิ ชั้นที่ 4 ปริตรตาภาภูมิ ชั้นที่ 5 อัปปมาณาภาภูมิ ชั้นที่ 6 อาภัสราภูมิ ชั้นที่ 7 ปริตตสุภาภูมิ ชั้นที่ 8 อัปปมาณสุภาภูมิ ชั้นที่ 9 สุภกิณหาภูมิ ชั้นที่ 10 เวหัปผลาภูมิ ชั้นที่ 11 อสัญญีสัตตาภูมิ ชั้นที่ 12 อวิหาสุทธาวาสภูมิ ชั้นที่ 13 อตัปปาสุทธาวาสภูมิ ชั้นที่ 14 สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ ชั้นที่ 15 สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ และชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ

ซึ่งพระพรหมในชั้นที่สูงขึ้นมีแต่จิตไม่มีรูปรูปร่าง (อรูปภูมิ) มี 4 ชั้น คือ อากาสานัญจายตนภูมิ วิญญาณัญจายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูมิ และ เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ พรหมในชั้นนี้ไม่มีรูปร่าง มีแต่จิต ผู้ที่จะเกิดเป็นพรหมจะต้องมีการฝึกสมาธิจากขั้นพื้นฐานคือประถมชั้นจนถึงขั้นที่ 4 ใครที่จะอยู่ในระดับพรหมขั้นใดอยู่ที่การฝึกปฏิบัติสมาธิของตัวเอง

sawadee shrineพระแม่สุรัสวดี คือชายาแห่งพระพรหมผู้สร้างโลก พระสุรัสวดีได้รับคำพรรณนาว่า ทรงมีผิวพรรณ ผุดผ่องราวกับไข่มุก เครื่องสนิมพิมพาภรณ์นั้นก็ทรงด้วยผ้าไหมแก้วสีขาวพิสุทธิ์ และประดับเพชรสีขาววาววับส่องประกายสุกใสทั่วพระองค์เลยทีเดียว และมีน้ำใจอันดีเป็นยิ่งนัก ประทับอยู่บนดอกปัทมาสีขาว(บัวขาว) บนหงส์หรือนกยูง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความจริงที่บริสุทธิ์ พระนางส่วนใหญ่จะมีเครื่องทรงสีขาว เพราะสีขาวคือสัญลักษณของปัญญาที่บริสุทธิ์และแท้จริง และพระนางมีครื่องทรงสีเหลืองในฤดูใบไม้ผลิ

ในเทศกาลของพระนางนั้นเอง พระนางสุรัสวดีไม่ทรงโปรดเครื่องประดับหรือเพชรพลอยเหมือนพระลักษมี ซึ่งไม่ใหญ่โตโอ่อ่านัก และเทศกาลของพระนางที่ถูกกล่าวถึงข้างต้นนั้นก็หมายถึง "เทศกาลวสันตปัญจมี"


พระนางสรัสวตี เป็นผู้สร้างอักษรเทวะนาครี และและภาษาสันสกฤต นอกจากนี้ยังเป็นมหาเทพเทวีแห่งศิลปะการดนตรี และการขับร้อง

sawadee shrine

sawadee shrine

sawadee shrine

sawadee shrine

 
sawadee shrine

sawadee shrine

sawadee shrine