บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเกาะสมุย, หาดเฉวง, หาดละไม, บ่อผุดและแม่น้ำ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

 

เงินตรา และ การแลกเปลี่ยนเงินตรา
เส้น

 

ธนาคาร, เอทีเอ็มและบริการแลกเปลี่ยนเงิน

มีหลายธนาคารที่สมุยซึ่งรับสกุลเงินหลักๆทั้งหมด
เอทีเอ็ม ย่อมาจาก(Automatic โทรler Machine คือ ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ) เช็คสำหรับนักท่องเที่ยวและบัตรเครดิต มีตู้ เอ ที เอ็ม ให้บริการทั้งบัตรของธนาคารภายในประเทศและบัตรเครดิตของต่างประเทศ
.
 
ธนาคารและตู้เอทีเอ็มหน้าทอน
เอทีเอ็ม Bangkok Bank โทร: 077 421 105
เอทีเอ็ม Bangkok Metropolitan Bank โทร: 077 420 236
เอทีเอ็ม Bank of Ayudhya โทร: 077 420 176
เอทีเอ็ม Krung Thai Bank โทร: 077 421 504
เอทีเอ็ม Siam City Bank โทร: 077 421 110
เอทีเอ็ม Siam Commercial Bank โทร: 077 420 188
เอทีเอ็ม Thai Farmers Bank โทร: 077 421 200
เอทีเอ็ม Thai Military Bank โทร: 077 420 360
     
ธนาคารและตู้เอทีเอ็ม สถานที่อื่นๆ

ตู้ เอ ที เอ็ม อยู่ทุกสถานที่ ที่สำคัญๆรอบเกาะ ส่วนธนาคารนั้นมีสาขาในเฉวง ละไมและบ่อผุด

และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรามีตั้งอยู่ทั่วเกาะและรับเฉพาะสกุลเงินและเช็คสำหรับนักเดินทางในสกุลเงินหลักๆเท่านั้น ซึ่งร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวหรือโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็รับแลกเปลี่ยนเงินด้วยเช่นกัน แต่อัตราที่ได้จะไม่ดีเท่าที่จุดแลกเปลี่ยนของธนาคาร

ไทยบาท เงินบาท: 
อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้