บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเกาะสมุย, หาดเฉวง, หาดละไม, บ่อผุดและแม่น้ำ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

 

อัญมณีในประเทศไทย

วิธีการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ

ความเป็นมาของอัญมณีในประเทศไทย

ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมในตะวันออก โดยมีผลมาจากการที่ไทยมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ ฝีมือศิลปะของช่างคนไทยไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามประณีตและละเอียดของชิ้นงานซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเป็นการส่งต่อผลงานและชื่อเสียงมายาวนานจากรุ่นเก่าจนมาถึงช่างรุ่นปัจจุบัน

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ และด้วยความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าการสวมใส่อัญมณีตามราศีที่เกิด หรือสวมใส่เสื่อผ้าที่มีสีสันตามสีประจำวันนั้น จะเป็นการนำความโชคดีและความสำเร็จในเรื่องต่างๆนั้นก็ยังคงเป็นความเชื่อและถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้

นี่เป็นรายละเอียดของอัญมณีสำหรับผู้ที่เกิดในเดื่อนต่างๆ
วันอาทิตย์ สวมเครื่องประดับด้วยโกเมนและเพทายและเสื้อผ้าในสีส้มหรือสีแดง
วันจันทร์ สวมเครื่องประดับด้วยไข่มุกและเพชรและเสื้อผ้าในครีมหรือสีเหลือง
วันอังคาร สวมเครื่องประดับด้วยพลอยและเสื้อผ้าในสีชมพู
วันพุธ สวมเครื่องประดับด้วยครีสตอลและเสื้อผ้าสีเขียว
วันพฤหัสบดี สวมเครื่องประดับด้วยเพชรตาแมว (ไพฑูรย์) และเสื้อผ้าในสีส้ม
วันศุกร์ สวมเครื่องประดับด้วยไข่มุกและเพชรและเสื้อผ้าในสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
วันเสาร์ สวมเครื่องประดับด้วยนิลและทับทิมและเสื้อผ้าสีดำหรือสีม่วง

ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีประจำวันเกิดของแต่ละคนที่จะนำมาซึ่งความโชคดีและมั่งคั่ง ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดของอัญมณีสำหรับผู้ที่เกิดในเดื่อนต่างๆ

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
- โกเมน
- พลอยสีม่วง
- พลอยฟ้าอ่อนและหินชนิดหนึ่ง
- เพชร
- มรกต
- ไข่มุกและพลอยมูนสทอน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
- ทับทิม
- พลอยใสที่มีสีเขียว
- ไพลิน
- โอปอล
- บุษราคัม
- หินและเพทาย

แหล่งที่พบและงานฝีมืออย่างดี

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ไม่ใช่แค่จะมีช่างที่ฝีมือดีและมีพรสวรรค์ทางด้านนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งพลอยที่สำคัญอีกด้วย แซปไฟร์มีการค้นพบในจังหวัด กาญจนบุรี จันทบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี แพร่ เพชรบูรณ์ และสุโขทัย นอกจากนี้จันทบุรีในอำเภอโป่งน้ำร้อน บ่อไร่และเขาสมิงก็ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตทับทิมที่สำคัญของไทยและรวมไปถึงอำเภอน้ำยืนในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเช่นกัน ทับทิมสีแดงพบมากในจันทบุรี และได้รับการเรียกขานกันว่า “ทับทิมสยาม” ซึ่งรับการยอมรับจากนักอัญมณีทั่วโลกในเรื่องของลักษณะการพราวแดงและขลัง ทับทิมสยามจึงทำให้ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือในการที่จะเป็น “ดินแดนแห่งอัญมณีตะวันออก”

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้ขยายและพัฒนาระบบการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นขนาดใหญ่ขึ้นจากในอดีต ซึ่งเป็นอีกภาคการผลิตที่ทำให้ประเทศมีรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ประทศติด 10 อันดับต้นของประเทศ ซึ่งรายได้ที่เข้ามาจากหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนับพันล้านบาทเลยที่เดียว นอกจากนี้ยังมีการสร้างงานให้คนได้นับล้านคนเลยเช่นกัน คุณภาพของสินค้า ความใส่ใจในรายละเอียดและราคาที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอัญมณีไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจที่รัฐบาลไทยได้รับการยกเว้นภาษีวัตถุดิบนำเข้า นอกจากจะทำให้การซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยยังเป็นที่น่าสนใจ รัฐบาลไทยได้ตกลงที่จะคืนเงินให้เต็มมูลค่าภาษีเพิ่ม (VAT) กำหนดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้ออัญมณีของไทยอีกด้วย

เงื่อนไขการคืนเงินภาษีที่ใช้ในปัจจุบันมีดังนี้

  เมื่อซื้อจากร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ "คืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว"
  ให้นำสินค้าที่ซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่ซื้อมาด้วย
  มูลค่าในการซื้อสินค้าในแต่ละร้าน ของแต่ละวันต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
  มูลค่ารวมของสินค้าที่ซื้อ ในการขอคืนเงินภาษีจะต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
  เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มการคืนเงินภาษีและถ่ายสำเนาของแบบฟอร์มการคืนเงินภาษีแล้วส่งไปยังผู้ซื้อพร้อมกับใบกำกับภาษี
  สินค้าที่มีสิทธิ์คืนภาษีจำกัดรายการ ต้องไม่เป็นรายการต่างๆดังนี้ เช่น อาวุธปืน วัตถุระเบิดและอัญมณีล้างสต๊อก
  ต้องนำสินค้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบสินค้า

หลายปีมาแล้วที่ประเทศไทยได้พัฒนาจนกลายมาเป็นหนึ่งใน 5 อันดับต้นๆของศูนย์กลางเครื่องประดับในระดับโลก ซึ่งรวมทั้งอิสราเอล เบลเยี่ยม สหรํฐอเมริกาและอินเดีย

ความสามารถในการขยายอาณาจักรทางการตลาดพลอยของไทยนั้นได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดและขยายขอบเขตตลาดออกไป จนนำไปสู่ การเกิด “Bangkok Cut” ขึ้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

กับข้อดีที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ดีเสมอที่คุณจะซื้อเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งหากคุณเดินทางมาในประเทศไทย และแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับแถวหน้าของโลก


คุณภาพของอัญมณีไทยนั้นมั่นใจได้เสมอ

การค้าปลีกของอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎการค้าที่เหมาะสมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยรัฐบาลและองค์กรอุตสาหกรรม คุณภาพของอัญมณีและเครื่องประดับได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานท้องถิ่น และได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่น Asian Institute of Gemological Science (AIGS), the International Gemological Institute (IGI) สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งประเทศไทยฯลฯ

กระบวนการตรวจสอบเข้มงวดได้เป็นที่ยอมรับ และการออกใบรับรองคุณภาพมั่นใจได้ในมาตรฐานคุณภาพของสินค้าที่คุณซื้อว่าตรงกับความคาดหวังของคุณทั้งความพอใจและคุ้มค่าเงินที่จ่ายไป ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ระลึกเพื่อเตือนความจำของคุณกับการมาเยื่อนถึงดินแดนแห่งอารยธรรมตะวันออกที่อุดมไปด้วยศิลปะ มรดกและมิตรภาพแล้วหล่ะก็ คุณไม่ควรพลาดที่พิจารณาหาซื้ออัญมณีไทยสักชิ้นหนึ่งไว้เป็นของแทนใจละความรู้สึกดีๆจากที่นี่

รายชื่อสถาบันวิจัยอัญมณี

กรมทรัพยากรธรณี แผนกฟิสิกส์ ถนนรามา 4 พระยาไท กรุงเทพ 10400
โทร: 202-3690 แฟ็ก: 202-3681
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระยาไท กรุงเทพ
โทร: 218-5030-2 แฟ็ก: 253-0337
สถาบันวิทยาการอัญมณีแห่งเอเชีย (AIGS) ตึกศูนย์การค้าเครื่องประดับ ชั้น 6 919/1 ถ.สีลม กรุงเทพ
โทร: 2674325-7 แฟ็ก: 267-4327
สถาบันอัญมณีนานาชาติ (IGI) ตึก บี จี ไอ ซ.9 เจริญกรุง 36 ถ.สายใหม่ กรุงเทพ
โทร: 630-6726-7 แฟ็ก: 630-5030-2
ห้องปฏิบัติการอัญมณีโตเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 1 55/11 ซ.เจริญกรุง 42/1 ถ.สายใหม่ กรุงเทพ
โทร: 235-1667-8, 235-7324 แฟ็ก: 630-9735


วิธีการเลือกอัญมณีและเครื่องประดับ

ธรรมชาติของอัญมณี
อันดับแรกเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะสี ความใส ลักษณะการตัดและน้ำหนักของอัญมณีที่คุณจะเลือกเสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปมีพลอย 2 ชนิดด้วยกัน คือพลอยแท้และพลอยสังเคราะห์ ซึ่งพลอยแท้ได้แก่ เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม มรกตและเพชรตาแมว พลอยสังเคราะห์ได้แก่ ทัวร์มาลีน เปอริด็อท ทาเซไนท์ โกเมน โอปอล นิล เพทาย ฟ้าอ่อน พลอยมูนสทอน อาเกต มุก ซันสโตน ฯลฯ มูลค่าการค้าขาย ความแข็งแกร่งและความทนทานของพลอยสังเคราะห์โดยปกติมีค่าน้อยกว่าพลอยแท้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งอัญมณีประเภทคอรันดัมที่สำคัญที่สุดของโลก ชื่อ Gemological Collective สำหรับทับทิมและไพลิน

ทับทิม ช่วงสีจากสีแดงเข้มเพื่อความแข็งสีชมพูวัดในโมห์เป็น 9 : ดัชนีสะท้อนเป็น 1.762-1.770 (+ / -0.009 - 0.005) : และความถ่วงจำเพาะของ 4.00 (+ / -- 0.10-0.05) . พลอยนี้ได้กำเนิดในในประเทศไทย กัมพูชา พม่า เวียดนาม และแทนซาเนีย
พลอยไพลิน เป็นชนิดหนึ่งของคอรันดัมมีคุณสมบัติค่อนข้างคล้ายกับทับทิมในแง่ของสีและความแข็งเฉพาะแรงโน้มถ่วง กำเนิดเป็นไทยกัมพูชาและพม่า
บุษราคัม เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคอรันดัม บุษราคัมมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับไพลินและทับทิม แต่พบเพียงส่วนใหญ่ในประเทศไทยและศรีลังกา
เพชร พบมากในแอฟริกา ออสเตรเลีย รัสเซียและอเมริกาใต้ เพชรปกติไม่มีสี แต่เมื่อวางในร่มเงาจะเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล ความแข็งมันจะ 10 ในการวัดหมอ;ดัชนีสะท้อนของ 2.417 : ความถ่วงจำเพาะของ 3.52 (+ / -0.01)

คุณภาพและคุณค่าของอัญมณี

มูลค่าของอัญมณีจะประเมิณค่าจากความงามของสี เงา ความโปร่งใส ความชัดเจน ความสมบูรณ์ของการตัด (ขัดมัน) ขนาด ความทนทาน และความหายาก

ทับทิม ทับทิมที่มีมูลค่ามากที่สุดสีแดงเลือดนกพิราบ หินที่มีสีเข้มเป็นสีม่วงแดงมีค่ารองลงมา ทับทิมที่โปร่งใสถือว่าสวยงามมากขึ้นและมีค่ามากขึ้นแต่ก็ยังน้อยกว่าแบบแรก มูลค่าของทับทิมยังสามารถตัดสินโดยความชัดเจนซึ่งปกติเป็นลักษณะสำคัญของหินและแหล่งที่เกิดความงามอื่นๆของทับทิมที่พิจารณาคือลักษณะเป็น "ดอกจันสามดอก" หรือดาวในหินที่เรียกกันว่า "ดาวทับทิม” ซึ่งดาวจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยงามที่สุดเมื่ออยู่ในดวงไฟ

ไพลินสีน้ำเงินและบุษราคัมสีเหลือง ไพลินที่มีราคาสูงที่สุดคือไพลิน”บริสุทธิ์” สีน้ำเงิน ซึ่งสียังไม่เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวหรือสีเทา โดยที่สียังไม่มืดหรือดำจนเกินไป และสำหรับบุษราที่สวยงามต้องเป็นสีเหลืองและสีเหลืองทอง ความนิยมของทั้งสองสีแตกต่างนี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ในเรื่องของรสนิยมและแฟชั่น ทั้งไพลินสีน้ำเงินและบุษราคัมสีเหลืองจะสวยงามนั้นขึ้นอยู่กับความโปร่งใส ขนาดและปัจจัยอื่นๆ รวมไปถึงไพลินสีน้ำเงินและบุษราคัมสีเหลืองจะหาง่ายและมีขนาดใหญ่กว่าทับทิม และในขณะที่ดาวมีในทับทิมแต่มันจะหายากมากในบุษราคัมสีเหลือง

เพชร ช่วงสีของเพชรจะมีมากกว่าอัญมณีอื่นๆคือ แสงสีเหลืองและแสงสีน้ำตาลในขณะเมื่อมีแสงมาตกกระทบ (* ดูตารางเปรียบเทียบสี) นอกจากนี้ยังมีการวัดระดับความคมชัดของเพชร (* ดูตารางเปรียบเทียบความชัดเจน) เพชรที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะมีมูลค่ามากกว่า เพชรที่มีการตัดมุมน้อยกว่าแต่สามารถสะท้อนแสงได้มากกว่ามีประกายเมื่อโดยแสงไฟมากกว่าก็จะมีมูลค่าสูงกว่า

คะแนนสี

ขนาดสี จีไอเอ

ข้อตกลงทางการค้า

ไม่มีสี

D ไม่มีสี ขาวดีที่สุด Jager ไม่มีสี
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E River
F ขาวกำลังดี
G ค่อนข้างไม่มีสี Top Wesselton ชั้นหินในลักษณะนี้ไม่มีสีหน้าขึ้นเล็กน้อยร่องรอยของสีจะไม่ปรากฏในหินติดอื่นมากกว่าตาฝึกอบรม
H ขาว Wesselton
I ค่อนข้างขาว Top Crystal
J แหลมด้านบนเป็นสีเงิน Crystal หินขนาดเล็กในช่วงนี้จะมีลักษณะไม่มีสีหน้าขึ้นเมื่อติด แต่หนึ่งใหญ่จะระบายสี
K ออกเหลือง แหลมสีเงิน Top Cape
L
M แหลมสว่าง Cape หินติดในเกรดนี้จะแสดงสีเหลืองได้ด้วยตาได้รับการฝึกฝน
N เหลืองสว่างมาก Low Cape
O แหลม Very Light Yellow
P
Q
R
S เหลืองสว่าง แหลมสีเข้ม
T
U
V
W
X
Y
สีเหลืองแฟนซี Z แฟนซี

Clarity
 
GIA Scandinavia Exchange USSR Alternate W. Europe
FL FL   10X CLEAN IF
IF IF PURE
VVS 1 VVSI 1 VVS 10X CLEANISH VVS 1
VVS 2 VVSI 2
VS 2 VSI 1 10X VERY SLIGHT VS 1
VS 1 VSI 2 SI
SI 1 SI 1 10 SLIGHT EYE CLEAN SI
SI 2 SI 2
I 1 PIQUE 1 PIQUE VERY SLIGHT TO THE EYE PIQUE 1
I 2 PIQUE 2 SLIGHT TO THE EYE PIQUE 2
I 3 PIQUE 3 MARKED TO THE EYE PIQUE 3

FL Flawless
IF Internal Flawless
VVS Very Very Slightly
VS Very Slightly
SI Slightly included
I Imperfect

 

เนื้อหาของทองและโลหะมีค่าปรับในโลหะผสม

ทองอย่างดี
24 เค เป็นทองคำบริสุทธิ์ แท้ 100%
22 เค = 92%
18 เค = 75%
16 เค = 67%
14 เค = 58.5%
12 เค = 50%
10 เค = 41.7%

ทองคำขาว
PT950=95%
PT900 = 90%

การวัดน้ำหนักสำหรับทอง อัญมณีและเพชร

อัญมณีและเพชรมีหน่วยวัดเป็นกะรัตและกรัม 1 กะรัตมีค่าเท่ากับ 200 มิลลิกรัม ในขณะที่ 1 กรัมมีค่าเท่ากับ 5 กะรัตหรือ 1,000 มิลลิกรัม ส่วนทองมีหน่วยวัดเป็นการัต หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของทองคำในโลหะผสม การัตในการวัดทอง โดยปกติมักจะเขียนสั้นว่า "เค (K) หรือ KT" เพื่อให้แตกต่างจากกะรัตสำหรับการวัดพลอย

มาตรฐานการรับรองอัญมณีและเครื่องประดับ

ในทางปฏิบัติตามปกติการออกหนังสือรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อเครื่องประดับที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ บัตรแต่ละใบดังกล่าวจะสามารถออกโดยผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาจากสถาบัน Gemological และรับงานตามร้านค้าอัญมณี สำหรับการเติบโตของหินสังเคราะห์ในวงการเครื่องประดับ เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ซื้อต้องการใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ ซึ่งจะมีรายงานระบุเกี่ยวกับรายชื่ออัญมณีต่างๆที่ถูกออกโดยนักอัญมณีศาสตร์ที่มีอำนาจจากร้านค้าที่พวกเขาได้ซื้อไป

ข้อมูลโดย: Jewel Fest Club, ชาญอิสสระทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 กรุงเทพมหานคร