2021-05-09 02:59:46
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 11/09112
ปิดระบบจองตั๋วเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงขอให้พนักงาน งดเดินทางเข้าสำนักงาน
กำลังตรวจสอบสิทธิ์...