จังหวัดอ่างทอง, อ่างทอง, ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลแนะนำจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ชื่อเดิมคือ เมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ซึ่งตามพระราชพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาอ่างทองเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนที่สำคัญของอยุธยาในการสู้รบกับพม่า โดยเฉพาะในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่าย เพื่อตีกรุงศรีอยุธยาและทำให้เกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่สิงห์บุรีซึ่งจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือ ศึกบางระจัน ต่อมาปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว เรียกชื่อใหม่ว่า "อ่างทอง" เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่มีค่าของประเทศ

จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 108 กิโลเมตร ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่ 2 สายคือ แม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา มีการปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก และอำเภอสามโก้
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดอยุธยา
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดอยุธยาและจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดอ่างทองไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอยุธยา 38 กม. จังหวัดลพบุรี 48 กม.
จังหวัดสิงห์บุรี 42 กม. จังหวัดสุพรรณบุรี 48 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองอ่างทองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอป่าโมก 12 กม. อำเภอไชโย 15 กม.
อำเภอโพธิ์ทอง 13 กม. อำเภอแสวงหา 26 กม.
อำเภอวิเศษชัยชาญ 15 กม. อำเภอสามโก้ 26 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
งานเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและงานกาชาดประจำปี
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคม
สถานที่จัดงาน: ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว ช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งด้านการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการ การแสดงจำหน่ายและสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การออกร้าน การประกวดกุลสตรีเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ การประกวดพืชผลทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวนา รวมทั้งมหกรรมต่างๆ มากมาย บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
งานประเพณีแข่งเรือยาววัดป่าโมก
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม
สถานที่จัดงาน: จัดขึ้นบริเวณวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก
โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงเดือนมีนาคม เป็นงานนมัสการและสมโภชพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาท 4 รอย และช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นงานแข่งเรือยาวประเพณีและการประชันเรือยาวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
งานลอยกระทงวัดสี่ร้อย
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: วัดสี่ร้อย
ในวันลอยกระทงของทุกปี ในวันลอยกระทงของทุกปี มีการจัดงานบนถวายพลุหลวงพ่อป่าเลไลยก์ ซึ่งชาวอ่างทองนับถือว่าศักดิ์สิทธ์พร้อมไปกับงานลอยกระทง
งานนมัสการหลวงพ่อวัดไชโย
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: วัดไชโยวรวิหาร
บริเวณลำน้ำหน้าวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย เป็นการประชันเรือยาวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจัดพร้อมกับงานนมัสการ และสมโภชสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระมหาพุทธพิมพ์
งานเชิญเจ้าพ่อกวนอูและงานแห่มังกร
วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: ตลาดเมืองอ่างทอง
จัดขึ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ภายในงานมีการเชิญเจ้าพ่อกวนอู การแห่มังกร งานออกร้านสินค้าราคาถูก
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร